Workshopy kontaktnej improvizácie s Milanom

Milan je jedným z prvých učiteľov kontaktnej improvizácie na Slovensku, v Česku a v Poľsku. Venuje sa jej už 30 rokov. V Poľsku sa dokonca vďaka nemu kontaktná improvizácia stala veľmi populárnou a nadobudla tu silnú tradíciu. Vďaka jeho fascinácii anatómiou ľudského tela a taoistickými princípmi prináša svojim študentom neobvyklý zážitok tela a jeho pohybu s rešpektom k prirodzenej logike tela a kinetických princípov.


2.-4.6. 2023 Movement LAB_Bratislava
Workshop Kontaktnej improvizácie na tému „Tekuté kĺby“
Kontaktná improvizácia a anatómia pohybu
piatok 17.00 – 20.00 / sobota 10,00-13,00 a 14,30-17,00 / nedela 10,00- 13,00 a 14,30-16,30
Bratislava v spolupráci s Movement LAB
Cena a prihláška cez Movement LAB

3.-5.2. 2023 Movement LAB_Bratislava
Workshop Kontaktnej improvizácie „Individualita a skupinové vedomie“
Kontakt a práca v skupine
piatok 17.00 – 20.00 / sobota 10,00-13,00 a 14,30-17,00 / nedela 10,00- 13,00 a 14,30-16,30
Bratislava v spolupráci s Movement LAB
Cena a prihláška cez Movement LAB

25.-27.11. 2022 Movement LAB_Bratislava
Workshop Kontaktnej improvizácie „Chrbtica náš oporný pilier“
Kontaktná improvizácia a anatómia pohybu
piatok 17.00 – 20.00 / sobota 10,00-13,00 a 14,30-17,00 / nedela 10,00- 13,00 a 14,30-16,30
Bratislava v spolupráci s Movement LAB
Cena a prihláška cez Movement LAB

5.-6.11. 2022 Tabačka_Košice
Workshop Kontaktnej improvizácie
https://www.tabacka.sk/program/workshop-milan-kozanek-kontaktna-improvizacia/

 


Bližšie informácie k workshopom v Bratislave

Kontakt a anatómia pohybu -„Tekuté kĺby“
Pohybová kapacita (tancujúceho) tela závisí na prirodzenej pohybovej možnosti jednotlivých kĺbov, na schopnosti uvoľnenia svalov križujúcich jednotlivé kĺbové sústavy, rovnako aj na elasticite väzív. Pre lepšie využívanie potenciálu kĺbov sa prepájajú pohybové možnosti kĺbov s aktívnou prácou s energiou. Je to cesta ako svoje kĺby dostať do vedomej pozornosti, a tým znovu objavovať pohybové možnosti každého z nich a zároveň ich revitalizovať.
Mentálna flexibilita úzko súvisí s fyzickou flexibilitou tela, v čom stav kĺbov zohráva dôležitú úlohu. Počas celého workshopu budeme rozvíjať slobodný pohyb, jeho mäkkosť a plynulosť a prirodzene tým budeme rozvíjať autentický pohybový prejav, spontaneitu a prirodzenosť pohybu, ktorá je zakódovaná v každom z nás.

Kontakt a anatómia pohybu -„Chrbtica náš oporný pilier“
Všetkých, ktorí sa zaujímate o kontaktnú improvizáciu, ale aj o zdravý pohyb komplexnejšie, pozývame vás nahliadnuť do anatómie našej chrbtice do jej fyzickej aj energetickej štruktúry. Intenzívny víkendový workshop kontaktnej improvizácie určený pre tanečníkov, moverov a aj ľudí bez predchádzajúcej skúsenosti.
Chrbtica je základný oporný stĺp nášho tela, náš pilier, ktorý nás prepája na všetkých úrovniach. Je oporou nielen fyzického tela, ale aj energetickej „kostry“ a mentálnej rovnováhy. Prepája 3 základné pohybové a energetické centrá (3 tan-tchieny), prúdi ňou vitálna energia, jej vnútrom prechádza pavučina nervového systému. Je však aj dôležitým prepojením medzi dolnými končatinami a hornými končatinami… Je toho veľa, čo sa dá na chrbtici objaviť, spoznať, ale aj roztancovať a naplniť vedomím a energiou. Je toho veľa, čím sa jej dá pomôcť.
Počas improvizácie v kontakte budeme rozvíjať slobodný pohyb, jeho mäkkosť a plynulosť. Naším cieľom bude rozvíjať autentický pohybový prejav, spontaneitu a prirodzenosť pohybu, ktorá je zakódovaná v každom z nás. Počas improvizácie vznikajú rôzne situácie, ktoré sa nedajú predvídať, a tak sa učíme s telom intuitívne.

