Predslov ku knihe Tao pohybu od tanečníka a liečiteľa Charlieho Brittaina

Zunu som stretol v Belgicku na medzinárodnom tanečnom festivale, kde sme obaja učili na pozvanie nášho priateľa a kolegu Milana Tomášika. Zuna viedla svoje workshopy „Dancing Qigong“ a ja som učil workshopy o tanečnej improvizácii, technike a „integrovanom blahobyte pre tanečníkov“. Od Milana som o Zuninej jedinečnej práci veľa počul a na festivale som si užíval naše zaujímavé rozhovory. Našim spoločným záujmom je vášeň pre zdieľanie svojich znalostí a skúseností tanečníkom a iným moverom preto, aby dokázali zlepšiť svoje výkony, ale aj celkové zdravie a vnútornú pohodu. Aj keď sme v týchto cieľoch zjednotení, naše cesty liečením a tancovaním sú odlišné. Okrem mojej profesionálnej kariéry tanečníka je moja zdravotnícka prax prevažne moderná – zahŕňa prácu s telom, uvoľňovanie myofasciálnych štruktúr, lekársku akupunktúru, ľudskú biomechaniku, športovú rehabilitáciu, urgentnú starostlivosť a akútnu medicínu. S postupným hlbším a širším vstupom do rôznych liečebných vied a tradícií ma čoraz viac fascinujú starodávne liečebné umenia, ktoré tu dominovali po stáročia. Bol som nadšený, keď som počul o Zuninej novej knihe a aj z jej pozvania knihu čitateľom predstaviť. Už dávno som si želal preskúmať tradičnú čínsku medicínu a taoizmus, a teraz, vďaka Zuninej vízii, som našiel sprievodcu, ktorý sa bezproblémovo pohybuje v mojich záujmoch tanečníka a liečiteľa.

Kniha TAO POHYBU je podnetným spoločníkom pre zvedavé mysle a kreatívne telá. Zuna v nej osvetľuje starodávne taoistické múdrosti, ktoré však súčasným pohybovým umelcom ponúka zrozumiteľným súčasným spôsobom. Zuna v nej zručne aplikuje svoje životné skúsenosti s pohybom skrz objektív čínskej medicíny a ponúka perspektívu, ako môžeme obohatiť a podporiť svoj život, či už prostredníctvom pohybu alebo v ňom. Táto kniha ponúka cenné poznatky umelcom, ktorí chcú dosiahnuť svoju holistickú udržateľnosť, a zmysluplne preskúmať vlastnú prácu, či už v oblasti kreatívnej a performatívnej, alebo oblasti zameranej na zdravie. Využívajúc bohatý rozsah taoistickej filozofie a jej mnohých prepojení, Zuna rozvíja starodávne čínske múdrosti do každodenného života umelcov, ktorí túžia po obohatení svojich skúseností, ale aj po stráviteľných praktických znalostiach a po konkrétnych krokoch smerujúcich k zlepšeniu zdravia a svojho profesionálneho výkonu.

Pohyb je synonymom života, od mikroskopického delenia jednotlivých buniek až po našu schopnosť cestovať v priestore, vnímať čas, vyjadrovať a zhmotňovať svoje vedomie. V kontinuu pohybu môžeme vnímať seba samých ako akúsi analógiu prúdenia, zahŕňajúcu samotnú prírodu – prúdenie vody, tok vzduchu, či neustály rast a vädnutie rastlín. Kniha The Tao of Movement priamo spája základné taoistické princípy s pohybom, ponúka široký rozsah obrazov a východísk, ktoré sú aplikovateľné na celú škálu štýlov a pohybových disciplín. Pozoruje tao cez perspektívu pohybu a pohyb cez perspektívu taa. Moverom ponúka usmernenie ako pestovať hlbšie somatické vnímanie a povedomie o mikro a makro vovnútri a naokolo. Vďaka pohľadu cez tento Zunin objektív sme schopní zvážiť svoje ambície a potenciál našej kreativity, ale aj celkovej pohody. Možnosti aplikácie takýchto poznatkov pre tých, ktorí pracujú v pohybových disciplínach, sú obrovské a vybavujú čitateľa originálnymi spôsobmi interakcie s ich fyzickým telom prostredníctvom po stáročia rešpektovaných princípov tradičnej čínskej medicíny.

Kniha The Tao of Movement nás zavedie k múdrosti, ktorá je srdcom starovekého modelu života a sprístupňuje nám učenia, ktoré slúžili ľuďom tisícročia. Zuna ponúka krásny, detailný a jemný pohľad, ktorý je zakorenený vo vedomostiach, filozofii a hlbokom rešpekte k práci, ktorá hovorí sama za seba. Podobne ako rozsiahly fasciálny systém tela, je ľudský život dynamická sieť vzájomne sa ovplyvňujúcich skúseností, faktorov a vzťahov. Kniha skúma všetky aspekty života, vrátane príliš dobre známeho príbehu zranenia a cyklického poškodzovania tela, a ponúka praktické usmernenia zakotvené v teoretických a tradičných princípoch tejto disciplíny.

Čím viac vedomostí a skúseností človek získa počas štúdia pohybu, zdravia a fyziológie, tým jasnejšia sa stáva väzba medzi jeho holistickým zdravím a fyzickou artikuláciou. Mnohé aspekty nášho zdravia a pohody sú unikátne závislé jeden od druhého, a z mojej skúsenosti s tancovaním a aj so zdravotníctvom je vzťah medzi naším výkonom a zdravím intímny a priamy. Keď vstupujeme do tohto štúdia, vstupujeme celým sebou.

Zuna nás zručne sprevádza cez všetky vrstvy tela a faktory, ktoré ho ovplyvňujú. A to vždy z perspektívy celku – či už prekonávame výzvy starnúceho tela alebo riešime svoje zranenia, preťaženie a krízy. Táto kniha je ideálne zakotvená v ére globálnej neistoty, neodškriepiteľnej krízy planéty a rastúcich obáv z verejného zdravia. Spoločnosť naliehavo potrebuje zvážiť svoj prístup k základným otázkam života, aby mala šancu nájsť rovnováhu, zdravie a harmóniu – pre seba, naše komunity a samotnú Zem. Je to vhodný okamih otvoriť sa tradičnej múdrosti, ktorá nám môže slúžiť teraz a pre budúcnosť – obdobie, kde prevažuje prepojenie, pokoj a kreativita. Je zriedkavé nájsť autora, ktorý by tak zručne spojil detaily takej bohatej starovekej znalosti, pričom neustále uctieva jej miesto v celku. Toto je súčasťou kúzla tejto knihy a možno aj taa samotného.


Kniha vyjde v angličtine vo vydavateľstve Singing Dragon v septembri 2024.
Knihu vydá v češtine Nipos, Artama Praha v októbri 2025.

 

Predslov ku knihe Tao pohybu