English Slovensky

Telo ako nástroj

6.10. – 11.10. 2017 / Bratislava

Novovzniknutá umelecká platforma c/LAP v spolupráci so Štúdiom 12 Bratislava pozývajú na
intenzívny 6-dňový workshop v Bratislave vedený skúsenými umelcami a pedagógmi Juliannou Bloodgood (USA), Rafałom Habelom (PL) z divadla Pieseň Kozla (Song of the Goat Theatre) a Milanom Kozánkom (SK) z Tanečnej spoločnosti Artyci, pod umeleckou supervíziou režiséra a hudobného skladateľa Andreja Kalinku (SK) z umeleckého zoskupenia Med a prach. Workshop je určený pre hercov, tanečníkov, performerov a študentov umeleckých škôl.

Telo je východiskom a vstupnou bránou k umeleckých zručnostiam a tvorivým zdrojom každého umelca, rovnako herca, tanečníka ako aj hudobníka alebo výtvarníka. Telo teda bude prvotným predmetom skúmania pre oblasť pohybu, hlasu a dychu. Cez objavovanie základného oporného systému ľudského tela, čiže kostrovej štruktúry, a intenzívnym skúmaním pôvodu zvukov a fenoménu hlasu, budeme počas workshopu rozvíjať fyzické a hlasové improvizácie. Dôsledným prepojením tela s hlasom a cez fyzické prežívanie zvuku môžeme vnímať novú fyzikalitu. Cez plynutie pohybu a dychu príde k rozozvučeniu kostí a tkanív, čím vytvoríme podmienky pre vnútorné pochopenie a prepojenie pohybu a zvuku. Táto práca nám tak ukáže nové možností piesne, textu a pohybových a hlasových vyjadrení.

Denný priebeh workshopu bude rozdelený dvoch fáz.
V rannej časti sa budeme sústrediť na praktické cvičenia, venovať sa fyzickým a zvukovým technikám. Zameriame sa na posilnenie kostrového systému, prácu na vedomom usporiadaní tela a na správne využívanie fyzio-dynamiky. Oboznámime sa s cvičeniami, ktoré pomáhajú vytvoriť otvorený a expresívny zvuk. Dôležitou súčasťou bude vnímanie a reagovanie na impulzy, ktoré vznikajú vo vnútri nášho tela.
Poobedná časť workshopu bude venovaná tvorivému procesu a výskumu. Budeme skúmať telo a zvuk cez prácu v skupine. Skupinová práca je základným zdrojom Divadla Pieseň Kozla (Song of the Goat Theatre) a ich divadelného inovátorského procesu. Súčasťou tejto časti workshopu bude aj výskum polyfonického spievania a rôznych postupov a techník s ním súvisiacich.

Účastnícky poplatok :

156,- euro EARLY BIRD do 11.9.2017
178,- euro Regular

Prihlášky

posielajte na milan@c-lap.art

O umelcoch

c/LAP
Platforma c/LAP (contemporary/LaboratoryAtelierPerformance) vytvára spojenie umelcov, ktorí majú príbuzné pracovné postupy, založené na výskume a experimente.
Jej cieľom je podnecovať a generovať tvorbu umelcov a umeleckých zoskupení, podporovať ich vo vzájomnej interakcii v umeleckej tvorbe, formou workshopov, umeleckých výskumov a laboratórií umožňovať ich umelecký rast a rozvíjať tvorivé a inovatívne myslenie v divadelnej a tanečnej tvorbe v medzinárodnom kontexte.
Zakladateľskými zoskupeniami sú Tanečná spoločnosť Artyci a zoskupenie Med a prach, iniciované ich vedúcimi osobnosťami Milanom Kozánkom a Andrejom Kalinkom.

