Intenzívna práca so Zunou a Milanom, v ktorej sa tanec stáva prostriedkom kultivácie energie čchi a čchi sa prostredníctvom pohybu zhmotňuje do kultivovaného tanca.

Čítaj viac na samostatnej stránke projektu  dancingqigong.weebly.com

Pojem „Dancing Qigong“ je otvorenou platformou našej systematickej a koncentrovanej práce v tejto oblasti.

Čchi-kung doslovne znamená „práca s energiou čchi“. Čchi znamená energiu, životnú silu, vitálnu energiu, vďaka ktorej žijeme. V našom tele cirkuluje v energetických dráhach – meridiánoch, prepája sa s orgánmi, ktoré vyživuje. Kung označuje činnosť, prácu, schopnosť ale aj čas a pozornosť vynaložené na narábanie s čchi. Čchi-kung však vo svojej podstate môže byť s tancom paralelne prepojený, môže sa stať podvedomou súčasťou pohybového či tanečného vyjadrovania, či už na tréningu, v improvizácii alebo aj počas predstavenia na javisku.
Systém a cvičenia Čchi-kungu sa do dnešnej podoby vyvíjali tisícky rokov, jeho prazáklad vychádza z tanca a pôvodných starobylých rituálov. Tento systém je pre nás inšpiráciou už niekoľko rokov. Máme za sebou mnoho čiastkových výsledkov a pozorovaní, ako aplikácia čchi-kungových cvičení napomáha našej pedagogickej práci, tvorivému procesu a javiskovej interpretácii. Ako taneční umelci a pedagógovia tieto poznatky neustále prehlbujeme a rozvíjame na novú úroveň.

Pozornosť nezameriavame na samotnú formu cvičení, ale na aplikáciu ich princípov. V nej vidíme obrovský potenciál pre obohatenie hercov a tanečníkov v niekoľkých oblastiach ich profesionálneho života:
– v skvalitnení ich techniky
– v skvalitnení ich interpretačnej skúsenosti v roli performerov
– pri upevňovaní poznania v oblasti zdravého používania svojho tela pre zabezpečenie dlhšej umeleckej kariéry

Naša práca je rozdelená na tieto oblasti:
A) Čchi-kungové cvičenia na prípravu a aktivovanie tela (na začiatku dňa alebo pred skúškou)
– čchi-kung na aktivovanie čchi vo svojom tele, na spriechodnenie jej toku v meridiánoch, oboznámenie sa s pohybovými a energetickými centrami, cvičenia na posilňovanie kostí, kĺbov, šliach, väzov a svalov prostredníctvom zaktivizovanie energie v tele
B) Fyzický (tanečný) tréning
– zameraný na pochopenie štruktúry ľudského tela a vnímanie vzájomných pohybových vzťahov a síl, ktoré prepájajú telo. Cez rôzne cvičenia sa venujeme
– podporovaniu prúdenia vitálnej energie čchi v tele a jej vedomému nasmerovaniu do rôznych úrovní tela cez pohyb
– porozumeniu rotácie kĺbových centier, hľadaniu rovnováhy a vyvažovania tela
– presmerovaniu energie cez a do kĺbov a kostí
– posilňovaniu kostrovej štruktúry a objavovaniu rovnovážneho usporiadania tela cez spoznávanie fyziodynamiky
– vedomej práci s hlavnými fyzickými a energetickými centrami
– rozvíjaniu pohybového potenciálu tela
Počas celého tréningu nie je dôraz kladený na formu, ale na pochopenie konceptu práce a jednotlivých princípov. Na spoznávanie toho, čo znamená vedomé oddelenie sa od  „kritickej aj súdiacej mysle“ tanečníka či performera, čím sa staneme viac pozorovateľom než „vykonávateľom“.
C) Vytvorenie systému zadaní pre improvizáciu
– využívanie tradičných ustálených čchi-kungových foriem, ale aj samotných princípov bez presne stanovenej formy ako východiskového bodu k pohybovej improvizácii samostatne alebo pri improvizácii s partnerom
– objavovanie nového pohybového slovníka pri tvorivom procese
D) Vytvorenie systému cvičení na prípravu performera pred predstavením
– zaktivizovanie vitálnej energie pre nasmerovanie sústredenia sa na svoje vnútro (vnútorné upokojenie, naladenie sústredenia sa na svoj výkon pred predstavením)
– mentálna i pohybová príprava efektívne rozohrievajúca a posilňujúca svaly a šľachy performerov