Kontakt a práca v skupine – „Individualita a skupinové vedomie“
Všetkých, ktorí sa zaujímate o kontaktnú improvizáciu, autentický pohybový prejav, spontaneitu a prirodzenosť pohybu, pozývame vás na intenzívny víkendový workshop. Workshop kontaktnej improvizácie určený pre tanečníkov, moverov a aj ľudí bez predchádzajúcej skúsenosti.
Téme práca v skupine sa venujem mnoho rokov a posledné roky ju rozvíjam a overujem v divadelnej práci. Počas intenzívneho workshopu sa zahĺbime a budeme objavovať hranice medzi naším individuálnym ja a naším spoločným ja. Budeme rozvíjať hĺbku a pozornosť  do  vnútra, do konceptu a filozofie uvažovania o ľudskom tele v tvorivom pohybe s vnímaním  jeho komplementárnosti. Rovnako tak rozvíjať naše skupinové vedomie ktorého individualita je neoddeliteľnou súčasťou. Niektoré skupinové cvičenia budú zamerané na rozvíjanie citlivosti spoločného vedomia, iné zamerané na tvorivosť a kompozíciu s časom a priestorom.
Počas improvizácie v kontakte budeme rozvíjať slobodný pohyb, jeho mäkkosť a plynulosť. Využívať budeme chrbticu a dve hlavné ťažiská tela na posilnenie opory svojho tela, ale aj opory partnera.  Osvojíme si schopnosť ako dávať a prijímať váhu tela, ako vytvárať a prijímať impulzy a pod.
Počas improvizácie vznikajú rôzne situácie, ktoré sa nedajú predvídať, a tak sa učíme s telom reagovať intuitívne. Naším cieľom bude rozvíjať autentický pohybový prejav, spontaneitu a prirodzenosť pohybu, ktorá je zakódovaná v každom z nás.

 

                                 


Milan Kozánek
Od ukončenia štúdia na VŠMU pracuje ako tanečný pedagóg, choreograf, dramaturg a divadelný režisér. Svoju metódu výskumnej a pedagogickej práce rozvíjal viac ako dvadsaťpäť rokov prostredníctvom vyučovania a výskumu vo vzdelávacích inštitúciách ako Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), Tanz Quartier Wien, Konservatorium Wien University /AT, Northern School of Contemporary Dance v Leeds /UK, TIP – School for Dance, Improvisation and Performance vo Freiburgu /D, Univerzita Calgary /Canada a v mnoho ďalších. V roku 1996 založil spolu so Zunou Vesan Kozánkovou Tanečnú spoločnosť Artyci. Spoločne pre ňu vytvorili 12 tanečných predstavení, ktoré prezentovali na Slovensku a v zahraničí. Od roku 2010 rozvíja intenzívnu umeleckú spoluprácu s tvorcami a divadelnými interpretmi, ktorí hľadajú prepojenie a prieniky medzi fyzickým divadlom, pohybom, textom, hlasom a spevom. Od roku 2017 vedie spoločne s Andrejom Kalinkom umelecké zoskupenie Med a prach.

Kontaktnej improvizácii sa venuje už viac ako 30 rokov niekedy intenzívnejšie a niekedy menej, ale poznatky a princípy z nej využíva a rozvíja v každej inej tvorivej práci. Bol pri počiatkoch vzniku Kontaktnej improvizácii v Moldavsku, v Čechách a v mnohých mestách v Poľsku. Milan svoje poznatky z anatómie spája s poznatkami z východných filozofií a taoizmu a rozvíja ich ďalej v kontaktnej improvizácii. Jeho hlavnou témou a fascináciou v jeho umeleckej a pedagogickej práci je ČLOVEK.

 

 

Kontaktná improvizácia