English Slovensky

Couch corner

Improvizované "dance-talk show"

Couch Corner vznikol spontánne, počas Milanovho pobytu na University of Calgary v Kanade v roku 2008, kde sa s ním niekoľko domácich tanečníkov chcelo stretnúť a spolu si zatancovať na javisku. Z tejto túžby vzniklo predstavenie založené na tanečnej a verbálnej improvizácii v divadelnom priestore.

Neskôr sa Couch Corner stal platformou pre stretávanie skúsených tanečných performerov z rôznych miest v improvizovanej obývačke na javisku. Ide o spojenie rozhovorov na aktuálne témy s tanečnou improvizáciou. Akýsi "dance - talk show" na témy filozofické i možno úplne prozaické. Témy súvisiace s tancom, so samotnými účinkujúcimi a s mestom, v ktorom sa predstavenie odohráva.

Iniciátormi Couch Corner sú Zuna a Milan Kozánkovci z Tanečnej spoločnosti Artyci, ktorí v každom predstavení z tejto série účinkujú.
Po predstaveniach v Calgary, Gdaňsku, Varšave a Krakove sa od roku 2012 konečne uvádza aj na Slovensku.

Couch Corner s hercami vo Wroclavi

Našu improvizovanú talkshow Couch Corner môžete opäť vzhliadnuť a síce vo Wroclavi, 17.4. 2015 na festivale Cyrkulacje.Tentokrát v ňom budú účinkovať aj herci wroclavkých divadiel (ZAR a Pjeseň Kozla):

Archív predstavení na Slovensku a v Čechách

4.10. 2014 / Praha, Hala Alta, festival Hybajho
Couch corner sme uviedli v česko-slovenskom zložení: Jaro Viňarský, Martin Hajdyla Lacová, Emil Leeger, Markéta Pucová, Zuna Vesan a Milan Kozánkovci.

27.10. 2013 / Jablonec nad Nisou, festival Tanec, tanec
Couch corner sme uviedli v česko-slovenskom zložení: Dano Raček, Veronika Rinowski, Mirka Eliášová, Magdalena Pupík Relichová, Zuna Vesan a Milan Kozánkovci.

26. 4. 2013 / Žilina, Stanica Záriečie, divadlo S2
Couch Corner XLL (Extra Long Life) - medzinárodný deň tanca sme oslávili predĺženým a prehĺbeným formátom XLL (Extra Long Life). Couch corner sa tak stal trojhodinovou diskusno-tanečnou platformou, do ktorej so svojimi postrehmi, otázkami, nápadmi pridávali aj diváci.
účinkujúci : Dano Raček,  Jaro Spring Viňarský, Zuzana Burianová, Katarína Brestovanská, Juraj Yuri Korec, Kei Mimakiová, Zuna Vesan a Milan Kozánkovci
foto zo Žiliny

22.11. 2012 / Elledanse (Dom T&D), Bratislava
účinkujúci: Dano Raček, Jožo Vlk, Stanka Vlčeková,  Zuzana Kakalíková, Rado Piovarči, Zuna Vesan a Milan Kozánkovci

9.11. 2012 /  Záhrada, Banská Bystrica
účinkujúci: Zuzana Hájková, Yuri Korec, Dano Raček, Jaro Spring Viňarský, Veronika Čimborová, Zuna Vesan a Milan Kozánkovci

7. 3. 2012 / Nový Priestor, Bratislava
Účinkujúci: 
za tanec a slovo: Dano Raček, Jana Tereková, Yuri Korec, Emil Leeger, Zuna Vesan a Milan Kozánkovci
vizuál: Matúš Bubák, Tomáš Mezei

V rokoch 2006 - 2015

Couch corner bol uvedený v Calgary (Canada) a v poľských mestách Varšava, Vroclav, Gdaňsk a Krakov.


foto Nora Knapa z predstavenia v Bratislave

video z predstavenia v Gdaňsku

videoukážka z predstavenia v Bratislave v Novom priestore

foto zo Žiliny