English Slovensky

Sui generis - technické požiadavky

Základné informácie

Tanečné predstavenie s videoprojekciou premietanou na objekt, ktorý je súčasťou scénografie.

Dĺžka predstavenia  -30 minút.

Minimálna doba svetelnej a priestorovej skúšky v divadle je 5 hodín.

Priestor

Black box - Minimálne 9 x 9 m priestor na tanec, s možnosťou umiestnenia videoprojektora ku zadnému horizontu.

Podlaha - čierny baletizol

Zvuková aparatúra a videoprojekcia

Zvuk aj videoprojekcia sú púšťané z jedného DVD nosiča.

Videoprojektor je umiestnený pri zadnom horizonte na podlahe za objektom. Premieta sa ako kontra na objekt. Ovládaný je zo zvukovej kabíny. Nevyhnutný dlhý kábel za účelom prepojenia projektora až ku zvukovej aparatúre.

Svetlá

- 5x Profile / 1000KW
- 5x PC /1000KW
- 1x Fresnel /1000W
- 2x vane (backlights) / 2000 KW
- 6x PAR / 1000KW ako bočné svetlá na stojanoch
- predné svetlá

+ modré filtre LEE 201