Platforma c/LAP

Platforma c/LAP (contemporary/LaboratoryAtelierPerformance) vytvára spojenie umelcov, ktorí majú príbuzné pracovné postupy, založené na výskume a experimente. Zakladateľskými umeleckými telesami sú Tanečná spoločnosť Artyci a zoskupenie Med a prach, iniciované ich vedúcimi osobnosťami Milanom Kozánkom a Andrejom Kalinkom. Cieľom platformy c/LAP