Julianna Bloodgood/USA
Julianna Bloodgood začala spoluprácu z medzinárodnou divadelnou skupinou Teatr Pieśń Kozła (divadlo Pieseň Kozla) v roku 2009. Získala magisterský titul z herectva na Manchester Metropolitan University a tiež diplom BFA z divadelnej performancie na Univerzite Cincinnati. Je absolventkou Pacific Conservatory of the Performing Arts. Po skončení štúdií účinkovala v divadle Pieseň Kozla a s divadlom MITU. Julianna intenzívne cestovala po svete hľadajúc rôzne kultúrne kontexty prepojenia tela, hlasu a rituálu v predstaveniach. To ju zaviedlo do krajín ako juhovýchodná Indiu, Keňa, Thajsko, USA, Španielsko, Bulharsko či indiánske rezervácie v Arizone .
Julianna má veľký základ aj v pohybe, tanci či jóge alebo v štúdiu techniky Pilates. Študovala takisto rôzne formy tradičného tanca a spevu. Jej hlboký záujem o výskum tela ju zaviedol do bádania a intenzívneho štúdia spojenia tela a hlasu. Touto prácou si Julianna vytvorila osobitý prístup ako speváčka so špecifickým prístupom k práci s telom a hlasom. Julianna vedie tvorivé dielne po celom svete a učila na mnohých univerzitách a performatívných inštitúciách.

Rafał Habel/Poľsko
Rafał Habel je učiteľom, hercom, hudobníkom. Je členom medzinárodne uznávanej divadelnej skupiny Pieseň Kozla (Teatr Pieśń Kozła) od jej začatku, od roku 1996. Rafal hral s predstaveniami Pieseň Kozla a učil v Európe, Severnej a Južnej Amerike, Austrálii a v Ázii. Rafał bol jedným z učiteľov na hereckom magisterskom vzdelávaní organizovanom Univerzitou v Manchesteri a vedeným Divadlom Pieseň Kozla v Poľsku od 2004 do 2012. ďalej v Londýne (London School of Performance Practices aj Rose Bruford College) v roku 2014 a v súčasnosti učí na Gregozs Bral School of Acting ( Bral -režisér a zakladateľ divadla Pieseň Kozla) .
Rafałová pedagogická, ale aj umelecká práca je výsledkom viac ako 20 ročného výskumu, praxe a vystupovania v tomto unikátnom žánri, ktorý spája hudbu a fyzické divadlo, čím vyvinul hlboké porozumenie a súvislostí medzi pohybom, zvukom, textom a rytmom. Rafał je tak isto skúsený aj ako hudobník a preto často využívaný aj v tejto oblasti v divadle Pieseň Kozla. Jeho intuitívny zmysel pre hudbu a rytmus ho priviedol k ovládaniu niekoľkých hudobných nástrojov z celého sveta, vďaka ktorým vytvoril originálne zvukové plochy a kompozície pre divadlo.

Milan Kozánek/Slovensko
Milan Kozánek získal magisterský titul na Vysokej škole Múzickych umení v Bratislave. Od ukončenia štúdia pracuje ako tanečný pedagóg, choreograf a odborný umelecký poradca. Svoju metódu výskumnej a pedagogickej práce rozvíjal viac ako dvadsať rokov prostredníctvom učenia a výskumu vo vzdelávacích inštitúciách ako Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), Tanz Quartier Wien, Konservatorium Wien University /AT, Northern School of Contemporary Dance v Leeds /UK, TIP - School for Dance, Improvisation and Performance vo Freiburgu /D, Univerzita Calgary /Canada a v mnoho ďalších. V roku 1996 založil spolu so Zunou Vesan Kozánkovou Tanečnú spoločnosť Artyci. Spoločne vytvorili pre spoločnosť 12 tanečných predstavení, ktoré prezentovali na Slovensku a v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Kanada, Thajsko a Čína...).
Od roku 2010 začal rozvíjať intenzívnu umeleckú spoluprácu a výmenu skúseností s tvorcami a divadelnými performermi, zameranú na prepojenie medzi fyzickým divadlom, pohybom, textom a hlasom. Bol súčasťou mnohých výskumov s divadelnými umelcami zo zoskupení a inštitúcii ako Studio Matejka/Poľsko, Teatr Pieśń Kozła/Poľsko, Res Ration Network/Grécko a iných.Novovzniknutá umelecká platforma c/LAP vás pozýva na výnimočný intenzívny 6-dňový workshop vedený skúsenými umelcami Juliannou Bloodgood (USA), Rafałom Habelom (PL) z Teatr Pieśń Kozła (Song of the Goat Theatre) a Milanom Kozánkom (SK) z Tanečnej spoločnosti Artyci.