Sila ženského Tao

Intenzívny víkendový seba uzdravovací retreat zameraný na kultiváciu ženskej energie prostredníctvom starých taoistických cvičení, meditácií a pohybovo-tanečných improvizácií. 11. a 12.1. 2020_Jičín 11. – 13. 12. 2020_ Centrum Surya / Sila ženského tao II. Tanec odjakživa považujem za zvláštnu, tak