English Slovensky

Shiatsu v piatich premenách energie

celoročný modul štúdia shiatsu

Vítam vás na stránke zameranej na podrobné informácie ohľadne celoročného modulu štúdia shiatsu, ktoré od tohto roku bude prebiehať v centre Surya v Bielych Karpatoch pri Novom meste nad Váhom.  Štúdium je určené len pokročilým študentom, pre začiatočníkov sú vhodné kurzy Letnej školy shiatsu v Surya centre alebo kurzy shiatsu v Remase v Piesťanoch.
Na túto stránku dávam iba aktuálne informácie o náplni jednotlivých kurzov. Viac o celkovej filozofii Školy shiatsu a jej moduloch štúdia sa dočítate na www.shiatsu-terapie.sk 

Na každom stretnutí Shiatsu v piatich premenách energie dostanú študenti podrobne vypracované skriptá, obsahujúce teoretické informácie, mapy meridiánov, indikácie bodov, cvičenia...
Na stretnutie si prinesú vypracované domáce úlohy, ktoré im rozpošlem mesiac pred stretnutím a na záver víkendu napíšu krátky test z prebraného učiva.

Štúdium sa končí záverečnou skúškou pozostávajúcou z teoretického testu a praktického shiatsu ošetrenia. Túto skúšku skladajú iba tí študenti, ktorí majú záujem dostať osvedčenie o absolvovaní štúdia.

Termíny a náplň seminárov

Babie leto - ZEM / 26. – 28. september 2014

Seminár je zameraný aktuálne - na premenlivú fázu zem, orgány žalúdok, slezina-slinivka a na ich meridiány.

Témy prednášok a praktických ošetrení:
- postnatálna energia, jej zdroje a možnosti dobíjania
- rozbor príslušných dvoch orgánov z hľadiska funkcie, ale aj psychosomatických aspektov
- detailný priebeh meridiánov, vnorenie sa do vnútorných vetiev a spojníc
- detailný rozbor jednotlivých bodov, tabuľky porovnania účinkov používaných bodov
- teoreticky i prakticky: body yu, bo, body pôvodu, prechodu, sedatívne a tonizačné body týchto dvoch dráh, body piatich priehrad (body dreva, ohňa, zeme, kovu, vody), body s celkovým účinkom
- všetkých 12 bodov bo (poplašené body na hrudníku)
- predná stredná dráha - dráha počatia
- psychické aspekty týchto orgánov - emócie a kvality chovania (deštruktívne: obavy, starosti, neustále premieľanie myšlienok, nespokojnosť / konštruktívne: spokojnosť, otvorenosť, úprimnosť, férovosť)
- ranné Do in cvičenia a masáž vlastných orgánov a taoistické energetické cvičenia (so zameraním na žalúdok a slezinu-slinivku), energetická detoxikácia týchto orgánov
- nové techniky ošetrenia dráh žalúdka a sleziny-slinivky
- moxovanie bodov podporujúcich postnatálnu energiu
- dizajnovanie vlastného postupu ošetrenia podľa potrieb konkrétneho pacienta
- záverečný test z prebraného učiva


Jeseň - KOV / 14. - 16. november 2014 (alebo 14. - 17. november - pozri nižšie) 

Seminár je zameraný aktuálne - na premenlivú fázu kov, orgány pľúca a hrubé črevo a na ich meridiány.

Témy prednášok a praktických ošetrení:
- filozofia o duši Po (senzitívnej duši - duši tela - sídliacej v pľúcach)
- druhy kašľa a možnosti ošetrenia
- rozbor príslušných dvoch orgánov z hľadiska funkcie, ale aj psychosomatických aspektov
- detailný priebeh meridiánov, vnorenie sa do vnútorných vetiev a spojníc
- detailný rozbor jednotlivých bodov, tabuľky porovnania účinkov používaných bodov
- teoreticky i prakticky: body yu, bo, body pôvodu, prechodu, sedatívne a tonizačné body týchto dvoch dráh, body piatich priehrad (body dreva, ohňa, zeme, kovu, vody), body s celkovým účinkom
- psychické aspekty týchto orgánov - emócie a kvality chovania (deštruktívne: smútok, depresia, žiaľ, kritickosť, neochota / konštruktívne: odvaha, spravodlivosť, čestnosť, vnímanie hodnoty, otvorenosť, disciplína)
- ranné Do in cvičenia a masáž vlastných orgánov a taoistické energetické cvičenia (so zameraním na pľúca a hrubé črevo), energetická detoxikácia týchto orgánov
- možnosti detoxikácie hrubého čreva
- nové techniky ošetrenia dráh pľúc a hrubého čreva
- body používané pri kašli
- dizajnovanie vlastného postupu ošetrenia podľa potrieb konkrétneho pacienta
- záverečný test z prebraného učiva

Študenti môžu ostať až do pondelka 17.11. Na programe bude opakovanie praxe podľa potrieb študentov, cvičenia, meditácie a očistné techniky.


Zima - VODA / január 2015 (spresníme v septembri)

Seminár je zameraný aktuálne - na premenlivú fázu voda, orgány obličky, močový mechúr a na ich meridiány.

