English Slovensky

K zdrojom

Intenzívny päť dňový workshop s Milanom, zameraný na techniku a kreativitu.
Anatómia v pohybe / Technika nového tanca / Tvorivá dielňa
Nový priestor, Bratislava

Filozofia

Čo je cieľom techniky? Kde sa nachádzajú zdroje pre zručnosti tanečníka - interpreta? Čo je za tanečnou formou? Prečo sú dnes technika aj improvizácia rovnako dôležité pre rozvoj interpreta? Ako tvoriť inak ako len hlavou?

   Mojou hlavnou srdcovou záležitosťou je objavovať takú interpretáciu a takého tanečníka, ktorý je oslobodený od foriem, má chuť objavovať a nechať sa prekvapovať tým, ako sa forma tvorí a čo je za ňou. Kde je zdroj zručností tanečníka a jeho interpretácie. Ako môže byť táto sila zdroja upevnená technikou? Technikou, ktorá neubíja individualitu, ale ju naopak rozvíja.
   Jednou z úloh workshopu bude hľadanie počiatku pohybu. Ten sa môže nachádzať napríklad v impulze, ktorý samotný pohyb vytvára, či už v technike alebo počas kreatívnej práce. Týmto spôsobom viesť tanečníka (i tvorcu) k tomu, aby pri tvorbe jeho pohyb nevznikal v hlave, ale aby objavoval začiatok, samotný zdroj pohybu hlbšie vo svojom tele. Byť teda skôr v polohe pozorovateľa ako vykonávajúceho.
   Tanec je umenie prítomného času. Ako v prítomnom čase tvoriť a prijímať zároveň? Ako objaviť prepojenie medzi našou predstavou, nápadom (impulzom) a tým, čo sa skutočne odohrá, forma sa stane výsledkom procesu, ktorého sme súčasťou ako pozorovatelia.

Anatómia v pohybe / Technika nového tanca / Tvorivá dielňa

   Ranný blok začneme „Anatómiou v pohybe“, kde budeme objavovať základnú oporu nášho tela - kostrovú štruktúru a spoznávať využitie jej sily. Tieto poznatky ďalej využijeme na rozvoj techniky spolu s rozvojom praxe a uvedomovania si jemnej práce s energiou, usporiadaním tela spolu s mentálnym procesom „Neviem“. V poobednej časti sa budeme zameriavať na kreatívny potenciál každého účastníka workshopu. Rôznymi zadaniami k pohybovému výskumu, alebo cez improvizačné a kompozičné zadania, budeme spoločne smerovať k vytvoreniu vlastného sólového materiálu. Mojim zámerom je podporovať účastníkov dielne k objavovaniu nových pohybových možností a rozvíjaniu nových interpretačných schopností.
   Počas  celého workshopu sa budem zameriavať na otvorenie vnímania prirodzenej kompozície času, priestoru a energie. 

dátum a rozvrh

21. -  25. máj 2012
rozvrh:
10,00-12,30 - Anatómia pohybu + New dance technika
14,00 –17,00 - Tvorivý workshop
Tvorivého workshopu je potrebné sa zúčastniť počas celého týždňa.

seminár vedie

 

Milan Kozánek
Narodil sa v roku 1970, žije v Bratislave. Vyštudoval na VŠMU tanečnú pedagogiku a od vtedy pôsobí ako tanečný pedagóg a choreograf. Je slobodným umelcom a cestuje za prácou po celej Európe. Pôsobí napríklad na tanečných školách vo Viedni, Salzburgu, Leeds / UK a Freiburgu /D. Okrem práce s profesionálnymi tanečníkmi ho už dlhé roky zaujíma vedenie seminárov pre ľudí bez predchádzajúcej pohybovej skúsenosti. Dlhodobé skúsenosti s takouto prácou získal na seminároch organizovaných najmä v Českej republike a v Poľsku. Ako choreograf vytvoril mnoho predstavení doma a v zahraničí, no najmä pre Tanečnú spoločnosť ARTYCI, ktorú založil spoločne so svojou manželkou Zunou Kozánkovou.