Medicína v tanci

V roku 2023 opäť prebieha celoročný cyklus seminárov Medicína v tanci so Zunou, zameraných na prepájanie princípov čínskej medicíny s tancom.

Semináre sú súčasťou jej dlhoročného výskumu a jeho výsledky budú publikované v knihe Tao pohybu.

Päť víkendov počas roka 2023
Centrum Pangea / Orlické hory (CZ)

aktuálne plne obsadené


Termíny:
20.-22.1. 2023_ element VODA
24.-26.3. 2023_element DREVO
5.-7. 5. 2023_element OHEŇ
8.-10.9. 2023_ element ZEM
3.-5.11. 2023_ element KOV

Miesto:
Centrum Pangea Meetingpoint, Orlické hory

Cena: 
2800 CZK za víkend

Prihlásenie:
Prihláste sa mailom na zuna@artyci.com

Pre intenzívny letný seminár Meridiány v pohybe (12.-16.7. 2023) pozri túto stránku