Taoistické posolstvá najvyšších bytostí našej planéty :-).

Zuna Vesan sa venuje štúdiu taoistickej filozofie už takmer 20 rokov. Počas svojho života na horách zistila, že túto múdrosť netreba hľadať len v knihách a u ľudských učiteľov, ale že je všade navôkol nás. Jej veľkými učiteľmi taoizmu sú stromy. Svojim životom a vývojom, svojim dokonalým naladením sa na energiu Zeme i vesmíru, svojou schopnosťou prispôsobovania sa, či svojim špecifickým používaním času a priestoru, poskytujú nesmierne veľa inšpiratívnych odkazov a múdrych myšlienok, ktoré autorka chce zachytiť v tejto knihe.

Kniha bude mať 52 častí (jedna časť na každý týždeň v roku), cez ktoré bude sledovať vývoj ročných období a život stromov počas nich, a 12 častí obsahujúcich čchi-kungové cvičenia so stromami. Kniha bude určite vizuálne prekrásna :-), plnofarebná, s ilustráciami a fotografiami stromov, ale aj s kaligrafiami od Paola Zhanga.

Keďže Zuna je pôvodne divadelníčka a v minulosti spolupracovala s hudobníkom Moakom, chcela by knihe dať novú vrstvu, cez ktorú čítaniu poskytne cestu do akejsi snovej reality cez hudbu. Každá časť knihy bude prepojená s nejakou Maokovou skladbou, špeciálne vybratou pre účel témy, ktorú bude možné nájsť na youtube cez QR kód. Kniha tak ponúkne čítanie s hudbou, ktorá textu pomôže navodiť iný rozmer (ak si to čitateľ bude priať).

Predpokladaný rok vydania 2023.
Zoznámte sa s ďalšími knihami Zuny Vesan


Pokiaľ by ste chceli Zunu v tejto spisovateľskej práci podporiť, bude vám veľmi vďačná.
Keďže písať knihy tohto druhu a vydávať ich na Slovensku je skôr poslaním než zárobkovou činnosťou, dovolím si obrátiť sa na vás so žiadosťou o pomoc, o finančný príspevok. Rada by som sa totiž finančne odmenila svojim spolupracovníkom, ktorí tvoria grafy, ilustrácie, kaligrafie, fotky, a ktorí odborne konzultujú texty.

Prispievať môžete akoukoľvek sumou.
Číslo účtu je vo VUB – SK03 0200 0000 0029 7822 1254
Pre českých podporovateľov v ČSOB – 235378980/0300
Do správy pre prijímateľa prosím napíšte KNIHA a SVOJE MENO, aby sme Vás boli schopní registrovať.
Prípadne mi aj napíšte mail, aby som mala na vás kontakt.
V prípade otázok píšte na zuna@shiatsu-terapie.sk

Ďakujem za pomoc, Zuna.