Intenzívny seminár so Zunou plný čchi-kungu, new dance a pohybového výskumu založeného na práci v chrbticou.

Najbližší víkendový seminár:
2. a 3. 2. 2019_Bratislava, Yoga House

Chrbtica je základný konštrukčný pilier a energetický kanál nášho tela. Tento týždeň ponúka intenzívny tanečný trip zameraný na detailnú prácu s chrbticou a na objavenie jej nových dimenzií v čase i v priestore. Naučíme sa vnímať a používať jej jednotlivé segmenty, aby sme cez reťazové reakcie objavili jej multifunkčnú plasticitu. Pracovať budeme aj na aktivácii prúdu energie čchi, ktorá cez chrbticu prúdi a budeme ju smerovať do rôznych smerov, čím odhalíme jej multidimenzionálnu rozmanitosť.

Výletom chrbticou sprevádza Zuna.

Prihlasovanie na február 2019 realizujte cez Yoga House

Rozvrh týždňového workhsopu
10,00 – 11,00 čchi-kung zameraný na toky energie v chrbtici a smerovaný k tancu
11,00 – 13,00 New dance pre chrbticu (technický tréning)
15,00 – 17,00 pohybový výskum založený na práci s chrbticou

Prebehnuté workshopy Living Dancing Spine
Bratislava 2012, Praha 2015, Košice 2018

 Video z intenzívneho týždňového seminára v Bratislave, 2012.

Share Button
Living Dancing Spine