English Slovensky

Daidalos v uliciach Bernu.

Zuna Kozánková

Človek sníva o krídlach, ktoré by mu pomohli vzlietnuť, prekonať nemennú gravitáciu, oslobodiť sa od tohto pozemského zákona, získať tak záblesk slobody a nadhľadu. Preto fascinovane pozorujeme vtáky, zostrojujeme lietadlá, kozmické rakety, skáčeme s padákom, či bunji-jumping … Javiskové umenie, ako tanec, divadlo, hudobné koncerty, nech sú akokoľvek očarujúce, majú jedno spoločné obmedzenie. Sú vlastnou váhou pripútané k Zemi. Nemusí to byť vždy tak.

Bernská skupina  Őff Őff nepozná tradičné javisko. Tanečníci a herci lietajú. Porušujú pripútanie k horizontálnej rovine a posúvajú tanec do roviny vertikálnej. Odpútavajú sa od podlahy a rozšírujú tak tanec do všetkých dimenzií. Za desať rokov svojej existencie si skupina vytvorila veľmi charakteristický štýl a právom zaujíma dôležité miesto v súčasnej švajčiarskej kultúre.

Tanečníci lozia po stenách domov, vysia z mostov či rôznych vysokých konštrukcií a tam prezentujú svoje predstavenia.  A tak si predstavte, že budovy, okolo ktorých denne kráčate a pod nánosom stereotypu vás už ani nenapadne sa na ne občas pozrieť, sa odrazu môžu úplne zmeniť. Získajú nový zmysel. Sú vertikálnou scénografiou pre umelecké produkcie. Őff Őff si “prepožičiava” existujúce budovy, aby im vnukla nový život.

Zakladateľkou a choreografkou skupiny je Heidi Aemisegger. Moderný tanec študovala na Performing Arts Academy of Cambridge v Kanade a v The Akar Studio v Berne,  fyzické divadlo v škole Gomart v Zurichu. Po štúdiu pôsobila v pouličnej divadelnej skupine Karl's Kühne Gassenschau, kde sa prvý krát dostala do kontextu s lietaním a vzdušnou akrobaciou. Táto fascinácia bola jednou z najsilnejších pri zakladaní skupiny  Őff Őff. Jej ideou a hlavnou inšpiráciou bolo zdvihnúť tanec z horizontálnej úrovne do vertikálnej. Preniesť tanec na fasády domov, na konštrukcie, do vzduchu, do určitej miery preniesť ho bližšie k ľuďom. Vytvára predstavenia, ktoré sú spektakulárne, komické, divadelné, no zároveň veľmi ľahko zrozumiteľné pre každého. Pre ľudí rozdielneho veku či spoločenského postavenia. Umenie, ktoré je blízko “normálnemu človeku” a nie je “snobským high art”.

Őff Őff vytvorila viac ako 10 produkcií, zahŕňajúc k nim adaptabilné komorné prezentácie i obrovské show s väčším počtom účinkujúcich. Napriek rastúcim rozmerom projekty Őff Őff nestratili zmysel pre jednoduchosť a jasnosť. Tvorbu skupiny možno rozdeliť do niekoľkých tém, ktoré po celý čas ostávajú hlavnou fascináciou a inšpiráciou tvorcov.

Tanec na stene – “Wall dance”

Vytvárajú ilúziu, že stena je podlaha. Menia perspektívu pohľadu publika, tanečníci tancujú hore a dole po vertikálnej rovine, na ktorej sú rovnako doma, akoby kráčali a tancovali na zemi. Bytosti prechádzajú niekoľkými premenami, chvíľu sa húpu, chvíľu ležia, chvíľu sú ako anjeli, či jašteričky a tak sa s vervou vyrovnávajú s gravitáciou. Divák je šokovaný neobvyklými možnosťami vlastného pohľadu.

Hra s rovnováhou v neobvyklých výškach

Obrovská kovová konštrukcia “Luftstation”, vynesie tanečníkov do  sedemnásťmetrovej výšky. Na tejto obrovskej štruktúre evokujúcej obrovského pavúka, sa spája mnoho vzrušujúcich protikladov. Jej symetria sa prelína s asymetriou v dôsledku váhy ľudského tela, ktoré po nej lezie. Napriek obrovskej hmote, robí konštrukcia vďaka tanečníkom ľahký dojem a v boji proti gravitácii, ktorá je vždy prítomná, vytvára zaujímavé momenty.

Priestor medzi zemou a výškou je v Luftstation vytváraný tým, ako si v nej tanečníci hľadajú rovnováhu, hrajú sa s váhou vlastných tiel, balansujú na veľkých gracióznych kovových krídlach tejto konštrukcie. Ak rovnováhu nájdu, udržia si ju len na chvíľu, aby ju v zápätí zase stratili, alebo vedome opustili. Preliezajú štruktúrou, počúvajú zvuky kovu, sú s ňou v súznení, alebo s ňou bojujú, aby jej vnútili svoju vôľu a precíznosť prostredníctvom váhy svojho tela. Ich partnermi sú centrifugálna sila, body zlomu, mŕtve body a váha.

