English Slovensky

Ohlasy našich účastníkov

Tanec na horách

Liz Berez / New York - účastníčka Tanca na horách v rokoch 2010 a 2012

Jana Bitterová / Praha - článok o Tanci na horách

Katarína Brestovanská / Bratislava - účastníčka Tanca na horách v rokoch 2010 a 2011

Carlote Frazao /Vienna - článok o Tanci na horách z roku 2008

Ohlasy študentov Salzburg Experimental Academy of Dance

ohlasy študentov

Ohlasy na seminár Living Dancing Spine

ohlasy študentov

Ohlasy na seminár Liquid Joints

ohlasy študentov

Ohlasy na výskum s hercami vo Vroclavi

ohlasy účastníkov