Tvorivé zdroje performera

Základy komplementárneho umenia v praktických cvičeniach.

Intenzívny seminár s Andrejom Kalinkom a Milanom Kozánkom.

30.3. – 4.4. 2020 / DAMU, Praha

Cieľom workshopu je podnecovať v účastníkoch inovatívne myslenie v performatívnom umení, hľadanie platformy, kde jednotlivé umelecké média vytvárajú neoddeliteľné prepojenia a nové možnosti a objavovať, kto je to nový (dnešný) interpret a ako sa praktickými cvičeniami postupne dopracovať k tvorbe komplementárnych diel.

Zameriame sa na potenciál tvorivého zdroja perfomera v procese tvorby. Jednou z úloh workshopu bude hľadanie zdrojov pre tvorivý proces, ktoré umožňujú performerom otvoriť cesty k rozličným postupom a neprebádaným prepojeniam umeleckého materiálu. Počiatočné impulzy budú vychádzať z anatómie, zvuku tela, hudobného nástroja, textu, tvorby výtvarného objektu.

Ako sa oslobodiť od predpokladov a predpokladaných vlastných limitov? Akú úlohu v tom procese zohráva technika herecká, pohybová, hlasová? Ako pracovať s rozličnými technikami tak, aby pre tvorivý proces neboli obmedzením, ale pomáhali perfomerom rozvíjať svoje danosti? To je niekoľko tém, ktorými sa budeme na workshope venovať.

Anatómia pohybu– z čoho vychádzame
Zvuk – zvuk obrazu, obraz zvuku, funkcia zvuku, živý zvuk vs. zvukový záznam
Nositeľ – účinkujúci, interpret, performer, herec, tanečník, hudobník
Rytmus – v obraze, pohybe, zvuku, v tektonike diela
Informácia a symbol – rozlišovanie, použitie

Denny priebeh workshopu
Ten bude rozdelený do dvoch fáz. V rannej časti sa budeme sústrediť na praktické cvičenia, venovať sa fyzickým technikám, základom hudby a ideovej, teoretickej stránke zložiek, s ktorými v komplementárnom umení pracujeme. Zameriame sa na posilnenie kostrového systému, prácu na vedomom usporiadaní tela a na správne využívanie fyzio-dynamiky. Budeme pracovať s rytmom v rôznych významoch /hudobnom, tektonickom/, s informáciou a symbolom, oboznamovať sa so základnými rozdielmi a funkciami objektov /socha, predmet, rekvizita/ v komplementárnom umení. Dôležité v tejto fáze je bližšie zoznámenie sa s jednotlivými zložkami.

Poobedná časť workshopu bude venovaná tvorivému procesu a výskumu. Budeme pracovať s komplementárnosťou skupiny a jednotlivca. Budeme spájať hudobný, výtvarný, verbálny a pohybový prejav do kompaktného jazyka. Základom tejto fázy bude využiť poznatky o jednotlivých zložkách z prvej časti, postupne ich dostávať do dialógu a naučiť sa vnímať ich prepojenia, súhru a vzájomné ovplyvňovanie.

Účastnícky poplatok (netýka sa pražského seminára):
146,- € EARLY BIRD do 12.8. 2019
168,- € Regular

Realizované v rámci projektu Malý Berlín 2019, ktorý z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, Trnavský samosprávny kraj a Mesto Trnava.

Prihlášky posielajte na
milan@c-lap.art

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

c/LAP
Umelecká platforma c/LAP (contemporary/LaboratoriumAtelierPredstavenie) vytvára spojenie umelcov, ktorí majú príbuzné pracovné postupy, založené na výskume a experimente.
Jej cieľom je podnecovať a generovať tvorbu umelcov a umeleckých zoskupení, podporovať ich vo vzájomnej interakcii v umeleckej tvorbe, formou workshopov, umeleckých výskumov a laboratórií umožňovať ich umelecký rast a rozvíjať tvorivé a inovatívne myslenie v divadelnej a tanečnej tvorbe v medzinárodnom kontexte.
Zakladateľskými zoskupeniami sú Tanečná spoločnosť Artyci a zoskupenie Med a prach, iniciované ich vedúcimi osobnosťami Milanom Kozánkom a Andrejom Kalinkom.

Andrej Kalinka, režisér, hudobný skladateľ, performer. Na začiatku svojho umeleckého pôsobenia sa venoval predovšetkým hudbe, študoval hudobnú kompozíciu a dirigovanie. Ako skladateľ spolupracoval s desiatkami rozličných divadelných a tanečných telies, od činohry cez bábkové divadlo, súčasný tanec, ľudové divadlo až po operu. Okrem hudby sa postupne začal venovať aj písaniu libriet, réžii, tvorbe vizuálnych konceptov a vytváral si tak autentický umelecký jazyk spájajúci výtvarné umenie, divadlo, pohyb a hudbu v dielach na pomedzí performancií, divadelných predstavení, koncertov či inštalácií. Je spoluzakladateľom a vedúcou osobnosťou umeleckého zoskupenia MED A PRACH, s ktorým zrealizoval prevažnú časť svojich diel, medzi inými napríklad Krása a hnus, EU.GENUS, Domov Eros Viera a iné. Za svoju tvorbu získal viacero ocení /napr. Slovensko, Chorvátsko, Thajsko/. Jeho diela sú uvádzané rovnako v divadlách, ako aj v galériách, na koncertných pódiách, v industriálnych alebo sakrálnych priestoroch.

Milan Kozánek získal magisterský titul na Vysokej škole Múzickych umení v Bratislave. Od ukončenia štúdia pracuje ako tanečný pedagóg, choreograf a odborný umelecký poradca. Svoju metódu výskumnej a pedagogickej práce rozvíjal viac ako dvadsať rokov prostredníctvom učenia a výskumu vo vzdelávacích inštitúciách ako Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), Tanz Quartier Wien, Konservatorium Wien University /AT, Northern School of Contemporary Dance v Leeds /UK, TIP – School for Dance, Improvisation and Performance vo Freiburgu /D, Univerzita Calgary /Canada a v mnoho ďalších. V roku 1996 založil spolu so Zunou Vesan Kozánkovou Tanečnú spoločnosť Artyci. Spoločne vytvorili pre spoločnosť 12 tanečných predstavení, ktoré prezentovali na Slovensku a v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Kanada, Thajsko a Čína…). Od roku 2010 začal rozvíjať intenzívnu umeleckú spoluprácu a výmenu skúseností s tvorcami a divadelnými performermi, zameranú na prepojenie medzi fyzickým divadlom, pohybom, textom a hlasom. Bol súčasťou mnohých výskumov s divadelnými umelcami zo zoskupení a inštitúcii ako Studio Matejka/Poľsko, Teatr Pieśń Kozła/Poľsko, Res Ration Network/Grécko a na Slovensku spolupracuje s Andrejom Kalinkom/Med a prach.

Tvorivé zdroje performera