Výzkum propojení principů čínské medicíny se zdravím tanečníka 

Zuna Vesan Kozánková, aktívní tanečnice, pedagožka a praktikantka shiatsu, čínské medicíny a čchi-kungu se rozhodla svou fascinaci toistickou filozofií integrovat do své taneční praxe formou výzkumu. Výsledkem výzkumu bude taky publikace TAO POHYBU.

 

 

Jaké jsou cíle výzkumu?

  • Systematicky zmapovat protřeby a problémy tanečníků v oblasti zdraví, nabídnout řešení, ale hlavně zahájit osvětu v oblasti prevence
  • Předat komplexní náhled na problematiku udržování zdraví. Výzkum vychází z poznatků čínské medicíny, resp. z celkového konceptu udržování zdraví podle taoistické filozofie, jíž je čínská medicína součástí. Ta je založena na respektování přírodních zákonitostí, na pochopení logiky přirozených přeměn energie v těle v průběhu plynutí roku, na využívání energetického systému propojení činnosti orgánů s jednotlivými strukturami těla (kostmi, svaly, klouby…)
  • Podat ucelený pohled na toto téma formou praktických i teoretických seminářů propojujících taneční vzdělávání s poznatky z čínské medicíny – přednášky, diskuse, blogy, časopisecké články
  • Závěrečným výstupem bude knižní publikace, kompendium rad, doporučení, praktických receptů, ale také sumář zkušeností seminaristů, reflexe dopadů na jejich zdraví a změny ve vnímání odpovědnosti za své zdraví

Tanečné semináre majú tieto formy:
– MEDICÍNA V TANCI – celoročne prebiehajúce víkendové workshopy – 5 x do roka, teda v každom ročnom období, zamerané na potreby ľudského tela v jednotlivom ročnom období, opierajúce sa o princípy konceptu tzv. piatich elementov.
Workshopy obsahují ranní qigong pro aktivaci energie v těle a jeho jednotlivých struktur, dopolední technický taneční trénink (New Dance), odpolední improvizace a kontaktní improvizace spojená s tématem výzkumu. Celá praxe sa prolíná s teoretickým výkladem.
Seminaristé obdrží skripta, která mohou používat i mezidobí mezi semináři. Skripta obsahují kromě teoretických informací i nejrůznější úkoly, které umožní studentům pracovat a vzdělávat se samostatně.

– BDELOST TELA – celoročne prebiehajúce víkendové workshopy – zamerané na prepájanie západnej anatómie s východnou „energetickou anatómiou“, workshopy nazvané Bdelosť tela / čítaj Bdelosť tela
Workshopy obsahují ranní qigong pro aktivaci energie v těle a jeho jednotlivých struktur, dopolední technický taneční trénink (New Dance), odpolední improvizace a kontaktní improvizace spojená s tématem výzkumu. Celá praxe sa prolíná s teoretickým výkladem.
Seminaristé obdrží skripta, která mohou používat i mezidobí mezi semináři. Skripta obsahují kromě teoretických informací i nejrůznější úkoly, které umožní studentům pracovat a vzdělávat se samostatně.

– MEDICÍNA V TANCI_Intensive – intenzívne 5-dňové semináre pre profesionálných alebo skúsených tanečníkov a študentov tanca a divadla

– prednášky zamerané na rôzne témy, ktoré táto oblasť ponúka

čítaj Knihy
čítaj Blog

Prebiehajúce workshopy
Medicína v tanci_centrum Pangea, Orlické hory

Uskutočnené workshopy projektu Medicína v tanci
Medicína v tanci_Bdelosť tela – Duhová medicína, Jičín (CZ) – 2021- 2022
Medicína v tanci_Bdelosť tela – Bratislava, 2019
Celoročné cykly
– Praha 2008 a 2016, Ústí nad Orlicí 2007, České Budějovice 2017, Žilina 2017
Medicína v tanci_Intensive – Divadlo Štúdio tanca B. Bystrica 2016, AMU Praha 2017, Duncan Centre Praha 2017, TIP Freiburg 2015 a 2017

Pozri foto dokumentáciu


Výskum (jeho praktická časť) bol v roku 2017 podporený Ministerstvom kultury České republiky.
Výskum (jeho praktická a teoretická časť je podporovaný Fondom na podporu umenia (polročným štipendiom v roku 2016 a 2018).
Ďakujem!

Záznamy zo série seminárov v Prahe, Alta 2016. Elementy VODA, DREVO, OHEŇ A ZEM.

Medicína v tanci