English Slovensky

Dancing Qigong_Winter edition
FLOW OF 5 ELEMENTS

Centrum SURYA_Biele Karpaty
12. - 19. 2. 2017

Intenzívny, koncentrovaný výskum so Zunou a Milanom a mimo mesta, v krásnom prostredí Bielych Karpát. Určený pre hercov, tanečníkov, moverov, ktorí majú záujem prehĺbiť si svoje poznanie o tele a obohatiť svoje skúsenosti v pohybových a tanečných technikách a v improvizácii.

 

Táto zimná edícia je zameraná na prácu s tokom energie v jej piatich premenách (5 elementov) v pohybe a tanci.

Termín „Dancing Qigong“ sme vytvorili ako otvorenú platformu pre našu systematickú prácu, kde aplikácia čchi-kungových cvičení a vedomá práca s energiou napomáha našej pedagogickej práci, tvorivému procesu a javiskovej interpretácii. Systém čchi-kungu je pre nás inšpiráciou už niekoľko rokov, ako taneční umelci a pedagógovia však tieto poznatky neustále prehlbujeme, rozvíjame a posúvame na novú úroveň.

Pozornosť nezameriavame na samotnú formu cvičení, ale na aplikáciu ich princípov. V nej vidíme obrovský potenciál pre obohatenie hercov a tanečníkov v niekoľkých oblastiach ich profesionálneho života:
- v skvalitnení ich techniky
- v skvalitnení ich interpretačnej skúsenosti v roli performerov
- pri upevňovaní poznania v oblasti zdravého používania svojho tela pre zabezpečenie dlhšej umeleckej kariéry

Každý z nás k tejto téme samozrejme pristupuje trochu z iného uhla pohľadu a veríme, že takéto stretnutie môže obohatiť nielen nás samotných, ale aj účastníkov.

Cena

139,- € (kurzovné) Early Bird do 14.1. 2017
158,- € (kurzovné) Regular
V centre je zabezpečené ubytovanie v 2 a 3-posteľových izbách (9,- € na noc) a vegetariánska strava (12,- € na deň). 

Termín

Príchod: Nedeľa 12.2. o cca 18,00
Odchod Nedeľa 19.2. po obede

Kontakt a prihlášky

Vzhľadom na výskumnú formu workshopu, ktorý je zameraný pre skúsených tanečníkov a moverov, je tento týždeň otvorený len pre 10 účastníkov. Prosím posielajte CV a motivačný list na túto adresu artyci@artyci.com

Referencie

EFI BIRBA - režisérka Res Ratio Network / Atény, Grécko
"Milan Kozánek je filozofom pohybu. Jeho štúdium a skúmanie tela ako divadelného nástroja sú založené na výsostne osvedčenej metóde pozorovania tela. Vplyv jeho metódy sa u performerov manifestoval vo zvýšenom rozvoji ich osobného vyjadrovacieho slovníka v improvizácii i kompozícii, poskytuje performerovej mysli možnosť byť „ko-direktorom“ divadelnej kompozície."

JULIANNA BLOODGOOD / USA - významná herečka divadelného súboru Teatr Piesn Kozla / Wroclaw, Poľsko
"Milana Kozánka považujem za jedného z najkvalifikovanejších profesionálov v oblasti pohybu. Jeho znalosti o tele, o systéme energie a pohybu sú zjavné v celej jeho umeleckej činnosti - ako učiteľa, ale aj režiséra-choreografa. Otvoril mi nový systém uvažovania o ľudskom tele. Má neuveriteľný zmysel pre detail, opakovanie a schopnosť inšpirovať."

ALEXIOU CHRYSANTHI /Grécko - tanečnica
"Vstúpiť do sveta tvorivého procesu môže byť výzva. Môže ísť o vyprázdnenie analytickej mysle od nepotrebných blokujúcich myšlienok, presunutie svojho napojenia sa viac na tzv. telesnú myseľ, či prebudenie tela a jeho múdrosti a inštinktov, uložených v jeho vnútri. Milan ponúka cestu, ako sa do takto autentického tvorivého procesu dostať."

BLANKA KŘIVÁNKOVÁ /Česká republika - divadelná publicistka
„Zunu Kozánkovou považuji za vzácný "úkaz" v nejlepším slova smyslu: přirozeně autoritativní, vzdělaná, se smyslem pro humor a sympatickou sebeironii vytváří prostředí, ve kterém se dobře tvoří i otevřeně sdílejí zkušenosti, nápady, osobní poznatky, ale třeba i obavy. Qigongu se věnuji několik let. Fascinuje mě léčebnými účinky, které jsou při dlouhodobém praktikování nepřehlédnutelné, i svou meditativně-taneční formou. Zuna má talent na propojování zdánlivě neslučitelného, takže i některé dřívější poznatky, nahlížené z jiného úhlu, pozměňují obsah.“

MONIKA STEINKASSERER / Rakúsko – fyzioterapeutka, tanečnica
"Prepájať princípy čchi-kungu s tancom je podľa môjho názoru prelomová myšlienka. Mám s ňou vďaka práci so Zunou skúsenosti, a myslím, že tanečníkom a iným profesionálnym moverom prináša veľký osoh. 20 rokov pracujem s pacientmi na poli fyzioterapie, ortopédie a traumatológie, no rovnako sa venujem tancu, ktorý mi pomáha rozumieť ľudskému telu ešte hlbšie. Zažila som niekoľko učiteľov, ale nasledovala len málo z nich. Zuna patrí medzi nich. Je osobnosťou s obrovskou dávkou poznania, ale aj skromnosti. Má schopnosť obsiahnuť všetky svoje vedomosti do skrátenej, pochopiteľnej formy a cez pohyb ho poskytnúť svojim študentom tak, aby porozumeli jeho podstate na vlastnom tele."

Fotografie z centra Surya

Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS
Highslide JS