Pohybové „výlety“ so Zunou.

Séria workshopov Bdelosť tela je priestorom, v ktorom spoznávame svoje telo cez pohyb. Ten vnímame, pozorujeme a vykonávame vedomou, bdelou mysľou. Taká myseľ má dostatok času na načúvanie energii tela, na rozpoznávanie jeho pocitov a využívanie prirodzených podnetov do slobodného pohybu. Cez vnútorné zážitky s vlastným telom spoznáme skutočnú inteligenciu tela, jeho subatomárnu fyziku a pohybovú logiku s prirodzenými mechanickými zákonitosťami. To všetko sa môže udiať len cestou vnímania prítomného okamihu, kde bdelosť našej mysle je vskutku podstatná. „Incarnated mind“, teda „stelesnená myseľ“ je to, o čo nám ide.

Zameriavame sa na posilnenie kostrového systému, prácu na vedomom usporiadaní tela a na správne využívanie fyzio-dynamiky tela a dychu v pohybe. Ide nám o to, aby sme telu dopriali taký pohyb, ktorý mu neubližuje, naopak, lieči ho. Svoju pozornosť budeme venovať aj vedomej práci s hlavnými fyzickými a energetickými centrami a energetickými tokmi (meridiánmi). Objavovať budeme aj súvislosti a prepojenia medzi západnou anatómiou a východnou „energetickou anatómiou“, kde sa prirodzene vyplavujú aj mnohé spirituálne kontexty.

„Výletmi“ po ľudskom tele sprevádza Zuna v rámci projektov Medicína v tanciDancing Qigong.

V roku 2021 a 2022 prebiehajú tieto kurzy:
10.-13.6. 2021 – Dych v pohybe/pohyb v dychu / Bratislava
25.-26.9. 2021 – Živá chrbtica / Jičín (CZ)
20.-21.11. 2021 – Tekuté kĺby / Jičín (CZ)
26.-27.3. 2022 – Meridiány v pohybe / Jičín (CZ)
8.-9.10. 2022 – Kľúčovosť kľúčnych kostí / Jičín (CZ)
prihlásiť cez Duhová medicína

28.-30.4. 2023 – Živá chrbtica / Kongres inteligentního pohybu, Rožnov pod Radhoštem (CZ)
prihlásiť cez Kongres inteligentního pohybu


Náplň jednotlivých víkendov projektu BDELOSŤ TELA

Živá chrbtica
Chrbtica je základný konštrukčný pilier a energetický kanál nášho tela. Cez „anatómiu v pohybe“ a vedomé improvizácie sa tento víkend vyberieme na intenzívnu cestu, zameranú na detailnú prácu s chrbticou, jej súvislosti s ostatnými časťami tela a na objavenie jej nových dimenzií v čase i v priestore. Naučíme sa vnímať a používať jej jednotlivé segmenty, aby sme cez reťazové reakcie objavili jej multifunkčnú plasticitu. V rámci čchi-kungu budeme pracovať aj na aktivácii prúdu čchi, ktorá cez ňu prúdi. Víkend nám v neposlednom rade prinesie aj uvoľnenie od bolestí chrbtice 😊.

Dýchajúce kosti
Kostrová štruktúra je najhlbšia a najpevnejšia štruktúra nášho tela, je základom nášho života a pohybu. Tento víkend nás cez pohyb povedie k porozumeniu prirodzeného usporiadania kostí, mechaniky spolupráce medzi nimi pri pohybe a štrukturálnej opory kostry. Prinesie nám však aj možnosť napojiť sa na „ducha“ kostí a započuť jeho odkaz pre našu dušu. Čchi-kungom budeme podporovať ich pevnosť, ale aj plasticitu. Každá kosť má svoj vlastný príbeh vytvorený spôsobom akým ju používame, stravou a aj emóciami. Pokúsime sa vnoriť do nich a započuť ich potreby.

Tekuté kĺby
Pohybová kapacita tela závisí na prirodzenej pohybovej možnosti jednotlivých kĺbov. Cez anatomické predstavy v pohybe budeme v pohybe znovuobjavovať pohybové možnosti každého kĺbu a tým ich revitalizovať. Okrem vedomej pohybovej improvizácie, budeme cez čchi-kung intenzívne pracovať s čchi v kĺboch, čím okrem kĺbov posilníme aj obličky, ktoré majú na starosti dobrý stav kostí a chrupaviek v kĺboch, vlasy, zuby, strach, vôľu žiť a podobne. V neposlednom rade sa budeme venovať prepojeniu s mentálnym svetom, pretože mentálna flexibilita úzko súvisí s fyzickou flexibilitou tela, v čom stav kĺbov zohráva dôležitú rolu.

Šťastný psoas
Najhlbší sval ľudského tela súvisí s našimi najhlbšími emocionálnymi a fyzickými postojmi. Zároveň aj s jedným z najhlbších ľudských aspektov – s fungovaním vo vertikálnej osi a so schopnosťou hladko kráčať, postupovať vpred. Psoas, zabezpečujúci vzpriamené postavenie človeka, je prepojením medzi hornou a dolnou polovicou tela. Je teda akýmsi „meetingpointom“ medzi jinovou a jangovou čchi prúdiacou našim telom. Súvisí aj s energiou tzv. spodného tantchienu (jap. Hara) a s energiou obličiek. Prostredníctvom „anatómie v pohybe“ sa cez vedomé improvizácie a čchi-kung pokúsime jeho poslanie zvedomiť si, oživiť a preliečiť.

Kľúčovosť kľúčových kostí
Mobilita nášho ramenného pletenca, ktorého sú kľúčne kosti súčasťou, je vskutku veľká. Človek sediaci za počítačom svoj ramenný pletenec a okolité fyzické i energetické štruktúry vystavuje diskomfortu a kolapsom. Z energetického hľadiska sú kľúčne kosti oblasťou silného dynamického energetického náboja, sú prenosným mostom energetických dráh a dôležitým prechodom medzi rukami a chrbticou, rukami a srdcom s pľúcami. Meandrovité zakrivenie kľúčnych kostí navyše v sebe nesie interakciu medzi jin-jangom. Cez pohyb a čchi-kung oživíme tento úžasný „svet“ nášho tela, aby sme opäť mohli čerpať z jeho potenciálu.

Meridiány v pohybe
Poznať meridiány považujem za vynikajúcu nadstavbu potrebnú k vedomému vzťahu k svojmu telu. Jednou z najlepších ciest ako s meridiánmi pracovať a ako si ich zapamätať je pohyb. Na tomto seminári pôjde o vedomú prácu s tokom energie čchi v meridiánoch cez čchi-kung a pohybové improvizácie, ktorá, prirodzene, ovplyvní aj zvedomenie svojej kostrovej štruktúry, šliach či svalov. Pri práci s hlavnými orgánovými meridiánmi a ich lokalizáciou sa prirodzene prepojíme aj s organmi a štruktúrami tela, ktoré s daným meridiánom súvisia. Preto má táto práca veľký vplyv na zdravie a tým ponúka zdravší prístup k svojmu telu, ale aj k svojej práci. Môže byť dokonca aj inšpiráciou v kreatívnej práci, ale aj v životnom štýle. Študenti dostanú mapy meridiánov, s ktorými budeme hravou formou pracovať cez pohyb a rytmus.

 

 

 

 

Bdelosť tela