Škola shiatsu funguje od roku 2005 pod vedením Zuny Vesan. Filozofia školy vychádza z názoru, že každý človek by mal byť zodpovedný za svoje zdravie, rozumieť svojmu telu a dokázať pomôcť sebe i druhým v prípade určitej choroby (vybočenia z harmonického stavu). To je v úzkom spojení s poznaním zákonov vesmíru, ktoré na kurzoch Zuna učí a pomáha ľuďom, aby ich dokázali pretransformovať do vlastného bežného života. Nejde teda len o masérske vzdelávanie, ale o praktický a duchovný pohľad na vec, založený na teoretickom podklade pochádzajúceho z taoistickej filozofie. Škola je veľmi obľúbená aj u tanečníkov, ktorý v nej hľadajú cesty ako pomôcť sebe a svojim kolegom. Okrem záujemcov zo Slovenska, sa jej zúčastnili aj ľudia z Veľkej Británie, Belgicka, Poľska, Holandska a samozrejme Česka.

 

Škola shiatsu je rozdelená na niekoľko modulov.
Ideálne je začať od základného – Letná škola shiatsu. Ostatné moduly sa môžu absolvovať podľa záujmu študenta, ale aj podľa toho, ktorý z modulov aktuálne prebieha:

Modul 1 – Letná škola shiatsu
Prebieha v lete, v meditačnom centre Surya v Bielych Karpatoch, pri Novom meste nad Váhom. Obsahuje obrovský balík základných teoretických aj praktických informácií, s ktorými študent po ukončení kurzu už dokáže pracovať. Letná škola obsahuje dva stupne.

Modul 2 – Shiatsu v piatich premenách energie
Celoročný modul štúdia shiatsu vo forme intenzívnych víkendových stretnutí, raz za ročné obdobie (tzn. 5x do roka). Každý víkend je zameraný na premenlivú fázu (element), ktorý súvisí s ročným obdobím, v ktorom seminár prebieha. Obsahuje špecifiká jednotlivých premenlivých fáz, orgány a dráhy s fázou spojené.

Modul 3 – Klinické tematické okruhy
Štúdium shiatsu zamerané na jednotlivé klinické okruhy, teda na špecifické zdravotné problémy, z ktorých sa jeden okruh preberá detailne a komplexne v teórii a praxi celý víkend. Zahrňuje aj diagnostikovanie a stanovenie ošetrenia. Témy okruhov sú napr.: bolesti chrbta a kĺbov / depresie a úzkosti / tráviace problémy / dýchací systém, kašeľ, astma / nespavosť, únavový syndróm, vyčerpanie / bolesti hlavy a  migrény / shiatsu v gynekológii / shiatsu v tehotenstve a pod.

Modul 4 – Postgraduálne štúdium
Celoročné štúdium shiatsu zamerané na: mimoriadne dráhy, šesť oddielov (tai yang, shao yang, yang ming, tai yin, shao yin, jue yin), psychospirituálne aspekty orgánov, diagnostika a pod.

Podrobnejšie informácie, ďalšie moduly a doplňujúce semináre, nájdete na stránke:
http://www.shiatsu-terapie.sk/

Pozri foto galériu

Krátky filmík o škole shiatsu

Škola shiatsu