Prácu pre svoju obšírnosť rozdeľujeme tematicky na rôzne okruhy. Témy seminárov a výskumov:
Meridian Flow
Workshop/výskum „Meridian Flow“ je zameraný na vedomú prácu s kostrovou štruktúrou, obohatenú o logiku toku energie čchi v meridiánoch. Zaktivizovanie energie v určitej meridiánovej dráhe môže byť impulzom na objavovanie nových pohybových možností a fyzických prepojení, ale aj nových kvalít pre pohyb, či tanec. Tieto neobvyklé súvislosti tela generujú nové prepojenia medzi jednotlivými časťami tela. Vedomá práca s meridiánmi má zároveň veľký vplyv na zdravie, a preto ponúka zdravší prístup profesionálnych umelcov k svojmu telu a k svojej profesii a môže byť inšpiráciou v kreatívnej práci, ale aj v životnom štýle.

The Flow of 5 elements
Workshop/výskum je zameraný na prácu s premenami jin-jangu a následne s tokom piatich premien energie (5 elementov) okolo nás, ale hlavne v pohybe vlastného tela. Počas praktických hodín (obsahujúcich bdelé pohybové improvizácie, pohybové väzby a pohybový výskum), ale aj v rámci teoretických prednášok ponúkame študentom náhľad do konceptu piatich prvkov a prúdenia energie medzi nimi. Študent tak mentálne, ale hlavne na vlastnom tele pocíti tieto premeny a začne využívať ich potenciál v pohybe.

Bdelosť tela
Workshop je priestorom, v ktorom pohyb môžeme vnímať, pozorovať a vykonávať vedomou, bdelou mysľou. Taká myseľ má dostatok času na načúvanie energii tela, na rozpoznávanie jeho pocitov a využívanie prirodzených podnetov do slobodného pohybu. Cez vnútorné zážitky s vlastným telom spoznáme skutočnú inteligenciu svojho tela, jeho subatomárnu fyziku a pohybovú logiku s prirodzenými mechanickými zákonitosťami. To všetko sa môže udiať len cestou prítomného okamihu, kde bdelosť našej mysle je vskutku podstatná. „Incarnated mind“, teda „stelesnená myseľ“ je to, o čo nám ide.

Anatómia pohybu
Workshop je náhľadom do konceptu a filozofie Milanovho uvažovania o ľudskom tele a o tvorivom pohybe vo vnímaní komplementárnosti ľudského tela. Je zameraný na posilnenie kostrového systému, prácu na vedomom usporiadaní tela a na správne využívanie fyzio-dynamiky tela. Študenti sa oboznámia aj s pohybovými a energetickými centrami, cvičeniami na posilňovanie kostí, kĺbov, šliach, väzov a svalov prostredníctvom zaktivizovanie energie v tele. Počas celého workshopu nie je dôraz kladený na formu, ale na pochopenie konceptu práce a jednotlivých princípov. Na spoznávanie toho, čo znamená vedomé oddelenie sa od  „kritickej aj súdiacej mysle“ tanečníka, čím sa staneme viac pozorovateľom než „vykonávateľom“.

Embodied Yin-Yang
Jin-jang, kozmické princípy jedinej energie čchi, umožňujú svojim striedaním a vzájomným pôsobením vznik a vývoj sveta a všetkého v ňom. Tento princíp zohráva dôležitú úlohu aj v tanci. Je súčasťou pohybovej, priestorovej či hudobnej dynamiky, ale aj rešpektovania prirodzených dispozícií tela a možností pohybu. Staré východné poznanie rozdeľuje povrchy a časti tela na jinové a jangové. Prirodzene majú rozdielne úlohy a možnosti, ktoré je vhodné rešpektovať. Tanečník ich, často z nevedomosti, používa opačným spôsobom, čím dochádza k väčšiemu napätiu v tele, strate rovnováhy, blokádam, bolestiam atď. Workshop poskytuje náhľad do tohto konceptu, ktorý je po tisícročia aplikovaný na ľudské telo cez cvičenia čchi-kungu alebo tchaj-ťi-čchuan.

