English Slovensky

Liquid Joints

Intenzívny seminár so Zunou
Qigong, New dance, moving anatomy a movement research založený na práci v kĺbami tela

2. - 6. september 2015 / Thessaloniki (GR)
29. september - 2 október 2015 / Praha

filozofia

Sloboda, flexibilita v pohybových možnostiach kĺbov a ich výživa sú hlavnými témami tohto workshopu.

Pohybová kapacita (tancujúceho) tela závisí na prirodzenej pohybovej možnosti jednotlivých kĺbov, na schopnosti uvoľnenia svalov križujúcich jednotlivé kĺbové sústavy, rovnako aj na elasticite väzív, upevňujúcich kĺbové puzdra. Cez anatomické predstavy budeme v pohybe znovuobjavovať pohybové možnosti každého kĺbu, hrať sa so schopnosťou vnútornej komunikácie so svalmi za účelom uvoľnenia ich napätia, a pracovať na energii modulujúcej elasticitu väzív.

Okrem vedomej pohybovej improvizácie s týmito témami a ich praktickom využití v technickom tréningu New dance, budeme intenzívne pracovať s energiou aj cez Qigong. Touto prácou sa prirodzene dostaneme aj k dôležitej súčasti, ktorou je výživa kĺbov a to na energetickej, ale aj fyzickej úrovni. Pretože lubrikácia kĺbov je podstatnou zložkou ich fungovania a znižovania ich opotrebovania.

V neposlednom rade sa budeme venovať aj flexibilnosti kĺbovej artikulácie cez prepojenie s mentálnym svetom, pretože mentálna flexibilita úzko súvisí s fyzickou flexibilitou tela, v čom stav kĺbov zohráva dôležitú rolu. Túto skúsenosť využijeme aj na poobednom bloku - pohybovom výskume, kde budeme hľadať, tvoriť, a jednotlivé pohyby vychádzajúce z kĺbov, premieňať na zaujímavé pohybové väzby a improvizačné štruktúry.

rozvrh

10,00 - 11,00 Qigong zameraný na toky energie v kĺboch a smerovaný k tancu
11,00 - 13,00 New dance 
14,30 - 17,00 Movement research based on joints

miesto

Thessaloniki (GR)
Praha, AMU

výletom kĺbmi a našou schopnosťou artikulovať sprevádza Zuna

Zuna Vesan celý život tancuje a tanec považuje za jednu z možností vyjadrenia svojej taoistickej duše. Má za sebou Tanečné Konzervatórium a VŠMU v Bratislave, niekoľko študijných pobytov v Európe a Ázii, spoluprácu so slovenskými i zahraničnými choreografmi. Intenzívne spolupracuje so svojim partnerom Milanom Kozánkom v oblasti choreografickej tvorby i pedagogického výskumu. Zuna je vyhľadávanou učiteľkou tanca, pohybu a shiatsu, pracujúca v profesionálnych skupinách a na tanečných školách SEAD (Salzburg), AMU (Praha), TIP - School for Dance, Improvisation and Performance (Freiburg) a Northern School of Contemporary Dance (Leeds - UK). Jej duša je spojená aj s letným tanečným campom “Tanec na horách” v prírode Orlických hôr, ktorý v roku 2000 s Milanom založila a každoročne tam vyučuje a čerpá energiu. Posledné roky sa spojila aj so štúdiom Tradičnej čínskej medicíny, akupunktúry, qigongu a taoizmu. Dva krát trojhodinový intenzívny tanečný trip zameraný na prácu s chrbticou, na objavenie jej nových dimenzií v čase i v priestore. 

fotky
video z workshopu Living dancing spine v Bratislave, október 2012
ďalšie video zo seminárov