English Slovensky


Hara - stred človeka

26. – 29. 5. 2016, centrum Surya, Biele Karpaty – intenzívny retreat

Qigong, tanec, meditácie, shiatsu ošetrenia hara, vedomé prechádzky prírodou, výborná strava

Všetko na Zemi má svoj rovnovážny stred, rovnako aj človek. Má ho umiestnený v oblasti pupka, kde sa nachádza fyzické ťažisko. Táto oblasť je však aj silným energetickým centrom, v Japonsku zvaným „Hara“, v čínskej terminológii nazývaným „spodný dantien“.
Hara má v japonskej kultúre a východnom chápaní „Ja“ nesmiernu dôležitosť. Nielen tú na fyzickej úrovni. Orientálny názor kladie do miesta Hara aj ťažisko našej osobnosti, je základom nášho fyzického „Ja“, v  ktorom sa  môže ukotviť náš duch. Hara je našim stredom, centrom našej životnej energie, zdrojom vitality, sídlom životnej sily a  intuície. Sila Hara je univerzálnym zdrojom. Používajú ju ako zdroj svojej sily a  stability majstri bojových umení, ale na druhej strane aj umelci kaligrafie, lukostreľby, či iných umení. Potenciál Hara sa dá využívať aj pri riešení pracovných záležitostí, pri činnostiach, kde sa treba viac otvoriť intuícii, cez Hara sme schopní skutočne do hĺbky vypočuť druhého. Hara používame aj pri každodenných bežných činnostiach, ako napríklad varenie, či prenášanie ťažkého nákladu. Hara používame v shiatsu automaticky a  nepretržite.
Centrum Hara možno posilňovať prostredníctvom cvičení, meditácie alebo len prostredníctvom prostého uvedomenia a súžitia s ním.
Kurz je určený všetkým záujemcom, aj úplným začiatočníkom.

Náplň seminára:

- jednoduché pohybové cvičenia, na základe ktorých objavíme vlastný stred - Hara, jeho umiestnenie, intenzitu a schopnosť komunikácie
- cvičenia pre jednotlivcov v priestore na objavenie vnútorného priestoru vlastného centra Hara a jeho
  interakcie s okolitým priestorom
- cvičenia vo dvojiciach na rozvoj komunikácie s ostatnými prostredníctvom Hara
- Qigong zameraný na oblasť Hara a chrbticu
- ranné a večerné meditácie
- shiatsu ošetrenia a moxovanie oblasti hara
- výlety do prírody tematicky zamerané na Hara
Začiatok kurzu 26.5. o 16,00 / koniec kurzu 29.5. o 12,30
Retreat vedie Zuna Vesan

Cena

115 € (cena zahŕňa kurzovné, moxy, skriptá - študijné materiály, adresár)
109 € pri platbe do 1. mája 2016

Strava a ubytovanie

Strava a ubytovanie sú zabezpečené v centre.
Cena ubytovanie: nocľah a pobyt 9 € na deň, noc / 7 € poplatok na deň bez nocľahu za užívanie priestorov a sociálnych zariadení, alebo nocľah na zemi vo vlastnom spacáku
Cena strava: 5 € obed (aj s polievkou), 4 € večera, 2 € raňajky (samostatné varenie 2 €)

Orientačný program

štrvtok
16 - príchod, ubytovanie...
17 - 18,30 - úvod, teoria, ošetrenie Hara
18,30 - večera
20 - 21 - úvodná večerná meditácia
piatok, sobota
7 - 8,45 - ranná meditácia a Qigong
8,45 - raňajky
10 - 13 - cvičenia, Qigong, ošetrenia, moxovanie...
13 - obed
15 - 18 - cvičenia v prírode (meditácie so stromami, vedomá chôdza od Hara...)
18 - večera
20 - 21 ... - večerná meditácia
nedeľa
7 - 8,45 - ranná meditácia a Qigong
8,45 - raňajky
10 - 12,30 - cvičenia, Qigong, ošetrenia, moxovanie...
12,30 ... - obed

Viac info a prihlášky na

zuna@shiatsu-terapie.sk