Improvizované „dance-talk show“.

Couch Corner vznikol spontánne, počas Milanovho pobytu na University of Calgary v Kanade v roku 2008, kde sa s ním niekoľko domácich tanečníkov chcelo stretnúť a spolu si zatancovať na javisku. Z tejto túžby vzniklo predstavenie založené na tanečnej a verbálnej improvizácii v divadelnom priestore.
Neskôr sa Couch Corner stal platformou pre stretávanie skúsených tanečných performerov z rôznych miest v improvizovanej obývačke na javisku. Ide o spojenie rozhovorov na aktuálne témy s tanečnou improvizáciou. Akýsi „dance – talk show“ na témy filozofické i možno úplne prozaické. Témy súvisiace s tancom, so samotnými účinkujúcimi a s mestom, v ktorom sa predstavenie odohráva.

Iniciátormi Couch Corner sú Zuna a Milan Kozánkovci z Tanečnej spoločnosti Artyci, ktorí v každom predstavení z tejto série účinkujú.
Po predstaveniach v Calgary sa tak uviedol s rôznymi domácimi umelcami v rôznych mestách Európy: v Gdaňsku, Varšave, Vroclavi, Krakove, Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Prahe a v Jablonci nad Nisou.

V predstavení Couch corner okrem Zuny a Milana účinkovali títo umelci (tanečníci, herci, hudobníci):
Ywona Olszowska, Rafal Habel, Kamila Klamut, Jaro Spring Viňarský, Martin Hajdyla Lacová, Emil Leeger, Markéta Pucová, Dano Raček, Veronika Šimková, Mirka Eliášová, Magdalena Relichová, Zuzana Burianová, Katarína Brestovanská, Juraj Yuri Korec, Kei Mimakiová, Jozef Vlk, Stanka Vlčeková, Zuzana Kakalíková, Rado Piovarči, Zuzana Hájková, Veronika Čimborová, Jana Tereková, Melissa Monteros, Wojciek Mochniej.

Pozri foto galériu Couch Corner

Videoukážka z predstavenia v Bratislave v Novom priestore.

Video z predstavenia v Gdaňsku.