Seminár pre hercov, tanečníkov, performerov a študentov umeleckých škôl. Vedú Milan Kozánek a Andrej Kalinka

20.-22.3. 2020, Divadlo Jána Palírika, Trnava

Telo je východiskom a vstupnou bránou k umeleckých zručnostiam a tvorivým zdrojom každého umelca, rovnako herca, tanečníka ako aj hudobníka alebo výtvarníka. Telo teda bude prvotným predmetom skúmania pre oblasť pohybu, hlasu a dychu. Cez objavovanie základného oporného systému ľudského tela, čiže kostrovej štruktúry, a intenzívnym skúmaním pôvodu zvukov a fenoménu hlasu, budeme počas workshopu rozvíjať fyzické a hlasové improvizácie. Dôsledným prepojením tela s hlasom a cez fyzické prežívanie zvuku môžeme vnímať novú fyzikalitu. Cez plynutie pohybu a dychu príde k rozzvučeniu kostí a tkanív, čím vytvoríme podmienky pre vnútorné pochopenie a prepojenie pohybu a zvuku. Táto práca nám tak ukáže nové možností piesne, textu a pohybových a hlasových vyjadrení.

Denný priebeh workshopu bude rozdelený dvoch fáz
V rannej časti sa budeme sústrediť na praktické cvičenia, venovať sa fyzickým a zvukovým technikám. Zameriame sa na posilnenie kostrového systému, prácu na vedomom usporiadaní tela a na správne využívanie fyzio-dynamiky. Oboznámime sa s cvičeniami, ktoré pomáhajú vytvoriť otvorený a expresívny zvuk. Dôležitou súčasťou bude vnímanie a reagovanie na impulzy, ktoré vznikajú vo vnútri nášho tela.
Poobedná časť workshopu bude venovaná tvorivému procesu a výskumu. Budeme skúmať telo a zvuk cez prácu v skupine. Skupinová práca je základným zdrojom Divadla Pieseň Kozla (Song of the Goat Theatre) a ich divadelného inovátorského procesu. Súčasťou tejto časti workshopu bude aj výskum polyfonického spievania a rôznych postupov a techník s ním súvisiacich.

K lektorom:
Andrej Kalinka

Režisér, hudobný skladateľ, performer. Na začiatku svojho umeleckého pôsobenia sa venoval predovšetkým hudbe, študoval hudobnú kompozíciu a dirigovanie. Ako skladateľ spolupracoval s desiatkami rozličných divadelných a tanečných telies, od činohry cez bábkové divadlo, súčasný tanec, ľudové divadlo až po operu. Okrem hudby sa postupne začal venovať aj písaniu libriet, réžii, tvorbe vizuálnych konceptov a vytváral si tak autentický umelecký jazyk spájajúci výtvarné umenie, divadlo, pohyb a hudbu v dielach na pomedzí performancií, divadelných predstavení, koncertov či inštalácií. Je spoluzakladateľom a vedúcou osobnosťou umeleckého zoskupenia MED A PRACH, s ktorým zrealizoval prevažnú časť svojich diel, medzi inými napríklad Krása a hnus, EU.GENUS, Domov Eros Viera a iné. Za svoju tvorbu získal viacero ocení /napr. Slovensko, Chorvátsko, Thajsko/. Jeho diela sú
uvádzané rovnako v divadlách, ako aj v galériách, na koncertných pódiách, v industriálnych alebo sakrálnych priestoroch.

Milan Kozánek
Milan Kozánek získal magisterský titul na Vysokej škole Múzickych umení v Bratislave. Od ukončenia štúdia pracuje ako tanečný pedagóg, choreograf a odborný umelecký poradca. Svoju metódu výskumnej a pedagogickej práce rozvíjal viac ako dvadsať rokov prostredníctvom učenia a výskumu vo vzdelávacích inštitúciách ako Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), Tanz Quartier Wien, Konservatorium Wien University /AT, Northern School of Contemporary Dance v Leeds /UK, TIP – School for Dance, Improvisation and Performance vo Freiburgu /D, Univerzita Calgary /Canada a v mnoho ďalších. V roku 1996 založil spolu so Zunou Vesan Kozánkovou Tanečnú spoločnosť Artyci. Spoločne vytvorili pre spoločnosť 12 tanečných predstavení, ktoré prezentovali na Slovensku a v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Kanada, Thajsko a Čína…).
Od roku 2010 začal rozvíjať intenzívnu umeleckú spoluprácu a výmenu skúseností s tvorcami a divadelnými performermi, zameranú na prepojenie medzi fyzickým divadlom, pohybom, textom a hlasom. Bol súčasťou mnohých výskumov s divadelnými umelcami zo zoskupení a inštitúcii ako Studio Matejka/Poľsko, Teatr Pieśń Kozła/Poľsko, Res Ration Network/Grécko a na Slovensku spolupracuje s Andrejom Kalinkom/Med a prach.

Telo ako nástroj je platformou na stretávanie rôznych zaujímavých umelcov v roli pedagógov. V roku 2017 sa uskutočnil v Bratislave pod vedením hercov Julianna Bloodgood a Rafal Habel z divadla Piesň Kozla (Wroclaw, PL) a Milana Kozánka.

Prihláste sa na seminár cez stránku Skok
https://physicalarts-sk.com/telo-ako-nastroj

Odpíšte kód: captcha

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Telo ako nástroj