Výskum a praktické workshopy na tému prepájania princípov čínskej medicíny s tancom, zameraný na zdravie a kreativitu umelcov. Praktické a teoretické semináre, prednášky, diskusie, blogy, kniha.

NOVINKA!
Séria 2021_Viedeň

15.-17.1. 2021 – element voda
12.-14.3. 2021 – element drevo
7. – 9.5. 2021 – element oheň
10.-12.9. 2021 – element zem
12.-14.11. 2021 – element kov

Get-to-know workshop 26.9. 2020

 

Miesto
Viedeň, Raum fur Tanz, Neubaugasse 31

Cena na celý cyklus
690  regular / 650  early bird do 1.11. 2020
Get-to-know workshop 55 

Rozvrh
Piatok_17-20
Sobota_10-18 (s pauzou na obed)
Nedeľa_9,30-15 (s pauzou na obed)

10-15 & 15-18 (get-to-know workshop)

Kontakt, otázky a prihlášky
artyci.vienna@posteo.at

Viac info nájdete na https://danceandmedicine.wixsite.com/zuna/workshopy


Zuna, aktívna tanečnica, pedagogička a praktikantka shiatsu, čínskej medicíny a čchi-kungu, integruje svoju fascináciu toistickou filozofiou do svojej tanečnej praxe formou výskumu o možnostiach prepájania čínskej medicíny s tancom.

Cieľom výskumu je zosystematizovať potreby a problémy tanečníkov v oblasti zdravia, ich riešenie, ale hlavne osveta v oblasti prevencie a podať im komplexný náhľad na tematiku udržiavania zdravia podľa poznatkov z čínskej medicíny. Tá je založená na rešpektovaní zákonov prírody, na pochopení logiky prirodzených premien energie v tele súvisiacich s vývojom energie počas roka, na využívaní energetického systému prepojenia činnosti orgánov s jednotlivými štruktúrami tela (kosti, svaly, kĺby…). Prostriedkom tejto práce sú praktické a teoretické semináre, prednášky, diskusie, blogy a články na danú tému v časopisoch. Výstupom výskumu bude knižná publikácia, akési kompendium princípov, rád, praktických receptov, ale aj skúseností zúčastnených seminaristov, záznam dopadu na ich zdravie, ale aj zmeny vnímania vlastnej zodpovednosti za svoje zdravie.
čítaj Knihy
čítaj Blog

Tanečné semináre majú tieto formy:
– celoročne prebiehajúce víkendové workshopy – 5 x do roka, teda v každom ročnom období, zamerané na potreby ľudského tela v jednotlivom ročnom období, opierajúce sa o princípy konceptu tzv. piatich elementov.
– celoročne prebiehajúce víkendové workshopy – zamerané na prepájanie západnej anatómie s východnou „energetickou anatómiou“, workshopy nazvané Bdelosť tela / čítaj Bdelosť tela
– intenzívne 5-dňové semináre pre profesionálných alebo skúsených tanečníkov a študentov tanca a divadl, tzv. Medicína v tanci_Intensive,.
– zamerané na rôzne témy, ktoré táto oblasť ponúka

Detailné informácie o tomto projekte nájdete na sa ostatnej stránke projektu
http://danceandmedicine.wixsite.com/zuna

Pripravované workshopy
Medicína v tanci_Bdelosť tela – Yoga House, Bratislava, 2019
Prihlasujte sa cez Yoga House.
čítaj Bdelosť tela

Uskutočnené workshopy projektu Medicíny v tanci
Celoročné cykly – Praha 2008 a 2016, Ústí nad Orlicí 2007, České Budějovice 2017, Žilina 2017
Medicína v tanci_Intensive – Divadlo Štúdio tanca B. Bystrica 2016, AMU Praha 2017, Duncan Centre Praha 2017, TIP Freiburg 2015 a 2017

Pozri foto dokumentáciu

Výskum (jeho praktická časť) bol v roku 2017 podporený Ministerstvom kultury České republiky.
Výskum (jeho praktická a teoretická časť je podporovaný Fondom na podporu umenia (polročným štipendiom v roku 2016 a 2018).
Ďakujem!

Záznamy zo série seminárov v Prahe, Alta 2016. Elementy VODA, DREVO, OHEŇ A ZEM.

Medicína v tanci