English Slovensky

Anatómia pohybu a anatómia energie ľudského tela

Celoročné vzdelávanie so Zunou a Milanom

september 2011 - jún 2012 / Praha

filozofia

Už jedenásty rok organizujú Zuna a Milan v spolupráci s Artamou Praha celoročné vzdelávania v mestách Českej republiky. Prvé roky v Prahe, neskôr v Brne a posledné tri roky v Ústí nad Orlicí. Cieľom týchto seminárov je v pravidelnej forme podávať študentom ucelené informácie o ľudskom tele a súčasnom tanci. Študenti dostávajú odbornú praktickú výuku, prepojenú s teoretickými poznatkami.
Druhý ročník nového bloku štúdia v Prahe je zameranýna anatómiu v pohybe a energetické princípy sprevádzajúce ľudské telo a jeho potreby v tanci.

obsahová náplň semináru

Anatómia pohybu s Milanom je zameraná na využívanie prirodzeného prevedenia pohybu ľudského tela, vychádzajúce z fascinácie, že telo je aj pri malej svalovej a mentálnej námahe schopné vykonať tanečný pohyb, ktorého vizuálny výsledok je zaujímavý. Jednou z ciest k tomuto cieľu je hlbšie uvedomenie si stavby ľudského tela cez anatómiu, ako aj hlbšie uvedomenie si prevedenia pohybu cez energetické vzorce.

Anatómia energie ľudského tela so Zunou je zameraná na tematiku premeny energie v ľudskom tele v závislosti na zmenách ročných období a potrieb ľudského tela v každom z nich. V teórii a praxi v pohybe a tanci budeme pracovať s piatimi prvkami - oheň, zem, kov, voda, drevo, tak ako ich už po tisícročia využíva Tradičná čínska medicína. Študenti dostanú predstavu o tom, ako tieto princípy fungujú v prírode, teda aj v ľudskom tele vzhľadom na teóriu jin a jang a piatich premien energie. Dozvedia sa ako využívať preventívne zásady, ktorými budú schopní ušetriť svoje telá pred chorobami, ktoré sú typické pre tie-ktoré ročné obdobia a ako si budú môcť svoje telá uchovávať v plnej sile tým, že sa naučia pracovať s orgánmi, ktoré ovplyvňujú kvalitu ich svalov, kostí, kĺbov, šliach, dychu...
Študenti dostanú skriptá, ktoré im pomôžu sa v tematike orientovať aj mimo semináru.

Druhou časťou každého víkendu budú hodiny improvizácie a kontaktnej improvizácie, so Zunou zamerané práve na prácu s jednotlivými elementami.

miesto

Tanečná sála "Contemporary", Náměstí Míru 9, Praha 2

termíny

10. - 11. 9 2011 (Zuna - element zem)
15. - 16. 10. 2011 (Zuna - element kov)
19. - 20. 11 2011 (Milan)
10. - 11. 12 2011 (Zuna)
21. - 22. 1. 2012 (Zuna - element voda)
25. - 26. 2. 2012 (Milan)
17. - 18. 3. 2012 (Zuna - element drevo)
21. - 22. 4 2012 (Milan)
26. - 27. 5. 2012 (Zuna - element oheň)
16. -17. 6. 2012 (Milan)

časový rozvrh

Sobota 10.00 – 13.00 a 15.00 – 17.30 (5,5 h)

Nedeľa 10.00 – 12.30 a 14.00 – 16.00 (4,5 h)

cena a prihlášky

Zvýhodněná cena pro celý cyklus 12 000,- Kč (pak cena jednoho víkendu 1200,-)

Cena jednoho víkendu  1.800,-

Cena semináře zahrnuje lektorné, materiály k výuce a pronájem sálu. Nezahrnuje ubytování, stravování ani dopravu do místa konání.

Záloha 7 000,- do 31. července 2011

Doplatek 5 000,- do 31. prosince 2011

Vzdělávání je akreditováno MŠMT pod č.j.: 34 690 / 2005 - 25 - 448 v programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, je odborně garantováno NIPOS-ARTAMA Praha. Je víkendové, jedenkrát v měsíci, desetkrát ročně. V případe záujmu skládá absolvent závěrečné zkoušky, za které mu po úspěšném složení přísluší OSVĚDČENÍ MŠMT.


späť