English Slovensky

Škola shiatsu

Filozofia Školy shiatsu vychádza z môjho názoru, že každý človek by mal byť zodpovedný za svoje zdravie, rozumieť svojmu telu a dokázať pomôcť sebe i druhým v prípade určitej choroby (vybočenia z harmonického stavu). To je v úzkom spojení s poznaním zákonov vesmíru, ktoré na kurzoch učím a pomáham ľuďom, aby ich dokázali pretransformovať do vlastného bežného života.
Nejde teda len o masérske vzdelávanie, ale o rýdzo duchovný pohľad na vec, založený na teoretickom podklade pochádzajúceho z taoizmu. Okrem masérskych techník, ktoré vás naučím, a ktorými dokážete pomôcť sebe i ostatným, sa dozviete veľa o fungovaní vesmírnych síl ovplyvňujúcich ľudský organizmus, o prevencii, príčine vzniku rôznych neduhov a naučíme sa im prirodzenou cestou predchádzať.

Škola je rozdelená na tri základné moduly:

Modul 1. Letná škola shiatsu

Škola prebieha v lete v meditačnom centre Rime Dzong pri Novom meste nad Váhom. Je rozdelená na 2 stupne:
I. stupeň
6 dní - 44 hodín výučby – úvodné dôležité informácie o filozofii (teória jin a jang, teória piatich premien energie, energia "ki", orgánové hodiny, 12 základných párov meridiánov, základné akupunktúrne body, praktické ošetrenie meridiánov, ranné Do in cvičenia
II. stupeň
5 dní - 36 hodín výučby – prehlbovanie prebraného učiva, nové súvislosti a nové poznatky (druhy "ki", teória energetickej nerovnováhy kyo a jitsu (nadbytok a nedostatok), učenie o mingmene (bráne života), tri žiariče, dráha počatia, praktické ošetrenie meridiánov, moxovanie, výroba a aplikácia obkladu "dlhý had", ranné Do in cvičenia a taiistická detoxikácia vlastných orgánov, výroba vlastných bylinných tiktúr

viac info a aktuálne termíny nájdete na www.shiatsu-terapie.sk

Stupne nie je nutné absolvovať obidva, to závisí od potrieb študentov.
Stpne je možné absolvovať postupne – každý rok jeden. Pre tých, ktorých shiatsu osloví natoľko, že sa mu budú chcieť venovať aj počas roka a viac do hĺbky, alebo dokonca profesionálne, nasledujú ďalšie dva moduly štúdia:

Modul 2. Shiatsu v piatich premenách energie

Celoročný modul štúdia shiatsu zameraný na prehlbovanie a rozširovanie poznatkov a hľadanie nových súvislostí. Škola, vo forme intenzívnych víkendových stretnutí, prebieha v príjemnom centre Zlatá špirála v Bratislave II., raz za ročné obdobie.

V teórii a praxi hlbšia práca s orgánmi, ich funkciami a poruchami, detailná práca s priebehmi meridiánov (ich hlavných vetiev, vedľajších vetiev a spojníc). Ponorenie sa do symboliky určitých bodov na dráhach. V praxi opakovanie a prehlbovanie zručností v určitých technikách, nové detailné techniky, ďalšie dôležité body na dráhach (body tonizačné, sedatívne, body prechodu, body s celkovým účinkom, yu a bo body, body piatich priehrad (drevo, oheň, zem, kov, voda). Práca so psychickými aspektmi orgánov. Dizajnovanie si vlastného postupu na základe potreby pacienta.
Každý víkend je zameraný na element (premenlivú fázu), ktorý súvisí s ročným obdobím, v ktorom seminár prebieha. Obsahuje špecifiká jednotlivých premenlivých fáz, orgány a dráhy s fázou spojené.

Viac info a aktuálne termíny nájdete na www.shiatsu-terapie.sk, podrobné informácie ku jednotlivým víkendom nájdete tu.

Modul 3. Postgraduálne štúdium shiatsu

Celoročný modul štúdia shiatsu zameraný na štúdium mimoriadnych dráh a mimoriadnych bodov, 6 oddielov prestupu choroby do ľudského organizmu, techniky moxovania, shiatsu pre tehotné. Je zamerané aj na osvojenie si hlbších diagnostických súvislostí - Hara diagnostika, diagnostické princípy Bo shin - diagnostika pozorovaním, Setsu shin – diagnostika dotykom, Mon shin – diagnostika vypytovaním, Bun shin – diagnostika načúvaním, diagnostika jazyka ...
Semináre prebiehajú v príjemnom centre Zlatá špirála v Bratislave II., raz mesačne.

Viac info a aktuálne termíny nájdete na www.shiatsu-terapie.sk, podrobné informácie ku jednotlivým víkendom nájdete tu.

V prípade ďalších otázok, prípadne návrhov, ma môžete kontaktovať na zuna@shiatsu-terapie.sk