English Slovensky

Architektúra tela

pohybový seminár pod vedením Milana Kozánka

1. a 2. júna 2013, Bratislava

filozofia

Intenzívny víkendový seminár Improvizácie a Kontaktnej improvizácie otvorený pre všetky úrovne. Nie je potrebná predchádzajúca tanečná príprava. Tento seminár bude krátkym náhľadom do konceptu a filozofie môjho uvažovania o ľudskom tele. Náhľadom do mikrokozmu tela, jeho vnútorného usporiadania a následného projektovania do priestoru. Podelím sa s vami s výsledkami môjho výskumu, na ktorom pracujem už takmer 10 rokov. Počas seminára budeme spoznávať cez pohybovú anatómiu základnú stavebnú štruktúru tela - kostrový systém, základné pohybové centrá, ďalej sa oboznámime s prácou s energiou v tele - energetickými centrami. Prostredníctvom improvizácie a kontaktnej improvizácie budeme objavovať pohybové možnosti tela a jeho ohraničenia. Cez takýto pohybový výskum vlastného tela a tela partnera objavíme autentický pohybový prejav, spontaneitu a prirodzenosť pohybu, ktorá je zakódovaná v každom z nás.

rozvrh

rozvrh: sobota - 11.00 - 13,30 a 15,30 - 18.30 / o 19,00 contact jam
             nedele - 10,00 - 12,30 a 14,00 - 17,00

miesto

Nový Priestor, Pisztoriho palác,  Štefánikova 25, Bratislava
www.novypriestor.com

cena

cena: 60€, študent 51€, držiteľ členskej karty Nového Priestoru 48€.

prihlášky

http://www.novypriestor.com/index.php/sk/prihlaska

seminár vedie

Milan Kozánek
Narodil sa v roku 1970, žije v Bratislave. Vyštudoval na VŠMU tanečnú pedagogiku a od vtedy pôsobí ako tanečný pedagóg a choreograf. Je slobodným umelcom a cestuje za prácou po celej Európe. Pôsobí napríklad na tanečných školách vo Viedni, Salzburgu, Leeds / UK a Freiburgu /D. Okrem práce s profesionálnymi tanečníkmi ho už dlhé roky zaujíma vedenie seminárov pre ľudí bez predchádzajúcej pohybovej skúsenosti. Dlhodobé skúsenosti s takouto prácou získal na seminároch organizovaných najmä v Českej republike a v Poľsku. Ako choreograf vytvoril mnoho predstavení doma a v zahraničí, no najmä pre Tanečnú spoločnosť ARTYCI, ktorú založil spoločne so svojou manželkou Zunou Kozánkovou. 

fotky a blogy o seminári 

fotky Architektúra tela v Novom priestore

Blog 1. o Milanovom workshope Architektúra tela

Blog 2. o Milanovom workshope Architektúra tela

video

workshop v Novom priestore v Bratislave