English Slovensky

Shiatsu

vww.shiatsu-terapie.sk

Shiatsu je stará japonská terapeutická metóda, pri ktorej sa ošetruje energia v energetických dráhach – meridiánoch. Do podoby, v akej ho poznáme dnes, sa shiatsu dostalo dlhodobým vývojom. I keď je považované za japonskú záležitosť, korene shiatsu siahajú do Číny. Jeho základom je totiž čínska filozofia a princípy tradičnej čínskej medicíny, ktoré postupne presakovali na japonské ostrovy a tam sa implantovali do japonského životného štýlu.

Shiatsu sa (rovnako ako Tradičná čínska medicína) sústreďuje na to, aby nepotláčalo príznaky rôznych zdravotných problémov, ale naopak, hľadá príčiny spôsobujúce disharmóniu v ľudskom organizme a snaží sa ich odstrániť. Sústredí sa aj na pozorovanie prírody a jej pravidelných a prirodzených premien, ktoré pokiaľ nerešpektujeme, vystavujeme sa riziku disharmónie, čo môže viesť až ku chorobe.

Shiatsu využíva totožné energetické dráhy a body na tele, ktoré používa akupunktúra. Pri shiatsu ich však stimulujeme oveľa jemnejším spôsobom – dotykom dlaní, tlakom palcov, u dospelých aj tlakom lakťov, či chodidiel. Shiatsu doslovne znamená „tlak palcom“ (myslí sa tlak na energetické dráhy a body), ale okrem tohto pôsobenia, obsahuje rôzne techniky ako naťahovanie končatín na spriechodňovanie energie v kĺboch, dychové cvičenia, hnietenie, zahrievanie, vibrovanie, potriasavanie... Radí sa preto medzi masérske techniky, no má jednu veľkú devízu navyše – a to je práca s energiou (energiou Ki, čínsky Qi), s vyrovnávaním jej toku v tele, čo bežná masáž nedokáže. Čo to znamená? Shiatsu nevplýva len na pokožku a svaly, ale cez akupunktúrne body vplýva na energiu tela, odstraňuje energetické blokády, ale aj doplňuje energiu do miest, kde jej je nedostatok. Pri shiatsu sa prostredníctvom energetických dráh dostáva terapeut do kontaktu aj s orgánmi klienta a môže tak ich prípadnú disharmóniu privádzať späť k harmonickému stavu.

Alfou a omegou shiatsu sú princípy interakcie medzi jin a jang a vzájomné pôsobenie piatich fáz premeny energie (piatich prvkov – drevo, oheň, zem, kov, voda) v prírode. Na základe toho terapeut, ktorý sa zaoberá touto metódou hlbšie, ošetruje klienta iným spôsobom na jar, iným v lete, či v zime; iným spôsobom ráno, iným večer; inak ošetruje muža, ženu, dieťa; inak ošetruje človeka s oslabenou kvalitou činnosti sleziny, inak niekoho, koho ofúklo a následne seklo v krku.

Prečo sa v shiatsu toľko zaoberáme energiou? Pretože iba kvalitná energia a jej plynulý tok v tele dokážu naše hmotné telo vyživovať a udržiavať v harmonickom stave. Energia môže stagnovať a zablokovať sa v miestach, kde sa kumuluje hlien, tuk, toxíny, či už v krvi, v svaloch, v kĺboch alebo v orgánoch. Blokády môžu byť spôsobené rôznymi príčinami: emóciami, diétnou nerovnováhou, nedostatkom vhodnej aktivity či duševnou nerovnováhou. To narušuje tok energie, vytvára bloky, ktoré sú otvorenými dverami ku zložitejším chorobám. Pokiaľ sa však začnú riešiť ešte v zárodku, dá sa dosiahnuť veľa s rýchlej celkovej harmonizácii.

Z toho vyplýva to najpodstatnejšie k čomu shiatsu klientov vedie – prevencia. Shiatsu je vynikajúcim prostriedkom na prevenciu práve z toho dôvodu, že harmonizuje energetické toky. Príroda nás vybavila samoliečebnými mechanizmami a venovala nám naše telo, ktorého signály vo forme bolesti a nepohody sa treba naučiť počúvať a riešiť ich včas. Vplyvom terapeuta na určité špecificky vybrané body tela sa reštartuje energetický systém a spustí sa harmonizácia – liečba. Kiež by to i dnes bolo tak ako v dávnej Číne, keď nebol lekár platený za to, aby chorým ľuďom zdravie prinavracal, ale za to, aby im zdravie udržoval. Akonáhle niekto ochorel, lekár liečil pacienta zadarmo. Starostlivosť o zdravie bola teda obsiahnutá v prevencii. Hodnota zdravia by mala úplne iný rozmer.

späť


viac o shiatsu

škola shiatsu

fotografie z ošetrení