Základy komplementárneho umenia v praktických cvičeniach – workshop pre hercov, tanečníkov a performerov pod vedením umelcov: Milan Kozánek, Andrej Kalinka, Zebastián Mendéz Marín, Lívia Mendéz Marín Balážová.

31.10. – 4.11. 2018, Centrum pohybu a tanca LABYRINT, Žilina

Zámerom workshopu je podnecovať v účastníkoch inovatívne myslenie v performatívnom umení, hľadanie platformy, kde jednotlivé umelecké média vytvárajú neoddeliteľné prepojenia a nové možnosti a objavovať, kto je to nový /dnešný/ interpret a ako sa praktickými cvičeniami postupne dopracovať k tvorbe komplementárnych diel. Pracovať budeme s pohybom, hudbou, výtvarným umením, textom, hereckým prejavom. Individuálne a postupne v úplnom prepojení všetkých zložiek.

Témy workshopu – ich vzťahy, definície, funkcie, interakcie
Objekt – socha, predmet, rekvizita
Zvuk – zvuk obrazu, obraz zvuku, funkcia zvuku, živý zvuk vs. zvukový záznam
Nositeľ – účinkujúci, interpret, performer, herec, tanečník, hudobník
Anatómia – z čoho vychádzame
Rytmus – v obraze, pohybe, zvuku, v tektonike diela
Informácia a symbol – rozlišovanie, použitie

Denný priebeh workshop
Deň je rozdelený do dvoch fáz. V rannej časti sa budeme sústrediť na praktické cvičenia, venovať sa fyzickým technikám, základom hudby a ideovej, teoretickej stránke zložiek, s ktorými v komplementárnom umení pracujeme. Zameriame sa na posilnenie kostrového systému, prácu na vedomom usporiadaní tela a na správne využívanie fyzio-dynamiky. Budeme pracovať s rytmom v rôznych významoch /hudobnom, tektonickom/, s informáciou a symbolom, oboznamovať sa so základnými rozdielmi a funkciami objektov /socha, predmet, rekvizita/ v komplementárnom umení. Dôležité v tejto faze je bližšie zoznámenie sa s jednotlivými zložkami.
Poobedná časť workshopu bude venovaná tvorivému procesu a výskumu. Budeme pracovať s komplementárnosťou skupiny a jednotlivca. Predošlé cvičenia prevedieme do ďalšej fázy, kedy budeme spájať hudobný, výtvarný, verbálny a pohybový prejav do kompaktného jazyka. Základom tejto fázy bude využiť poznatky o jednotlivých zložkách z prvej časti, postupne ich dostávať do dialógu a naučiť sa vnímať ich prepojenia, súhru a vzájomné ovplyvňovanie.

Andrej Kalinka
Režisér, hudobný skladateľ, performer. Na začiatku svojho umeleckého pôsobenia sa venoval predovšetkým hudbe, študoval hudobnú kompozíciu a dirigovanie. Ako skladateľ spolupracoval s desiatkami rozličných divadelných a tanečných telies, od činohry cez bábkové divadlo, súčasný tanec, ľudové divadlo až po operu. Okrem hudby sa postupne začal venovať aj písaniu libriet, réžii, tvorbe vizuálnych konceptov a vytváral si tak autentický umelecký jazyk spájajúci výtvarné umenie, divadlo, pohyb a hudbu v dielach na pomedzí performancií, divadelných predstavení, koncertov či inštalácií. Je spoluzakladateľom a vedúcou osobnosťou umeleckého zoskupenia MED A PRACH, s ktorým zrealizoval prevažnú časť svojich diel, medzi inými napríklad Krása a hnus, EU.GENUS, Domov Eros Viera a iné. Za svoju tvorbu získal viacero ocení /napr. Slovensko, Chorvátsko, Thajsko/. Jeho diela sú uvádzané rovnako v divadlách, ako aj v galériách, na koncertných pódiách, v industriálnych alebo sakrálnych priestoroch.

