English Slovensky

Living Dancing Spine

Intenzívny seminár so Zunou
Qigong, New dance a movement research založený na práci v chrbticou

filozofia

Chrbtica je základný konštrukčný pilier a energetický kanál nášho tela. Tento týždeň ponúka intenzívny tanečný trip zameraný na detailnú prácu s chrbticou a na objavenie jej nových dimenzií v čase i v priestore. Naučíme sa vnímať a používať jej jednotlivé segmenty, aby sme cez reťazové reakcie objavili jej multifukčnú plasticitu. Pracovať budeme aj na aktivácii prúdu energie, ktorá cez ňu prúdi a budeme ju smerovať do rôznych smerov, čím odhalíme jej multidimenzionálnu rozmanitosť.

Tento 5-dňový intenzívny seminár je možné zrealizovať aj na pozvanie vo vašich priestoroch. Doporučovaný rozvrh:

rozvrh

10,00 - 11,00 Qigong zameraný na toky energie v chrbtici a smerovaný k tancu
11,00 - 13,00 New dance 
14,30 - 17,00 Movement research based on spine

výletom chrbticou sprevádza Zuna

Zuna Vesan celý život tancuje a tanec považuje za jednu z možností vyjadrenia svojej taoistickej duše. Má za sebou Tanečné Konzervatórium a VŠMU v Bratislave, niekoľko študijných pobytov v Európe a Ázii, spoluprácu so slovenskými i zahraničnými choreografmi. Intenzívne spolupracuje so svojim partnerom Milanom Kozánkom v oblasti choreografickej tvorby i pedagogického výskumu. Zuna je vyhľadávanou učiteľkou tanca, pohybu a shiatsu, pracujúca v profesionálnych skupinách a na tanečných školách SEAD (Salzburg), AMU (Praha), TIP - School for Dance, Improvisation and Performance (Freiburg) a Northern School of Contemporary Dance (Leeds - UK). Jej duša je spojená aj s letným tanečným campom “Tanec na horách” v prírode Orlických hôr, ktorý v roku 2000 s Milanom založila a každoročne tam vyučuje a čerpá energiu. Posledné roky sa spojila aj so štúdiom Tradičnej čínskej medicíny, akupunktúry, qigongu a taoizmu. Dva krát trojhodinový intenzívny tanečný trip zameraný na prácu s chrbticou, na objavenie jej nových dimenzií v čase i v priestore. 

video z workshopu v Bratislave, október 2012


videoukážky z práce s chrbticou v tanci

špirály na zemi 
floor work

špirály chrbticou v stoji
variácia pre náročnejších :-)