English Slovensky

 

DANCING QIGONG

Intenzívna práca so Zunou a Milanom, v ktorej sa tanec stáva prostriedkom kultivácie energie čchi a čchi sa prostredníctvom pohybu zhmotňuje do kultivovaného tanca.

video dokument     
dancingqigong.weebly.com


Prehľad seminárov pozri nižšie.

Čchi-kung doslovne znamená „práca s energiou čchi“. Čchi znamená energiu, životnú silu, vitálnu energiu, vďaka ktorej žijeme. V našom tele cirkuluje v energetických dráhach – meridiánoch, prepája sa s orgánmi, ktoré vyživuje. Kung označuje činnosť, prácu, schopnosť ale aj čas a pozornosť vynaložené na narábanie s čchi. Čchi-kung však vo svojej podstate môže byť s tancom paralelne prepojený, môže sa stať podvedomou súčasťou pohybového či tanečného vyjadrovania, či už na tréningu, v improvizácii alebo aj počas predstavenia na javisku.

Systém a cvičenia Čchi-kungu sa do dnešnej podoby vyvíjali tisícky rokov, jeho prazáklad vychádza z tanca a pôvodných starobylých rituálov. Tento systém je pre nás inšpiráciou už niekoľko rokov. Máme za sebou mnoho čiastkových výsledkov a pozorovaní, ako aplikácia čchi-kungových cvičení napomáha našej pedagogickej práci, tvorivému procesu a javiskovej interpretácii. Ako taneční umelci a pedagógovia tieto poznatky neustále prehlbujeme a rozvíjame na novú úroveň. Pojem „Dancing Qigong“ je otvorenou platformou našej systematickej a koncentrovanej práce v tejto oblasti.

Pozornosť nezameriavame na samotnú formu cvičení, ale na aplikáciu ich princípov. V nej vidíme obrovský potenciál pre obohatenie hercov a tanečníkov v niekoľkých oblastiach ich profesionálneho života:
- v skvalitnení ich techniky
- v skvalitnení ich interpretačnej skúsenosti v roli performerov
- pri upevňovaní poznania v oblasti zdravého používania svojho tela pre zabezpečenie dlhšej umeleckej kariéry

Naša práca je rozdelená na tieto oblasti:

A) Čchi-kungové cvičenia na prípravu a aktivovanie tela (na začiatku dňa alebo pred skúškou)

- čchi-kung na aktivovanie čchi vo svojom tele, na spriechodnenie jej toku v meridiánoch, oboznámenie sa s pohybovými a energetickými centrami, cvičenia na posilňovanie kostí, kĺbov, šliach, väzov a svalov prostredníctvom zaktivizovanie energie v tele

B) Fyzický (tanečný) tréning

- zameraný na pochopenie štruktúry ľudského tela a vnímanie vzájomných pohybových vzťahov a síl, ktoré prepájajú telo. Cez rôzne cvičenia sa venujeme
- podporovaniu prúdenia vitálnej energie čchi v tele a jej vedomému nasmerovaniu do rôznych úrovní tela cez pohyb
- porozumeniu rotácie kĺbových centier, hľadaniu rovnováhy a vyvažovania tela
- presmerovaniu energie cez a do kĺbov a kostí
- posilňovaniu kostrovej štruktúry a objavovaniu rovnovážneho usporiadania tela cez spoznávanie fyziodynamiky
- vedomej práci s hlavnými fyzickými a energetickými centrami
- rozvíjaniu pohybového potenciálu tela
Počas celého tréningu nie je dôraz kladený na formu, ale na pochopenie konceptu práce a jednotlivých princípov. Na spoznávanie toho, čo znamená vedomé oddelenie sa od  „kritickej aj súdiacej mysle“ tanečníka či performera, čím sa staneme viac pozorovateľom než „vykonávateľom“.

