Zuna pracuje spolu s výtvarníkom Petrom Žuffom, grafičkou Danielou Matichovou a fotografom Norom Knapom na ďalšej knihe, v ktorej by rada priblížila ľudské telo okom taoistickej filozofie cez sieť energetických dráh. Knihu zatiaľ pracovne nazývame „MERIDIÁNY – dráhy života“.

Kniha bude cenným sprievodcom pre ľudí pracujúcich s telom, ľudí zaujímajúcich sa o čchi-kung, čínsku medicínu, bojové umenia, jogu, masáže a pod. Bude však určená aj „bežnému človeku“, ktorý sa chce o svojom tele dozvedieť niečo viac, prípadne si nejaké zdravotné problémy riešiť aj vlastným pochopením a pričinením.

Kniha priblíži logický a zároveň magický svet energie a jej prúdenia v energetických tokoch – meridiánoch. Cez univerzálne informácie v texte, ale aj cez vizuálnu stránku podá logický i poetický obraz o tejto časti „energetickej anatómie“ nášho tela a poskytne človeku aj cesty k tomu, ako tieto poznatky používať vo svojom živote prostredníctvom cvičení s nimi.

Kniha bude okrem textu obsahovať cca 50 komplexných obrázkov všetkých meridiánov a prepojení medzi nimi; cca 100 fotografií cvičení; cca 40 grafov, tabuliek a obrázkov, ktoré výrazným spôsobom pomôžu tieto informácie pochopiť a následne ich využívať. Cvičenia budú zároveň prepojené s princípom piatich premenlivých fáz (5 prvkov), to znamená, že ponúknu informácie o tom, v ktorom ročnom období sa zamerať na aké cvičenie. Bude teda aj akýmsi celoročným sprievodcom.

Knihu plánujeme pustiť do sveta v septembri 2020.
Pokiaľ by ste nás chceli v tejto práci podporiť, kontaktujte nás na adrese: zuna@artyci.com

Ďakujeme!

Ukážky z knihy v týchto blogoch:
Utváranie energetickej siete
Prebudenie draka
Vlniaci sa drak
Komentár k počtu bodov na dráhe srdca
Komentár k umiestneniu dráhy žalúdka

Share Button
Meridiány – dráhy života