English Slovensky

Táto Zem môže byť rajom, ak vieme ako na to

Zuna Kozánková

„My, domorodí ľudia severnej Ameriky sme stále v raji“ – tvrdí Alicia Hamm, indiánska šamanka, ktorá na jeseň minulého roku konečne navštívila aj Slovensko. I napriek potupe, ktorou domorodý americký ľud prešiel, má i dnes dostatok sily a chuti hovoriť o raji a žiť v ňom plný radosti a vnútornej hĺbky. Má dostatok sily napĺňať aj životy druhých. Odkiaľ sa v ňom tá sila berie? Bolo pre mňa veľkou cťou rozprávať sa s ňou o tom.

Vedomie ducha

Alicia: Matka Zem je tá, ktorá nám dáva telo, a ktorá nám dáva fyzickú časť našej existencie. Matéria, s ktorou disponujeme, všetok materiálny svet, ktorý vidíme, pochádza od Matky. To, čo je neviditeľné, duch, spirituálny svet, to pochádza od Otca. Nevidíme myšlienky, nevidíme slová, nevidíme emócie a pocity, inteligenciu či pamäť, ale vieme veľmi dobre, že tieto veci existujú. A potrebujeme ich, pretože sú pre ľudí najpotrebnejšie. Materiálna časť je dôležitá, ale bez spirituálnej časti, bez toho neviditeľného sveta myšlienok, pocitov, pochopení toho, čo sa deje v našich vnútrach, bez toho by sme nemohli byť ľuďmi. Takže to, čo nás naozaj robí človekom, je spirituálna časť. Je to naša identita, ktorú nemožno priamo vidieť, ale robí nás tým, čím sme. Ide o vedomie vlastnej identity, nekonečnej duše, ktorá prechádza z jedného života do druhého. V gréčtine má slovo „person“- „osoba“ význam „maska“. Keď prechádzate z jedného života do druhého, beriete na seba tvár určitej osoby (masku). V jednom živote ste Júlia, v ďalšom Mária atď. Toto je maska, ktorá umrie, ale to, čo bolo vo vnútri tej osoby, jeho osobnosť, identita, tá neumiera. To, čo sme sa v živote naučili, čo sme urobili a ako sme schopní s touto skúsenosťou ďalej pracovať - to je evolúcia duše. To je to, čo sa učíme na Zemi. Máme možnosť ísť po Zemi a rásť v tejto materiálnej formy, alebo môžeme ostať ako duch a už sa na Zem nevrátiť.
Nemyslíme, že návrat späť na Zem je určitým trestom alebo vecou karmy. My v toto neveríme. Neveríme tomu, že musíme platiť bolesťou. My, domorodí ľudia severnej Ameriky, sme boli v raji a stále v ňom sme, ak nás nechajú byť, ak nás nechajú v mieri (smiech). Veľmi si užívame, že žijeme na Matke Zemi. Je pre nás posvätná. Čo viac by sme ešte chceli ako žiť v harmónii s Ňou? Nepoznali sme choroby, plač, nemali sme väzenia, nemali sme mnoho vecí, ktoré ľuďom spôsobujú utrpenie. Boli sme celkom neskazení, nevinní ľudia.

Liečenie emócií

Alicia už niekoľko rokov cestuje po Európe a vedie semináre, na ktorých pomáha ľuďom porozumieť vlastným vnútram. Pracuje s lakotským šamanským liečivým kruhom, tzv. Medicine wheel, či  lakotskou školou snov. Pracuje s kyvadlom, kryštálmi, učí čistenie aury vykurovaním šalviou a perami vtákov, vie lokalizovať a odstraňovať emocionálne bloky a učí ľudí ako svojim emóciám rozumieť a liečiť ich.

