English Slovensky

Reflexie na seminár Living Dancing Spine
so Zunou

október 2012, Nový Priestor, Bratislava

Cvičenie s vertikálnou postupnosťou v chrbtici bola pre mňa niečo ako... neviem nájsť to správne slovo, možno heuréka :-). A absolútne som cítila jeden stavec po druhom, ako sa postupne zapájajú do pohybu a vrylo sa mi to hlboko do pamäte tela. Vždy, keď sa k tomu vraciam, som užasnutá z čoraz vedomejšieho tela.
Pri práci s predstavami s energetickou guľou, som spomínala na Pečín, na ten krásny strom, smerom hore nad chalupou, na trávu, na ktorej sme tancovali, skaly, vodu ... a čerpala som energiu akoby z minulých zmyslových vnemov. Cítila som tú guľu, jej energiu o niečo viac, oproti minulým razom. A hovorila som si,  že takéto cvičenia by sa mali stať dennodennou súčasťou môjho života, veď je to také dôležité...
Katka Brestovanská / Bratislava

This workshop conducted by Zuna was very enriching for me. First of all I found very interesting the fact that we focused on something specific on the body, the spine, that involves inevitably the whole body. So any information given for the spine could automatically promote and optimize the presence, the function and the movement of other parts of the body.
The approach of the seminar has worked also for me. It combined 3 very important elements: the quite technical field of the anatomy of the body, the holistic approach of the body (drawn from chi qigong practice), and dance. And the dance part was conducted through other 2 important elements, the given material as well as the research process and improvisation. For me this was a quite complete and enriching approach that opened many paths for the movement. I also felt it as a very balanced structure of a daily seminar.
Thanks to this spine work I found out how many new qualities, possibilities and consistency I can give to my movement if I apply this holistic and anatomical approach to the spine. I feel that potentially, following this work, I gain more awareness and I make my movement more alive and more connected both inwards as well as outwards, something that I think I don’t fully do at the moment.
Mina Ananiadou / Grécko

Velmi přínosná pro mě byla spirála páteře ve stoje. Pomalé spirálování od hlavy (a posléze od pánve) mi pomohlo pocítit nejenom jednotlivé části páteře a jejich postupnost, ale také ve mně velmi probudilo vědomí vertikální osi. I když, nebo právě proto, že jsme se soustředili na páteř a její těsné okolí, zafungovalo to pro mě v celém těle.
Logikou jednotlivých cvičení po délce sálu a závěrečné variace se nepřestávám učit a rozhodně mě nepřestávají bavit. Závěrečná variace mě prostě vždy baví a i když jsem cítila nějaké své bloky v předchozím tréninku, ve variaci na ně už „nebyl čas“. V ucelené frázi, která mě fyzicky jednoduše rozproudí, pro mě téměř vždycky nastává pocit uvolněné radosti ze svižného pohybu (endorfiny? :-)) – samozřejmě díky celé předchozí přípravě, jemné soustředěné práci s energií atd.
Takže Ti Zuni moc děkuji, pokračuji tu (v Bretagni) v praktikování cvičení, která jsi poskytla. Jsem ráda, že díky semináři Living Dancing Spine mám zase inspiraci a návody na práci, která mě naplňuje.
Jana Bitterová / Praha, Francúzsko

V tej skvelej spoločnosti, ktorá sa tam ten týždeň zišla a pod takým skvelým vedením, som našťastie postupne zabúdala na moje predsudky a každým dňom som si to užívala stále viac a viac... Prvok, ktorý sa mi najviac vryl do pamäte je „chvost“ - predstaviť si, že človek má veľký, dlhý, mohutný chvost - tretiu nohu, ktorej môže dôverovať, a ktorá ho udrží. Neskutočné niečo! Druhým je potom fakt, že chrbtica je živý, tečúci organizmus.
Pre mňa to bol jeden z najlepších týždňov môjho života. Bol to týždeň, kedy som prekonala samú seba. Veľmi oceňujem Tvoju schopnosť nechať človeka ísť vlastnou cestou, aby si sám našiel cestu a prístup k spoločnému výsledku, k tomu, čo by si na konci chcela vidieť.
Adriana Kissová /Bratislava

The preparation with qigong was for me a concentrated meditation that leaded me much faster to more progess in the dance and movement part then usually. Also I could feel that there were more levels of concsiousness touched. So not only had I felt my inner selfexperience but also the connection to everything that happened around. A deep relating to myself led to a much more relaxed relation with people around.
I feel more in order because of the focus being so central. To not just know but feel the spine being the centerline creates a new inner map. The sensation of it for a whole week. Like my arms and legs and pelvis come out of it. But center first.
Monika Steinkasserer / Viedeň

The energetic approach opened more an awareness of being 'one', being 'whole'. Becoming more aware of the inside and the outside, the visible and the non-visible. In fact...feeling more my 3D-being J. And with this deeper awareness walking into 'the world' and meet.
I allowed myself to work detailed. Not to think at 'form' in the first place. But to go for connection and initiation/source. I allowed myself to not in the first place challenge myself by wanting to go for 'risk' in movement. But to let my body receive the detailed info of the research.
The holistic approach resonates in me.
Thanks for this rich week of working deep...
in an atmosphere of respect, wonder, lightness, focus and joy for the human being and movement...
Blessings...
Until we meet again...
Mileen Borgonjon / Belgicko