Témy prednášok a praktických ošetrení:
- mingmen - teoreticky i prakticky
- prenatálna energia, jej význam, sila a spôsoby ochrany pred jej nadmerným vyčerpávaním
- rozbor príslušných dvoch orgánov z hľadiska funkcie, ale aj psychosomatických aspektov
- detailný priebeh meridiánov, vnorenie sa do vnútorných vetiev a spojníc
- detailný rozbor jednotlivých bodov, tabuľky porovnania účinkov používaných bodov
- teoreticky i prakticky: body yu, bo, body pôvodu, prechodu, sedatívne a tonizačné body týchto dvoch dráh, body piatich priehrad (body dreva, ohňa, zeme, kovu, vody), body s celkovým účinkom
- všetky body YU (súhlasné, vstupné body do orgánov na vnútornej vetve dráhy močového mechúra v úseku popri chrbtici)
- body na vonkajšej vetve dráhy močového mechúra v úseku popri chrbtici, súvisiace s mentálnymi aspektami orgánov, s ktorými súvisia
- zadná stredná dráha
- psychické aspekty orgánov obličky a močový mechúr - emócie a kvality chovania (deštruktívne: strach, des, fóbia, neistota, lakomosť / konštruktívne: vôľa žiť, jemnosť, mäkkosť, nežnosť, veľkodušnosť)
- ranné Do in cvičenia a masáž vlastných orgánov a taoistické energetické cvičenia (so zameraním na obličky a močový mechúr a Mingmen), energetická detoxikácia týchto orgánov
- nové techniky ošetrenia obličiek a močového mechúra
- dizajnovanie vlastného postupu ošetrenia podľa potrieb konkrétneho pacienta
- záverečný test z prebraného učiva


Jar - DREVO / marec 2015 (spresníme v septembri)

Seminár je zameraný aktuálne - na premenlivú fázu drevo, orgány pečeň a žlčník, na ich meridiány a jarné očisty tela.

Témy prednášok a praktických ošetrení:
- filozofia o duši Hun (spirituálna duša sídliaca v pečeni)
- rozbor príslušných dvoch orgánov z hľadiska funkcie, ale aj psychosomatických aspektov
- detailný priebeh meridiánov, vnorenie sa do vnútorných vetiev a spojníc
- detailný rozbor jednotlivých bodov, tabuľky porovnania účinkov používaných bodov
- teoreticky i prakticky: body yu, bo, body pôvodu, prechodu, sedatívne a tonizačné body týchto dvoch dráh, body piatich priehrad (body dreva, ohňa, zeme, kovu, vody), body s celkovým účinkom
- psychické aspekty týchto dvoch orgánov - emócie a kvality chovania (deštruktívne: hnev, žiarlivosť, potlačený hnev, nerozhodnosť, agresivita, nerozhodnosť, zbabelosť / konštruktívne: láskavosť, štedrosť, ušľachtilosť, priateľskosť)
- ranné Do in cvičenia a masáž vlastných orgánov a taoistické energetické cvičenia (so zameraním na pečeň a žlčník), energetická detoxikácia orgánov
- jarné očisty pečene, jarné pôsty
- nové techniky ošetrenia dráh pečene a žlčníka
- dizajnovanie vlastného postupu ošetrenia podľa potrieb konkrétneho pacienta
- záverečný test z prebraného učiva


Leto - OHEŇ / máj 2015 (spresníme v septembri)

Seminár je zameraný aktuálne - na premenlivú fázu oheň, orgány srdce, tenké črevo, perikard a trojitý ohrievač, na ich meridiány.

Témy prednášok a praktických ošetrení:
- filozofia o Šen (duch sídliaci v srdci)
- filozofia o Troch pokladoch
- filozofia o Troch ohrievačoch
- rozbor príslušných dvoch orgánov z hľadiska funkcie, ale aj psychosomatických aspektov
- detailný priebeh meridiánov, vnorenie sa do vnútorných vetiev a spojníc
- detailný rozbor jednotlivých bodov, tabuľky porovnania účinkov používaných bodov
- teoreticky i prakticky: body yu, bo, body pôvodu, prechodu, sedatívne a tonizačné body týchto dvoch dráh, body piatich priehrad (body dreva, ohňa, zeme, kovu, vody), body s celkovým účinkom
- psychické aspekty týchto orgánov - emócie a kvality chovania (deštruktívne: bezcitnosť, krutosť, netrpezlivosť, nepokoj, histéria / konštruktívne: radosť, tolerancia, láska, pokoj, mier, harmónia, úcta, vďačnosť, trpezlivosť, srdečnosť, súcit)
- ranné Do in cvičenia a masáž vlastných orgánov a taoistické energetické cvičenia (so zameraním na srdce a tenké črevo), energetická detoxikácia týchto orgánov
- nové techniky ošetrenia dráh srdca, tenkého čreva, perikardu a trojitého ohrievača
- dizajnovanie vlastného postupu ošetrenia podľa potrieb konkrétneho pacienta
- záverečný test z prebraného učiva

Miesto, rozvrh, cena

Centrum Surya, Moravské Lieskové, Biele Karpaty http://www.suryacentrum.sk/

Štúdium je modulované formou víkendových seminárov
piatok 18,00 - 21,00
sobota 8,00 - 18,00 s prestávkou na raňajky a obed
nedeľa 8,00 - 13,00
Celkovo 17 hodín za víkend.

Cena
89,- Euro za víkend (pri platbe menej ako 3 týždne pred kurzom cena 99,- Euro)
V cene nie je zahrnuté ubytovanie a strava.

Prihlasujte sa na zuna@shiatsu-terapie.sk

www.shiatsu-terapie.sk