Alicia: Kde sa končí emocionálna časť mňa a kde sa začína fyzická?  Sme ako cibuľa - máme fyzické telo, emocionálne, mentálne, energetické, astrálne telo, jedno vo vnútri druhého. Pre nás je materiálom substancia tela a duch (spirit) je substanciou duše. Takže tak, ako telo neprichádza z ničoho, ani duša neprichádza z ničoho. Prichádza od Veľkého ducha (Great spirit), Otca duše. Tomu my veríme. Hovoríme, že vo vesmíre je obrovské inteligentné milujúce vedomie, obývajúce všetok ten prázdny priestor. Rovnako veríme aj tomu, že sme vystavaní z atómov, ktoré majú vo vnútri veľa prázdneho priestoru. Obyvateľom toho prázdneho priestoru je duša. Je veľmi ťažké predstaviť si dušu, pretože duša je energia, je ako vzduch - nemôžeš ju vidieť, ale môžeš ju dobre cítiť. V určitom momente potrebujeme túto odlišnú úroveň vedomia preto, aby sme mohli fungovať.

Alicia svojim liečením dokáže otvárať čakry, lokalizovať dušu. Pracuje tradičným spôsobom k pocte duchov, k liečeniu a k pocte Matky Zeme. Vychádza z princípu, že ona je iba nástrojom – mostom.  „Most“ je ostatne jej indiánske meno. Cez tieto metódy učí rozpúšťať emočné bloky, uvádza nás do stredu, do spojenia so silou prírody a s našou jednoduchosťou. Tým všetkým posilňuje naše duševné sily.
Alicia: Ozajstný problém je to, keď duša unikne z tela von. Keď osoba, ktorá ku mne príde, hovorí, že sa cíti neprítomná. Akoby tu nebola, necíti vôbec nič, nie je šťastná, ani nešťastná..., vôbec sama seba nepozná. To je nebezpečný moment, ktorý môže byť následkom šoku alebo nehody, operácie, náhlej šokujúcej správy, atď. Telo v tej situácii ostane, ale duša „vyskočí“ von a nemôže sa vrátiť, pretože dotyčná osoba má zablokované čakry. Vtedy ich musíme otvoriť, odblokovať, dušu pohľadať a prinavrátiť ju späť. Robíme to šamanskou cestou, ktorú ľudí zároveň učím. Ak je človek chorý, treba liečiť aj dušu. Pretože môžeme sa snažiť liečiť ľudí rôznymi cestami tak dlho, ako chceme, pokiaľ je duša tej osoby mimo, nevrátime im perfektného zdravia. Nie je možnosť liečiť telo bez duše.

 Učitelia života, život učiteľom

Alicia pochádza z Argentíny, odkiaľ kvôli vyhrotenej politickej situácii utiekla. Jej práca je spojená s tradičným šamanským prístupom domorodých indiánov severnej Ameriky. Aká bola jej cesta k nim a kedy v sebe objavila šamanské schopnosti?

Alicia: Keď som mala tri roky sľúbila som si, že už nikdy nebudem klamať. Keď som mala šesť, s mojou malou kamarátkou sme si povedali, že odteraz už nikdy nebudeme hovoriť zlé slová. Bola to pre mňa ako veľká vec. Zvyčajne deti na také čosi zabudnú a venujú sa iným veciam z bežného života, ale pre mňa to bolo jasné a silné rozhodnutie. Neskôr, keď som mala osemnásť, sa ma niekto pýtal: „Čo sa s tebou deje? Ty nechceš byť šťastná?“ A ja na to: „Byť šťastná? Čo je to za nezmyslená otázka?“ Chcela som vedieť pravdu, to bolo všetko, čo som chcela. Jednoducho som vtedy niečo hľadala.

Keď som bola malá, mali sme ako rodina učiteľov. Mnohé indiánske ženy sa venovali magickým veciam. Veľa som sa rozprávala so starou mamou, pozorovala som, čo robí, takže som vedela o duchovne. V rodine som vnímala dve cesty: starí ľudia, ktorí žili tradičným, domorodým spôsobom a ľudia, ktorí chodili do katolíckeho kostola. Poznala som obe cesty a bola som schopná obe aj akceptovať. Spriatelila som sa s Ježišom, pretože pred kostolom, kam ma vodila teta, stála jeho socha a cez ňu som s ním cítila silné spojenie. Keď som bola veľmi malá, často sa mi snívalo, že nemám chodidlá, že pri chôdzi „plávam“. Kráčala som síce, ale nedotýkala som sa zeme. Určité spojenie medzi mojim fyzičnom a mojou dušou tam vždy bolo.

