English Slovensky

Sui generis

Sebeskúmavý intímny rituál o hľadaní vlastného tela.

To, že naša schopnosť nazerania nie je vôbec uzrozumená s tým, aby si predstavila fyzickú a metafyzickú komunikáciu ako možnú komunikáciu medzi bytosťami, v konečnom dôsledku nedokazuje, že takáto forma sama osebe nie je možná. Telo, ako súčasť systémovej komunikácie prestáva fungovať nielen v spojení s odkazom a skúsenosťami iných generácii, ale i v komunikácii dvoch ľudí. Dochádza k zlyhávaniu a dezinterpretácii reči tela, ako komunikačného prostriedku, dokonca k jeho zneužívaniu na najjednoduchšie formy ovplyvňovania. Dve telá, snažiace sa zorientovať v spleti skratiek, nepravých symbolov, či hodnôt dnešného komerčného prostredia, prechádzajúce situáciami s poslednými zbytkami a znakmi spojenia s minulou vedomosťou.

tanec Zuna Kozánková, Petr Opavský (alebo Robo Tirpák) / choreografia Zuna Kozánková, Róbert Tirpák, Milan Kozánek / scéna a kostýmy Eva Rácová / hudba koláž / hudobná spolupráca Jozef Vlk / video Lukáš Kodoň

premiéra 6.10. 2007 Praha, Divadlo Ponec


ohlasy

foto z predstavenia

foto z prípravy projektu

technické požiadavky

video (extrakt z predstavenia v Gďaňsku, Poľsko, máj 2008)


 

Životopisy tvorcov

Zuna Kozánková

je absolventkou Tanečného Konzervatória a Katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave. Počas štúdia spolupracovala s choreografkou Zuzanou Hájkovou v Skupine súčasného tanca v Bratislave a v Štátnej Opere v Banskej Bystrici - kde pôsobila ako tanečnica, tanečný pedagóg a asistent choreografa. Od roku 1995 sa venuje vlastnej choreografickej tvorbe, s čím je spojené založenie Tanečnej spoločnosti Artyci. V spolupráci s Milanom Kozánkom v nej vytvorili niekoľko kratších i celovečerných diel za účasti domácich i zahraničných umelcov. Pôsobí aj ako hosťujúci choreograf (Štúdio tanca Banská Bystrica, SEAD, Tangere Dance Company). Zuna je vyhľadávaným pedagógom v oblasti súčasného tanca a kontaktnej improvizácie, vyučuje na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Rakúsku, Moldavsku, Thajsku. Je aktívnou dopisovateľkou tanečných i divadelných periodík. V poslednom období sa intenzívne venuje Shiatsu, tradičnej japonskej pohybovej terapii, a objavuje možnosti jej prepájania s tancom. V súčasnej dobe pôsobí v tanečnej škole SEAD (Salzburg) ako tanečný pedagóg, choreograf a shiatsu terapeut.

Robert Tirpák

Po ukončení štúdia na Lekárskej Fakulte UK v Bratislave, pôsobí ako anesteziológ v bratislavských nemocniciach (KAIM FNsP Ružinov, OAIM Národný onkologický ústav). Počas štúdia na LK UK absolvoval mimoodborové štúdium tanca na VŠMU v Bratislave. Aktívne sa venoval tancu ako interpret. V zahraničí spolupracoval s Chrisom Haringom, Martinom Gruberom, Helene Weinzierl a s Edittou Braun (Rakúsko); s Danielom Conradom (Kanada) a s Janom Kodetom (CZ). V roku 2002 spolupracoval s českou tanečnicou Helenou Arenbergerovou na vlastnej choreografii pod názvom Inside of. V roku 2003 bol nominovaný na ocenenie Rolex Mentor And Protege Arts Initiative. S Artyci spolupracoval už v roku 1998 na príprave multimediálneho improvizovaného predstavenia Tvrdé pristátie.

Milan Kozánek

je absolventom Katedry tanečnej tvorby VŠMU. Po mnohých skúsenostiach v slovenských súboroch moderného tanca, spolupracoval s choreografmi v zahraničí ako Roberto Galvan (Argentína, Švajčiarsko), Willi Dorner (Rakúsko), v skupine Denise Lampart a v skupine Molteni Philippa Egliho a v Zurišskej Štátnej Opere (Švajčiarsko). Zúčastnil sa aj na tvorbe niekoľkých projektov choreografky Zuzany Hájkovej, medzi poslednú spoluprácu patrí tanečné predstavenie vytvorené v Štátnej Opere v Banskej Bystrici (1995). Od roku 1993 sa venuje vlastnej choreografickej tvorbe, v roku 1995 roku získal ocenenie na Choreografickej súťaži Bratislava ´95. O rok neskôr založil spoločne so Zunou Kozánkovou Tanečnú spoločnosť Artyci, v ktorej sa venujú rovnako choreografickej ako aj pedagogickej činnosti. Ako hosťujúci choreograf spolupracuje so Štúdiom tanca Banská Bystrica, Divadlom Andreja Bagara v Nitre, tanečnou školou SEAD v Salzburgu (Rakúsko), či Fakultou umení na Universite v Calgary (Kanada). V súčasnej dobe aktívnejšie pôsobí v tanečnej škole SEAD (Salzburg), kde bol v školskom roku 2005/2006 asistentom riaditeľky Susan Quinn, interným tanečným pedagógom a choreografom a od roku 2007 tam pôsobí aj ako odborný poradca.