Milan Kozánek
Milan Kozánek získal magisterský titul na Vysokej škole Múzickych umení v Bratislave. Od ukončenia štúdia pracuje ako tanečný pedagóg, choreograf a odborný umelecký poradca. Svoju metódu výskumnej a pedagogickej práce rozvíjal viac ako dvadsať rokov prostredníctvom učenia a výskumu vo vzdelávacích inštitúciách ako Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), Tanz Quartier Wien, Konservatorium Wien University /AT, Northern School of Contemporary Dance v Leeds /UK, TIP – School for Dance, Improvisation and Performance vo Freiburgu /D, Univerzita Calgary /Canada a v mnoho ďalších. V roku 1996 založil spolu so Zunou Vesan Kozánkovou Tanečnú spoločnosť Artyci. Spoločne vytvorili pre spoločnosť 12 tanečných predstavení, ktoré prezentovali na Slovensku a v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Kanada, Thajsko a Čína…).
Od roku 2010 začal rozvíjať intenzívnu umeleckú spoluprácu a výmenu skúseností s tvorcami a divadelnými performermi, zameranú na prepojenie medzi fyzickým divadlom, pohybom, textom a hlasom. Bol súčasťou mnohých výskumov s divadelnými umelcami zo zoskupení a inštitúcii ako Studio Matejka/Poľsko, Teatr Pieśń Kozła/Poľsko, Res Ration Network/Grécko a na Slovensku spolupracuje s Andrejom Kalinkom/Med a prach.

Lívia Méndez Marín Balážová
Interpretka súčasného tanca, performerka fyzického divadla pochádza zo Slovenska. Študovala na tanečnom odbore Konzervatória J.L.Bellu v Banskej Bystrici. Vo svojich štúdiách pokračovala na SEAD Salzburg experimental dance academy v rakúskom Salzburgu a na P.A.R.T.S. – Performing Arts Research and Training Studios v Bruseli. Spolupracovala s portugalským choreografom Rui Horta v predstavení „Talk show“, s francúzskou tanečnou skupinou Kubilai Khan investigation pod vedením Franka Michelletiho v predstavení „Tiger Tiger burning bright“. Od novembra 2012 začala spolupracovať s Ultima Vez Wim Vandekeybus, najprv s predstavením „What the body does not remember“ a v roku 2015 “ Speak low if You speak Love”. Sólo práca „čerešne“ pre Sólo festival v Portugalsku a „čerešne* „v Bruseli. V novembri roku 2015 založila spolu so Zebastiánom Méndezom Marínom umelecké teleso Colectivo Priekopník Veverička, pod hlavičkou ktorého vytvorili prvé dielo “El Gato de Schrödinger” v októbri 2015 v spolupráci s Mária Paz Méndez Marín. V marci 2016 odpremiérovali druhé predstavenie „#whateveristrendingnow“, následne v apríli postapokalyptické predstavenie „Prach/Polvo“ a o rok neskôr v apríli 2017 predstavenie „Alternative Facts“. V septembri 2017 bola súčasťou predstavenia „Este Barco“ pod vedením kostarického tvorcu Luis Alfredo Sierra Chacon v Paname. V roku 2018 začala spolupracovať s umeleckým zoskupením Med a prach. O workshopy Mindcross/Skríženámyseľ, Multipartnering-Nekonečné synapsie (či už sama alebo v spolupráci so Zebastiánom) sa podelila na Slovensku, v Čechách, Maďarsku, Chile, Kostarike, Paname, Portugalsku, Belgicku, Nemecku.

Zebastián Méndez Marín
Narodil sa v San José /Kostarika/ v roku 1986. Svoju kariéru začal vo veľmi mladom veku, vďaka inšpirácii a podpore svojho otca, dramaturga a herca Melvina Méndeza Chinchillu. Debutoval s Kostarickým národným divadlom(CNT) v roku 1998. Naďalej zostal aktívny na kostarickej divadelnej scéne do roku 2006 keď vzhľadom k jeho potrebe o rozšírenie nových umeleckých obzorov nastúpil na Konzervatórium El Barco, čo je prestížna tanečná škola v Kostarike. Po ukončení El Barco tvoril predstavenia, ktoré hosťovali na mnohých miestach po celej Kostarike, v Guatemale, v Portugalsku a tancoval v niekoľkých tanečných telesách v Kostarike, Guatemale a donedávna Belgicku. Zebastiánovo zázemie v divadle bolo základom pre jeho chápanie reči tela, techniky, hlavným impulzom pre výskum svojho osobného pohybového slovníka, základom pre spôsoby choreografickej tvorby, rovnako ako pre jeho veľmi osobný spôsob prenosu poznatkov tela ako učiteľa. Zebastiánova hravosť a nekonformný duch mu umožňuje byť zapojený v rozličných formách umenia a súčasnej kultúry a on sám naďalej skúma nielen s jeho vlastným tanečným kolektívom, ale aj s rôznymi umelcami z rôznych odborov, s ktorými neustále obnovuje svoje ciele a štýl.

Prihláste sa na seminár:

Odpíšte kód: captcha

Súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Od anatómie po kompozíciu