English Slovensky

Špirála 3D

Intenzívny workshop so Zunou, Praha / 30.9. - 2.10. 2014

Ľudské telo je zložené z nespočetného množstva špirál, putujúcich kosťami, kĺbovými spojeniami, svalovými vláknami, väzmi a šľachami, ktoré vytvárajú pre telo určitú štruktúru. Tá mu zaisťuje stabilitu, ale aj samotnú pohyblivosť, elasticitu a dynamiku.

V anatomickej štruktúre ľudského tela, tj. v tvare kostí, svalov a konštrukcie kĺbov, je ukrytá definícia jeho zmysluplného užívania. Práca so špirálami je preto obrovskou studnicou pohybovej logiky, vlastnej každému ľudskému telu. Tanečník pritom nemusí pohyb konštruovať hlavou, ale môže sa spoliehať na telo samotné.

Špirála, ktorou prechádza ľudské telo v pohybe je trojdimenzionálna veličina, poskytujúca možnosť viesť pohyb povrchom tela, ale ho aj vnímať z jeho vnútornej roviny. Telo tak dostane možnosť zažiť viacdimenzionálny zážitok.

Na tomto trojdňovom workshope dostane dávku pozornosti naša chrbtica, kĺby a svalové línie. Workshop je zložený z improvizácií, cez ktoré sa vnoríme do anatómie tela, z New Dance techniky vyústenej do dlhšej pohybovej väzby, a práce s partnerom, kde práve princípy špirál budeme využívať.

Workshop je určený skúseným tanečníkom. 

Rozvrh

Utorok - štvrtok 9,00 - 14,00 / s pol hodinkou na osvieženie :-)

Viac informácií a prihlášky

Štúdio Alta  - klaraaltart@gmail.com
www.altart.cz