C) Vytvorenie systému zadaní pre improvizáciu

- využívanie tradičných ustálených čchi-kungových foriem, ale aj samotných princípov bez presne stanovenej formy ako východiskového bodu k pohybovej improvizácii samostatne alebo pri improvizácii s partnerom
- objavovanie nového pohybového slovníka pri tvorivom procese

D) Vytvorenie systému cvičení na prípravu performera pred predstavením

- zaktivizovanie vitálnej energie pre nasmerovanie sústredenia sa na svoje vnútro (vnútorné upokojenie, naladenie sústredenia sa na svoj výkon pred predstavením)
– mentálna i pohybová príprava efektívne rozohrievajúca a posilňujúca svaly a šľachy performerov

Semináre 2017:

23. - 28. 10. 2017 – Dancing Qigong_"THE FLOW OF MERIDIANS" – intenzívny workshop so Zunou a Milanom, Nový Priestor, Bratislava
čítaj viac
11. – 13. 8. 2017 – Dancing Qigong_"BODY AWAKENESS – letný víkendový workshop v prírode so Zunou a Milanom / centrum Pangea Meetingpoint, Dobřany, Orlické hory, Česko
čítaj viac
4. – 10. 8. 2017 – Tanec a intuitívna lukostreľba – letná škola v prírode s Milanom / centrum Pangea Meetingpoint, Dobřany, Orlické hory, Česko
čítaj viac
3. – 5. 3. 2017 - Dancing Qigong_ENERGY IN DANCE AND PHYSICAL ACTION, Rotterdam /NL
2. – 19. 2. 2017 - Dancing Qigong „THE FLOW OF 5 ELEMENTS“  – intenzívny výskum v prírode so Zunou a Milanom / Centrum Surya, Moravské Lieskové, Biele Karpaty, Slovensko

Prebehnuté semináre 2016:

2. - 6. 5. 2016 – Energia v tanci a fyzickej akcii "Dancing Qigong" – s Milanom, Nový Priestor, Bratislava
čítaj viac
25. - 26. 6. 2016 - Dancing Qigong (Basic) – intenzívny víkend so Zunou / Wroclaw, Poľsko
14. – 22. 7. 2016 – Dancing Qigong (Mountain Zooming) – letná škola v prírode so Zunou a Milanom / centrum Pangea Meetingpoint, Dobřany, Orlické hory, Česko
čítaj viac
18. – 29. 8. 2016 – Transformation (ChoreoLAB) – festival NEW, Peking, Čína
9. – 16. 10. 2016 – Dancing Qigong (Intensive Research) – intenzívny výskum v prírode so Zunou a Milanom / Centrum Surya, Moravské Lieskové, Biele Karpaty, Slovensko
7. – 10. 12. 2016 – Dancing Qigong_Energia vo fyzickej akcii - Choros Theater, Atény, Grécko

Naše štúdium čchi-kungu a tchaj-ťi-čchuan

Zuna - štúdium čínskej medicíny (akupunktúra, moxovanie, čchi-kung) prax čchi-kungu v rámci behu ŠKOLY SHIATSU, štúdium systému Univerzálne liečivé Tao
Milan – štúdium systému I Liq Chuan s majstrom Sam F.S. Chin

Inštitúcie, zoskupenia a projekty, kde sme týmto spôsobom už pracovali:

Tanec na horách /CZ - medzinárodné letné tanečné workshopy / 2000-2016
Studio Matejka /Vroclav /PL - divadelný výskum / 2012-2013
Pangea Meetingpoint
/Deštné v Orlických horách /CZ - divadelný výskum k predstaveniu „Split second“ / 2015
Teatr Piesn Kozla /Vroclav /PL - príprava predstavenia „Dead Walk Love“ / 2015
Res Ratio Network
- Efi Birba /Atény /GR - medzinárodná rezidencia / 2016
Tanečná spoločnosť Artyci /SK – príprava predstavení „Pre Gaiu“ a „Satsang“ 2015-2016
TIP – Schule für Tanz, Improvisation und Performance /Freiburg /D – vedenie workshopov / 2014-2015
NEW, Festival súčasného tanca / Peking - chorografické laboratórium "Tranformation" / 2016
Bábkové divadlo Bratislava - tvorba predstavenia "Kráľ" v réžii A. Kalinku / 2017