PIOTR ZIEMBA – majster tchai-ťi čchuan / Poľsko
„Zunin a Milanov pohybový koncept siaha až za fyzické procesy. Koncentrácia, pozornosť, bdelosť, i práca s vnútornými orgánmi, je najhlbšou a zároveň najkonkrétnejšou technikou súčasného tanca, ktorú možno študovať. Je to multidimenzionálna cesta do nášho najhlbšieho ja“.

MONIKA STEINKASSERER– fyzioterapeutka, tanečnica / Rakúsko
„Prepájať princípy čchi-kungu s tancom je podľa môjho názoru prelomová myšlienka. Mám s ňou vďaka práci so Zunou a Milanom skúsenosti, a myslím, že tanečníkom a iným profesionálnym moverom prináša veľký osoh. Sú osobnosťami s obrovskou dávkou poznania, ale aj skromnosti. Majú schopnosť obsiahnuť všetky svoje vedomosti do skrátenej, pochopiteľnej formy a cez pohyb ho poskytnúť svojim študentom tak, aby porozumeli jeho podstate na vlastnom tele.“

NINA VANGELI – popredná tanečná publicistka / Česká republika
„Zuna Vesan ovládá svrchovaně taneční pohyb, její neobyčejně vláčné tělo s přelévavými klouby se pohybuje svobodně, nenuceně a bez zjevného úsilí; také bez agrese vůči prostoru. Není to náhoda, Zuna se nevěnuje tanci pouze technicky, jakkoli je její technika úžasná. Ona se věnuje tělu – „nauce o těle“ komplexně. Málokdo ví o těle tanečníka víc jako ona.“

EFI BIRBA – režisérka Res Ratio Network / Grécko
„Milan Kozánek je filozofom pohybu. Jeho štúdium a skúmanie tela ako divadelného nástroja sú založené na výsostne osvedčenej metóde pozorovania tela. Vplyv jeho metódy sa u performerov manifestoval vo zvýšenom rozvoji ich osobného vyjadrovacieho slovníka v improvizácii i kompozícii, poskytuje performerovej mysli možnosť byť „ko-direktorom“ divadelnej kompozície.“

ISABELLA DAFFARA – študentka súčasného tanca / Taliansko
„Tieto znalosti a prax by mali byť „záchranným balíčkom“ každého nezávislého tanečníka. Ponúkajú všetky zázračné aspekty, ktoré zlepšia nepravidelný a premenlivý život tanečníka.“

BLANKA KŘIVÁNKOVÁ – divadelná publicistka / Česká republika
„Zunu považuji za vzácný „úkaz“ v nejlepším slova smyslu: přirozeně autoritativní, vzdělaná, se smyslem pro humor a sympatickou sebeironii vytváří prostředí, ve kterém se dobře tvoří i otevřeně sdílejí zkušenosti, nápady, osobní poznatky, ale třeba i obavy. Čchi-kungu se věnuji několik let. Fascinuje mě léčebnými účinky, které jsou při dlouhodobém praktikování nepřehlédnutelné, i svou meditativně-taneční formou. Zuna má talent na propojování zdánlivě neslučitelného, takže i některé dřívější poznatky, nahlížené z jiného úhlu, pozměňují obsah. Na jejích hodinách jsem také si potvrdila, že čchi-kung je opravdu nejen metodou k posílení zdraví, ale i uměním.“

LITO ANASTASOPOULOU – profesionálna tanečnica/ Grécko, Belgicko
Na workshop som prišla prázdna, otvorená prijímať fyzické a mentálne informácie. Po tomto intenzívnom „tripe“ som si uvedomila, že sme tu zažili akúsi filozofiu žitia a bytia. Filozofiu, ktorej je tanec súčasťou. Za najväčšiu hodnotu tejto práce považujem úprimnosť. Je tam priestor počúvať, čakať, nasledovať a veriť svojej intuícii.

JULIANNA BLOODGOOD – významná herečka divadelného súboru Teatr Piesn Kozla / Poľsko, USA
„Milana Kozánka považujem za jedného z najkvalifikovanejších profesionálov v oblasti pohybu. Jeho znalosti o tele, o systéme energie a pohybu sú zjavné v celej jeho umeleckej činnosti – ako učiteľa, ale aj režiséra-choreografa. Otvoril mi nový systém uvažovania o ľudskom tele. Má neuveriteľný zmysel pre detail, opakovanie a schopnosť inšpirovať.“

 

referencie