English Slovensky

Taoizmus

Na tejto stránke sa chceme pravidelne deliť o naše poznatky zo štúdia taoizmu, či už v súvislosti s Čínskou medicínou, Shiatsu, Taichi, Qigongom alebo Yi Jingom, ktorým sa venujeme, a ktoré samozrejme ovplyvňujú našu prácu vo svete tanca.

Ponúkame naše články, články iných autorov, aktuálne úvahy pri rannom čaji :-), rozhovory, informácie o seminároch a zaujímavé linky.

Semináre

Sila ženského Tao
Intenzívny víkendový sebauzdravovací seminár zameraný na kultiváciu ženskej energie prostredníctvom starých taoistických cvičení, meditácií a pohybových improvizácií.

Články o tanci v taoistickom koncepte

Střed těla – taoistická vize energie a dechu - Mudr. Jiří Mařádek
2011/ Rôzne koncepty energetického vnímania človeka tak, ako ich vidí tradičná čínska medicína.

Nevyhnutnosť tvorivej krízy (Kríza z pohľadu I-ťingu) - Zuna Vesan

2011 / Snáď každý zažil pocit prázdnoty, ktorý prináša tvorivá kríza. Tvorivosť a kríza sú súčasťou tej istej línie. Približujem tento proces  prostredníctvom I-ťingu, Knihy premien.

Sme zhustením energie - Zuna Vesan

2009 / Na začiatku nášho života sme všetci obdarovaní určitým množstvom energie, ktorú žitím míňame. Odkiaľ sa však táto energia berie, kam sa vytratí a čo to vlastne je?

Tanec je záznamom energie - Zuna Vesan a Milan

2009 / Manželské rozpravy o veciach pracovných (Zuna a Milan na tému energia v tele pri tanci).

Rozhovory na taoistické témy (Čínska medicína, Qigong, Taojoga ...)

Je ťažké nájsť pacienta bez hlbokých existenciálnych obáv

2013 / Rozhovor s terapuetom a učiteľom Chrisom Bunkelom o Klasickej čínskej medicíne, o jej astrologickom kontexte, o Qigongu, ale aj o jeho skúsenosti so slovenskými pacientmi, na základe ktorej dospel k zaujímavému záveru - slovenskej spoločnosti chýba porozumenie Dharmy, pochopenie skutočnej podstaty ľudského života. 

Na taoizme ma zaujíma relatívnosť všetkého

2012 / Rozhovor s Vladimírom Andom, autorom päťzväzkového diela Klasická čínska medicína, ktoré je svojim obsahom i rozsahom u nás ojedinelé. Zhovárali sme sa s ním o okolnostiach, ktoré sprevádzali tvorbu tohto diela, o taoistickej filozofii, ktorá je súčasťou jeho života a o plánoch do budúcnosti.

Vnútorná alchýmia cestou Taojogy

2012 / Na Slovensku už niekoľko rokov funguje systém Univerzálne Liečivé Tao. Vedú ho Július Masarovič a Mária Hosnedlová, ktorí tak aj u nás rozsievajú posolstvo majstra Mantaka Chiu, zakladateľa Taojogy. Zhovárala som sa s Majkou, mojou inštruktorkou.