English Slovensky

Postgraduálne štúdium shiatsu


Vítam vás na stránke zameranej na podrobné informácie ohľadne nového modulu štúdia shiatsu - postgraduálneho štúdia, ktoré bude prebiehať v Bratislave. Štúdium je určené len pokročilým študentom, pre začiatočníkov sú vhodné letné kurzy shiatsu v meditačnom centre Rime Dzong, alebo v Remase v Piešťanoch. Predošlá účasť na cykle Shiatsu v piatich premenách energie nie je potrebná.
Na túto stránku dávam aktuálne informácie o náplni jednotlivých kurzov. Viac o celkovej filozofii Školy shiatsu a jej moduloch štúdia sa dočítate na www.shiatsu-terapie.sk alebo tu.

Postgraduálne štúdium shiatsu je zamerané na štúdium mimoriadnych dráh a mimoriadnych bodov, 6 oddielov prestupu choroby do ľudského organizmu, techniky moxovania, shiatsu pre tehotné. Je zamerané aj na osvojenie si hlbších diagnostických súvislostí - Hara diagnostika, diagnostické princípy Bo shin - diagnostika pozorovaním, Setsu shin – diagnostika dotykom, Mon shin – diagnostika vypytovaním, Bun shin – diagnostika načúvaním, diagnostika jazyka ...

Na každom stretnutí dostanú študenti podrobne vypracované interaktívne skriptá. Prinesú vypracované domáce úlohy, ktoré im rozpošlem mesiac pred stretnutím a na záver víkendu napíšu krátky test s prebraného učiva.
Štúdium sa končí záverečnou skúškou pozostávajúcou z teoretického testu a praktického shiatsu ošetrenia.

Termíny a náplň seminárov

Podrobné informácie k jednotlivým seminárom zavesím na jar 2013.
Štúdium začína od jesene 2013.

Miesto, rozvrh, cena

Centrum Zlatá špirála, Bratislava II.
Štúdium je modulované formou víkendových seminárov (piatok večer – nedeľa poobedie). Celkovo 15 hodín za víkend.
85,- E za víkend

 www.shiatsu-terapie.sk