Inštitúcie, zoskupenia a projekty, kde sme týmto spôsobom už pracovali:
Divadlo Štúdio tanca
– tvorba diela „Spaces“, ocenené cenou Dosky 2019
Med a prach (SK)
– tvorba predstavenia „Eu.genus“  a „Nezaujímavý krik“ v réžii A. Kalinku / 2018 a 2019
The Nine Theatre, Peking (Čína) – tvorba predstavenia „Within“ / 2018
Tanec na horách (CZ) – medzinárodné letné tanečné workshopy / 2000-2021
Bábkové divadlo Bratislava (SK) – tvorba predstavenia „Kráľ“ v réžii A. Kalinku / 2017
Res Ratio Network – Efi Birba, Atény (GR) – medzinárodná rezidencia / 2016
NEW, Festival súčasného tanca, Peking (Čína) – choreografické laboratórium „Tranformation“ / 2016
Pangea Meetingpoint, 
Deštné v Orlických horách (CZ) – divadelný výskum k predstaveniu „Split second“ / 2015
Tanečná spoločnosť Artyci (SK) – príprava predstavení „Pre Gaiu“ a „Satsang“ 2015-2016
Teatr Piesn Kozla, Vroclav (PL) – príprava predstavenia „Dead Walk Love“ / 2015
TIP – Schule für Tanz, Improvisation und Performance
, Freiburg (D) – vedenie workshopov / 2014-2018
Studio Matejka, Vroclav (PL) – divadelný výskum / 2012-2013


Semináre 2021
11.-13. 6 2021 – Dych v pohybe / pohyb v dychu, Bratislava (SK)
22.-29.7. 2021 – Dancing Qigong, Mlynica, Vysoké Tatry (SK)

Semináre 2016-2020

Júl 2020 – Dancing Qigong_TAO TANCA, Mlynica, Vysoké Tatry (SK)

November 2019 – Dancing Qigong_ANATÓMIA POHYBU, Bratislava (SK)
Október 2019 Dancing Qigong_Living Spine, Bratislava (SK)
August 2019 – Dancing Qigong_EMBODIED YIN-YANG, Peking (Čína)
Júl 2019 – Dancing Qigong_THE FLOW OF 5 ELEMENTS, Mlynica, Vysoké Tatry (SK)
Jún 2019 – Dancing Qigong_MERIDIAN FLOW, Freiburg (SK)
Máj 2019 – Dancing Qigong_EMBODIED YIN-YANG, Bratislava (SK)

November 2018 – Dancing Qigong_MERIDIAN FLOW, Banská Bystrica (SK)
September 2018 – Dancing Qigong_LIQUID JOINTS,  Praha (CZ)
Júl 2018 – Dancing Qigong_MERIDIAN FLOW, Mlynica, Vysoké Tatry (SK)
Máj 2018 – Dancing Qigong_ANATÓMIA POHYBU, Bratislava (SK)

August 2017 – Dancing Qigong_BODY AWAKENESS, Pangea Meetingpoint, Orlické hory (CZ)
Marec 2017 Dancing Qigong_ENERGIA V TANCI A FYZICKEJ AKCII, Rotterdam (NL)
Február 2017 – Dancing Qigong „THE FLOW OF 5 ELEMENTS“, Centrum Surya, Biele Karpaty (SK)

Máj 2016 –Dancing Qigong_ENERGIA V TANCI A FYZICKEJ AKCII, Bratislava (SK)
Júl 2016 – Dancing Qigong_MOUNTAIN ZOOMING, Pangea Meetingpoint, Orlické hory (CZ)
August 2016 – Transformation (ChoreoLAB) – festival NEW, Peking (Čína)
Október 2016 – Dancing Qigong_BASIC, Centrum Surya, Biele Karpaty (SK)
December 2016 – Dancing Qigong_ENERGIA V TANCI A FYZICKEJ AKCII, Atény (GR)

Naše štúdium čchi-kungu a tchaj-ťi-čchuan
Zuna
– štúdium čínskej medicíny (akupunktúra, moxovanie, čchi-kung) prax čchi-kungu v rámci behu ŠKOLY SHIATSU, štúdium systému Univerzálne liečivé Tao, Akadémia čínskej metafyziky
Milan – štúdium systému I Liq Chuan s majstrom Sam F.S. Chin

Pozri foto galériu

Videokokumenty z našich výskumov.

Prihláste sa na seminár:

Odpíšte kód: captcha

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Dancing Qigong