Ovplyvnil ma aj príbeh našej krajiny. Diktatúra, prílišné utrpenie, prosby o pomoc. Intenzívne som pomáhala druhým a začala som mať sny, ktoré nechceli prestať, a v ktorých som jasne videla, čo sa v mojej krajine stane. Pozerala som sa na realitu, ktorá sa ešte nestala a pýtala sa sama seba, ako je to možné, že duša pozná budúcnosť. Lieta časom, ide do budúcnosti a vráti sa späť, aby mi povedala, čo sa stane. To zachránilo môj život, opustila som krajinu ešte predtým než to všetko prepuklo, ale kládlo mi to neustále veľa otázok, na ktoré som si nevedela odpovedať. Preto som hľadala učiteľov. Ak potrebuješ pomoc, hľadáš ju. Našla som starých domorodých učiteľov severnej a južnej Ameriky, no i napriek tomu, že milujem všetko, čo ma naučili, nebolo to dosť a potrebovala som vedieť viac. Až keď som stretla kmeň Lakotov a Hopi, začala som sa cítiť doma.

Cesta hľadania odpovedí zo svojho vnútra            

Alicia: Vždy som mala pocit, že ak hľadám nejakú odpoveď od byliny, tak dostanem odpoveď tej byliny. Nie moju vlastnú. Ale ak sa zúčastňujem obradov, ak sa postím,  meditujem a robím „retreaty“ , idem do svojho vnútra, aby som počula hlas ducha a pochopila vlastnú dušu. Potom viem, že odpoveď vychádza zo mňa. Ak pracujem na vlastnej čistote, na čistote tela, neberiem žiadne drogy, alkohol, neberiem nič, čo by mi mohlo privolať nejaké halucinácie a zjaví sa mi vtedy nejaká vízia, tak potom viem, že táto vízia prichádza od ducha. Ak hľadám víziu s otázkou a dostanem odpoveď cez nejaký jasný, pre mňa zmysluplný obraz, vysvetľuje mi to všetko, čo som chcela vedieť. Vysvetľuje mi to spôsobom, ktorý je pre mňa dostatočný. Nazývam to osvietením. Lebo v tom momente som osvietená cez tú víziu, pretože ona je tou pravdou, ktorú som hľadala. Je to ako puzzle. Celý život je ako jedno veľké puzzle, zložené z tisícok malých kúskov a my sa ich snažíme dať dokopy. Možno máme už nejaký malý rožtek hotový, ale ten vôbec nesedí k tomu ostatnému a nevieme, ako to funguje. Ale niekde v hĺbke duše poznáme ten obrázok, ktorý skladáme. V tom celom obrázku sa nachádza príbeh ľudskosti, príbeh vesmíru, príbeh ducha, môžeme tam vidieť vlastný život ako červený povrázok idúci cez to. Vtedy pochopíme zmysel všetkého a môžeme si oddýchnuť, pretože už vieme, rozumieme svojmu životu, tomu prečo sme tu. Keď som to našla, prečo hľadať niečo iné.

Poslanie

Alicia: Myslím, že mojim poslaním je pomáhať ľuďom vedieť byť zodpovedný za vlastné životy. Aby si naozaj boli vedomí toho, čo majú. Aby používali celý svoj ľudský potenciál, aby ten svoj život vedeli sami viesť. Aby používali všetky kvality, všetky energie, všetky možnosti tela, mysle, duša, či už sú v bdelom stave alebo snívajú. Aby vedeli používať obe polovice mozgu. Máme dve, no zvykneme používať len polovicu jednej. Je to ako by sme používali len tri prsty z celých dvoch rúk, ktoré máme k dispozícii. Veď to nedáva žiadny zmysel nepoužívať všetky dary ducha, ktoré sme pre tento život dostali.
Ľudia, ktorí nie sú vedomí si toho, prečo tu žijú, mrhajú touto inkarnáciou. Možno to nevadí, pretože dostanú ďalšiu šancu, ale možno budú trpieť, alebo sa stratia a to je škoda. Je zbytočné trpieť, keď nie je treba trpieť. Je veľká škoda, ak ľudia nevedia, ako si užívať život. Majú mladé, krásne telá a veľké možnosti života, lásky, radosti, vedomostí – to sú obrovské dary, ktoré treba využívať. Musíme si ctiť všetko, čo sme dostali a vďačiť za to, čo máme. Táto Zem môže byť rajom, ak vieme ako.
Preto je nesmierne dôležité robiť deti šťastnými, oni budú žiť v novej dobre. Učím ľudí, ako
 byť pripravený na nový vek.

