Hongkong ako časopriestorový portál

Hongkong ako časopriestorový portál

Text a foto_ Zuna Vesan_2018 Pri plánovaní mojej pracovno-turistickej cesty do Hongkongu som sa samozrejme zaoberala otázkou, ako prežijem toto veľkomesto...
Read More
Share Button