English Slovensky

Tlačové správy

„Spoločnosť Artyci je v súčasnom tanci na Slovensku stále o krok vpred“

Veronika Matisová / Fakty- Bratislava 1998 / k predstaveniu 'Tvrdé pristátie'


"Slovenští choregrafové, Zuna Bacová a Milan Kozánek (skupina Artyci - duet S Tebou) dokázali v hodne přeoraném poli kontaktní improvizace nalézt neotřelý odstín.'

Nina Vangeli / Haló noviny – Praha 1997/ k predstaveniu 'S Tebou'


'Progresívna choreografia, vystavaná jednoducho s vnútornou logikou, s množstvom tanečne zaujímavých, pohybovo a dynamicky rôznorodých častí, získala na tohoročnej Choreografickej súťažnej  prehliadke Bratislava 95 jednu z troch rovnocenných prémií. Podľa divákov a odborníkov však bola jednoznačne objavom súťaže.'

Eva Gajdošová / Tanec – Bratislava 1993 /  k predstaveniu 'Oliman'


'Choreografia je postavená na jednak náročnom pohybovom efekte, jednak na hudbe a zvukovom abstraktne. Divák mal dojem, že sa preniesol do veľkého vesmírneho neznáma, že je obklopený čímsi nadprirodzený, akoby 'umelcami z iného sveta'. '

Gizela Kiššová / Cieľ –Žilina 1998 /  k predstaveniu 'Mýtus'


'Čo sa týka kvality tanečníkov, ich prevaha bola aj vďaka interpretácii choreografa jednoznačná. Bola nesporným dôkazom pozitívneho rozvoja mužského tanečného potenciálu v súčasnom tanci u nás.'

Marta Poláková / Tanec 1994 / k predstaveniu 'Oliman'


'Tanečná skupina Artyci sa ako prvé tanečné teleso z východnej Európy predstavila v marci toho roku v Montreale. ... Ich štyri predstavenia sa v montrealskom divadle Tangente stretli s výrazným diváckym ohlasom.'

Eva Gajdošová / Tanec 1998 / k predstaveniu „Mýtus“


„Kozánkovej práca je originálnou sondou do vnútorného sveta ľudí snažiacich sa zbaviť tráum a starých rán, ktoré im nedovoľujú žiť slobodne.“

Eva Gajdošová /Salto 2004 / k predstaveniu „Sectio“


„Ak si uvedomíme, že ide viac-menej o abstraktné predstavenie, považujem za vzácny jav schopnosť choreografa zvoliť primeranú formu, umožňujúcu divákovi pochopiť dielo.“

Monika Čertézni /Tanec 2001 / k predstaveniu „Hra s časom“


„Príznačnou črtou choreografie – a to by som chcel zvlášť vyzdvihnúť do popredia – je rozhodnutie tvorcov (v súčasnom tanci už takmer vzácnosťou) vypovedať čistým tanečným pohybom, bez nánosu iných umeleckých výrazových prostriedkov. Zuna a Milan dokázali, že pohyb sám osebe je ešte stále dosť silný a schopný na to, aby prehovoril k divákovi a nenechal ho chladným. Choreografia je s presnosťou vynikajúco prepracovaná, bez pohybu naviac ... Vysoká technická a profesionálna úroveň oboch tanečníkov je zákonite spojená s menami Zuna a Milan Kozánkovci, a tento večer bola opäť potvrdená.“

Jaro Viňarský / Tanec na dosah / k predstaveniu „One Yin for every Yang“choreografické skúsenosti Milan    

repertoár     

choreografické skúsenosti Zuna