Nový vek, 2012, proroctvá

Mnohí z našich starešinov nám hovorili, čo sa stane na konci tohto veku. Je veľa proroctiev, ktoré nám dávajú určité znamenia, cez ktoré môžeme zaznamenať, že sa blíži koniec starého veku. Hovoria napríklad, že keď ľudia z civilizovaného sveta začnú používať biely kryštál, muži budú nosiť dlhé vlasy a ľudia budú prichádzajú k domorodým ľuďom učiť sa od nich - to znamená, že koniec starého veku a začiatok toho nového bude v mieri. Je dôležité, že berlínsky múr spadol v relatívnom pokoji, že prechod z minulého storočia do toho terajšieho prebehol v mieri. To sú pre nás znaky mierového prechodu do nového veku.
Proroctvá hovoria aj o príchode ľudí, tzv.  „Rainbow clan“ – Dúhová rodina. Začali sa  objavovať v 70tych a 80tych rokoch v Amerike, no dnes sú po celom svete. Sú to ľudia, ktorí nesúhlasia s tým, akým smerom sa vyvíja spoločnosť, mladí či starí ľudia rôznych rás a rôznych náboženstiev, ktorí sa spolu stretávajú ďaleko od civilizácie na niekoľko týždňov, vždy okolo splnu. Žijú spolu v prírode, nepoužívajú žiadne jedy, alebo nič iné, čím by mohli ničiť prírodu. Varia spolu, jedia spolu, tancujú, bubnujú, liečia sa, modlia sa, ale hlavne - učia sa o seba navzájom. Vedú rôzne workshopy a posvätné kruhy (Medicine Wheel), organizujú koncerty .... Prinášajú do kruhu vlastné viery a delili sa o ne s druhými. Deje sa to dodnes.

Myslíme si, že vedomie ducha je obsiahnuté v každom náboženstve, takže každý vie čo duch znamená, nech už to vedomie pochádza z akéhokoľvek duchovného prístupu. A môžeme sa navzájom učiť. Ľudia na Východe majú krásne meditácie, ktoré sa môžeme od nich naučiť. Afričania majú hudbu, bubny, oni nás učia žiť v rytmoch. Bieli ľudia zase používajú myseľ na pochopenie mechaniky sveta, spôsob, akým sa hýbu hmotné veci, takže aj od nich sa môžeme veľa naučiť. Tak isto aj od môjho ľudu. My vieme žiť v rovnováhe s Matkou Zemou. Ľudia sa od nás učia obrazne povedané „kráčať po nej rovnovážne“. V tom, ako žijú. Všetci budeme šťastnejší, keď dáme do rovnováhy dušu a animálnu časť človeka, keď dáme do rovnováhy náš život a prostredie okolo nás, keď dáme po rovnováhy ženu a muža. Jedna z pozoruhodných otázok je to, že ľudia nie sú dostatočne šťastní v láske. Majú problém pochopiť lásku sexuálnu, pretože boli do nich implantované mnohé predsudky a názory. Ľudia sa veľa krát veľmi boja ohňa lásky. Ich náboženstvo rozhodlo, že ak nebude v ich živote sex, tak budú viac spirituálni. Ale pre nás mať rodinu a deti je najkrajší dar od Veľkého Ducha a Matky Zeme. Túto časť máme vo veľmi rovnovážnej forme, môžeme to preto učiť druhých, našich bratov a sestry. Ak prídeme spolu do kruhu, nebudeme sa presviedčať o svojej pravde, ale navzájom sa učiť, do nového veku vstúpime v mieri.

Bližšie informácie o akciách s Aliciou Hamm, ktoré sa budú konať na Slovensku, nájdete na www.zorafresova.sk


 späť