Kráčajúce kolesá – “Walking Wheels”

Ide o malé pozemské “protigravitačné klietky”, v ktorých sa Őff Őff pohybuje multidimenzionálne aj na zemi. Walking Wheels umožňujú umelcom pohybovať sa za pomoci veľkých kolies a nôh. Cez najmenší presun váhy tela rozpohybujú koleso, do ktorého je telo pripnuté. Umelec “pláva”, otáča sa okolo osi v klietke veľkého kolesa. Vzrušujúca hra medzi kolesom a človekom, váhou a gravitáciou.

“Man and Monument”

Ide o jednu z najhlavnejších myšlienok, oporný moment tvorby  Őff Őff. Stojí v paralele k príbehu o Davidovi a Goliášovi, v dojímavom porovnávaní “malého” s “veľkým”. Človek - “Man” vytvoril “Monument”s neuveriteľnou silou svojho mozgu a fyzických predpokladov. Nebyť človeka, monument by tu nestál. Aký je však človek maličký v porovnaní s monumentom. Objekty, ktoré sú niekedy takmer zabudnuté, vytvoril človek v neuveriteľnou dávkou svojej energie.

Vrámci tejto témy vytvorila Őff Őff niekoľko projektov, z ktorých najúspešnejšiou je  “The Brigde”. Obrovské oblúky a impozantná železná konštrukcia bernského mosta Kirchenfeld inšpirovala Őff Őff k tomu, aby tento “spiaci” most prebudili k novému životu a vytvorili na ňom svoje performance. The Bridge je vzdušné predstavenie plné obrázkov siahajúcich od malých poetických “delikátností” až po oslavu výbušných akrobatických scén, všetko v doprovode so živou hudbou. Ide o vizuálnu symfóniu na tému “Man and Monument”, symfóniu tanca, divadla a cirkusu. Diváci ležia na lehátkach pod mostom, a po skončení show neochotne opúšťajú tento priestor s novým duchom, s novým životom, s novou tvárou. Show, ktorú videlo 17 000 divákov, navždy zostane v spomienkach bernských obyvateľov a spomienka na ňu sa vynára vždy, keď cez most dennodenne prechádzajú.

Őff Őff je projektovým súborom, na jednotlivé produkcie si pozýva rôznych nezávislých umelcov, alebo vypisuje konkurzy. Počet účinkujúcich sa pohybuje v rozmedzí od dvoch do desať, v závislosti od produkcie. Jedinými stálymi členkami sú Heidi Aemisegger a Jenni Arne, ktorá je zároveň pedagogičou a spoluchoreografkou. Umelci majú rôzne vzdelanie. Poväčšine sú absolventami tanečných a divadelných škôl, podaktorí majú cirkusové vzdelanie, no nájdu sa aj “bežní” športoví lezci po skalách. Je to zmes ľudí s tanečnými, divadelnými, akrobatickými a športovými skúsenosťami.

Őff Őff nemá domovské stanovište. Momentálne skúša 60 kilometrov od Bernu v prenajatej hale o veľkosti 100 štvorcových metrov s výškou 18 metrov. Dostatok priestoru na postavenie veľkej konštrukcie, spomínanej Luftstation. Bežný skúšobný deň je naplnený tanečným tréningom, posilovacími cvičeniami, skúškami vzdušnej akrobacie pod vedením francúzskeho učiteľa  Samuela Jornota (ako napríklad akrobacia na vysunutej hojdačke, hodvábnom lane, zvislom lane, práca s popruhmi), a samotnou tvorbou vychádzajúcou s množstva hodín strávených v improvizácii a hľadaní tých najzaujímavejších momentov. Členovia súboru zároveň musia obvádať ako inštalovať celý equipment potrebný k predstaveniu, od stavby konštrukcií až po viazanie tých správnych bezpečnostných uzlov, ktoré používajú horolezci a pracujúci vo veľkých výškach. Veď v týchto produkciách ide okrem pasie z lietania aj o život.

Strach o vlastný život, reálne lapatelné elementy risku robia z tohto umenia vo výškach silnú  a intenzívnu skúsenosť. Koncentrácia musí byť na 100%, jeden zlý hmat a protagonisti môžu byť mŕtvi. Emócie sú skutočné, plné a silné. Strach zo smrti, rozbíjanie vnútorných beriér, silná dávka odvahy, denno-denný tvrdý tréning, zodpovednosť za vlastný život, to nedokáže hocikto. Dovolím si tvrdiť, že iba vyvolení.

Őff Őff je divadlo obrázkov, kde niečo na prvý pohľad vyzerajúce úplne normálne – ako chôdza, sedenie, státie, sa odohráva v úplne absurdnom priestore, v inej priestorovej orientácii. Optické triky, pôvabné prekvapenia, neobvyklé obrazy. Absolútna relativita toho, čo my, ľudia považujeme za normálne. V tejto súvislosti mi produkcie Őff Őff evokujú možnosť futuristickej formy komunikácie s inou, možno mimozemskou civilizáciou. A prečo vlastne píšem o budúcnosti? Veď tá komunikácia je už dnes! Spojíme sa?

publikované v časopise Taneční zóna 1/2006