Vďaka štipendiu Fondu na podporu umenia Zuna skompletizovala výsledky jej dlhoročného výskumu do rukopisu knihy „Kompendium MEDICÍNA V POHYBE“.
Ako profesionálna tanečnica a učiteľka tanca, prináša Zuna materiál, v ktorom sa každý „mover“ – či už je to tanečník, cirkusant, či herec fyzického divadla, bude môcť zorientovať v energetických súvislostiach so svojim pohybujúcim sa telom. Kniha vzniká v rámci Zuninho dlhodobého výskumu prepájania tanca s princípmi čínskej medicíny a čchi-kungu – Medicína v tanci, ktorý zahrňuje praktické semináre, prednášky, výskumnú činnosť, štúdium.

Kniha, na publikovaní ktorej sa pracuje, prinesie vzácne informácie a udržiavaní zdravia pri väčších fyzických nárokoch na telo. Prenikne aj do sveta psychiky z pohľadu čínskej medicíny v súvislosti s týmito profesiami alebo koníčkami, v témach ako tréma, úspech-neúspech, či neschopnosť uvoľniť mentálne napätie. Filozoficky, ale aj prakticky, načrie aj do práce s bolesťou, oddychom a podobne. Špeciálna časť knihy bude zameraná na detailný rozpis meridiánov a ponúkne možnosti pracovať s nimi v pohybe.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.