Múdrosť stromu
Taoistický sprievodca plynutím života

Zunu Vesan inšpiruje a ovplyvňuje taoistická filozofia už vyše 20 rokov. Počas svojho života na horách zistila, že túto múdrosť netreba hľadať len v knihách a u ľudských učiteľov, ale že je všade navôkol nás. Jej veľkými učiteľmi taoizmu sú stromy. Svojim životom a vývojom, svojim dokonalým naladením sa na energiu Zeme i vesmíru, svojou schopnosťou prispôsobovania sa, či svojim špecifickým používaním času a priestoru, poskytujú nesmierne veľa inšpiratívnych odkazov a múdrych myšlienok.

Kniha je dialógom medzi Zunou a stromami, ktoré ju zasväcujú do taoistickej filozofie svojimi osobnými životnými skúsenosťami, ale aj myšlienkami ľudských taoistických filozofov ako Lao-c´, Lie-c´, Čuang-c´ a iných, či múdrymi výrokmi z niektorých starých čínskych lekárskych spisov, ale aj z najstaršej kánonickej knihy Knihy premien I-ťing.

“V tejto knihe sa zbieha taoizmus s kvantovou teóriou, kde každá mikročastica je súčasne na svojom mieste a aj na všetkých ostatných miestach v našom svete. Kniha je liečivá a nalaďujúca, je transcendujúca a čitateľom nastavuje zrkadlo, v ktorom nezbadáme len samých seba, ale v sebe samých sa cez ňu ukáže hĺbka toho, čo hľadáme v kozme. Je úplným darom, pretože nám vracia pokoj, vracia nás na epikurovskú tíšinu duše.”
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

Kniha sleduje vývoj energie v priebehu premien ročných období a života stromov počas nich. Má 4 základné časti, v ktorých obsahuje 52 kapitol (jedna kapitola na každý týždeň v roku). Počas nich Zuna cez reč stromov čitateľovi približuje základné taoistické myšlienky, ako jin-jang, energiu čchi, či konanie v nekonaní (wu-wej), píše v nej o potrebe spomaliť, meditovať, o schopnosti pustiť a nelipnúť na ničom, o dôležitosti skutočného oddychu, o kráse nedokonalosti, či užitočnosti neužitočného, ale aj o úcte k prírode a jej múdrosti.

Na knihe spolupracuje s grafickým dizajnérom Jurajom Šramkom. Bude plnofarebná, s ilustráciami a fotografiami stromov, ale aj s 39 kaligrafiami, ktoré pre túto knihu tvorí japonská kaligrafka žijúca v Bratislave, Seiko Ginšó.

Keďže Zuna má dušu umelkyne, chcela by v knihe vytvoriť ďalšiu vrstvu, na ktorej spolupracuje s hudobníkom Maokom. Každá časť knihy bude prepojená s určitou Maokovou skladbou, špeciálne vybratou pre účel čítanej témy. Tú si čitateľ môže (ale aj nemusí) nájsť na kanáli youtube cez QR kódy uvedené v knihe. Kniha tak ponúkne čítanie s hudbou, ktorá textu pomôže vytvoriť iný rozmer.

Hlavnú knihu Múdrosť stromu bude nasledovať jej pracovná kniha Vedomý rok so stromom. Tá čitateľovi ponúkne priestor na hlbšie vnorenie sa do myšlienok pôvodnej knihy, priestor pre vlastné úvahy, či osobné skúsenosti, ktoré potrebuje uchopiť cez hlbšie porozumenie. Pracovná kniha zároveň ponúkne popis 12 špeciálnych čchi-kungových cvičení so stromami, sprevádzané ich ilustráciami z dielne Petra Žuffu, a aj nejaké recepty využívania produktov stromov pre liečebné či kulinárske účely. Pracovná kniha tak pomôže čitateľovi myšlienky pôvodnej knihy ľahšie integrovať do života a aplikovať ich v ňom.

Kniha Múdrosť stromu vyjde v marci 2024 a pracovná kniha k nej, spolu s audioknihou, vyjdu v októbri 2024 pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov.


Umelecký tím:
Zuna Vesan_koncept, autorka textu, čchi-kungové cvičenia, réžia audioknihy
Seiko Ginšó_kaligrafie
Juraj Šramko_ grafický dizajn
Maok_hudba
Peter Žuffa_ilustrácie
Tomáš Eileen Yaman_fotografie
Ela Lehotská_slovo v audioknihe
Jasu Kozánková_koncept a text pracovnej knihy
Milan Kozánek_dramaturgia audioknihy


Ukážka z knihy Múdrosť stromu nájdete na týchto odkazoch:
Krása pominuteľnosti
Prirodzenosť v jednoduchosti
Strom je majstrom konania v nekonaní
Strom povýši nedokonalé na nádherné
Čo robí strom v ťažkých časoch
Schopnosť pustiť a navrátiť sa

Zoznámte sa s ďalšími knihami z produkcie Zuny Vesan


Pokiaľ by ste chceli podporiť tvorbu tejto knihy – prispieť na tvorbu kaligrafií, hudby, fotografií, nahrávky audioknihy, ale aj tvorby samotného rukopisu a odborných konzultácií, Zuna vám bude veľmi vďačná.
Keďže písať knihy tohto druhu a vydávať ich na Slovensku je skôr poslaním než zárobkovou činnosťou, a do jej tvorby je zahrnutých niekoľko umelcov, dovoľuje si obrátiť sa na vás so žiadosťou o pomoc – o finančný príspevok.

Prispievať môžete akoukoľvek sumou.
Avšak pri príspevku 54€ / 1300CZK (a viac) dostanete knihu Múdrosť stromu aj s venovaním a podpisom :-).
Pri pri príspevku 99€ / 2400CZK (a viac) dostanete 2 knihy Múdrosť stromu (tento “balík” môže obsahovať kombináciu kníh z týchto možností: hlavná kniha, pracovná kniha a audiokniha) aj s venovaním a podpisom :-).
Pri pri príspevku 135€ / 3240 CZK (a viac) dostanete 3 knihy Múdrosť stromu (tento “balík” môže obsahovať kombináciu kníh z týchto možností: hlavná kniha, pracovná kniha a audiokniha, alebo tri knihy Múdrosť stromu – hlavná kniha, alebo kombináciu troch rôznych kníh zo Zuninej tvorby) aj s venovaním a podpisom :-).
Pri sponzorskej podpore – príspevku 369€ / 8850 CZK (a viac) dostanete šesť kníh (podľa svojho výberu) s venovaním a podpisom a vaše meno alebo firma bude uvedené v knihe v poďakovaní.

Číslo účtu pre Euro je vo VUB – SK28 0200 0000 0047 8618 2755
Pre českých podporovateľov pri podpore v CZK je účet v ČSOB – 235378980/0300
Do správy pre prijímateľa prosím napíšte KNIHA a SVOJE MENO, aby sme Vás boli schopní registrovať.
Prípadne mi aj napíšte mail, aby som mala na vás kontakt.
V prípade otázok píšte na zuna@shiatsu-terapie.sk

Ďakujem za pomoc a teším sa na spoločné vnorenie sa do taa.
Zuna.