English Slovensky
"Jsem přesvědčená, že česká taneční komunita vděčí Milanovi a Zuně Kozánkovým za mnoho. Já osobně jsem díky nim „objevila“ současný tanec, setkala se s kontaktní improvizací a novými pohledy na kompoziční práci. Našla jsem směr, kterým se chci v tanci ubírat..."
Markéta Vacková, Praha

Súčasná technika

Hodina je syntézou viacerých tanečných techník a prístupov k pohybu, ktoré ma počas mojej tanečnej skúsenosti najviac ovplyvnili - pohybová metóda Axis Sylabus (Frey Faust), Limón technika, Release, Kontaktná improvizácia a Tai-tchi. Ako zjednocujúci prvok sa pre mňa stáva pochopenie anatómie ľudského tela a uvedomenie si vzájomných pohybových vzťahov vo vnútri tela.
Po úvodných rozohrievacích cvičeniach, pracujem s cvičeniami rozvíjajúcimi pohybové možnosti tela cez: pohyb cez kosti a rotáciu kĺbov, nasmerovania pohybu cez otvorené kĺby do priestoru. Vedomá práca s troma hlavnými centrami pohybu (panva, hrudník, hlava) a ich prepojenie cez chrbticu. Využívanie opory zeme, ovládanie si ťažiska tela, impulz ako iniciátor pohybu, využívanie pádu a swingu tela do pohybu.  Na záver hodiny sa venujem tanečnej variácii. Počas celej hodiny nie je kladený dôraz len na formu, ale najmä na pochopenie princípov a vedomú prácu s anatómiou tela a jej umiestnením do priestoru.

Tanec s partnerom

Cieľom workshopu je pomocou partnerských cvičení a improvizácie umožniť tanečníkom efektívne pracovať s váhou a energiou vlastného tela, a váhou a energiou tela partnera, vybudovať vzájomnú dôveru a nájsť spoločný vnútorný dialóg. Zameriavam sa na princípy tanca s partnerom, pri ktorých je umožnené rovnako aj partnerke zdvihnúť či preniesť partnera, pri ktorých nezáleží len na sile, ale na správnom prevedení a spolupráci partnerov navzájom. Počas cvičení sa stretávame s pojmami ako: vyvážená poloha tela, otvorenie kĺbov, odľahčenie váhy tela, spoločná váha, využitie opory zeme, opozícia, rovnováha, zdvih, pád...
Na záver workshopu naštudujem so študentami krátky tanečný duet.

Kontaktná improvizácia

Kontaktná improvizácia je pohybový systém, kde dvaja a viac ľudí vytvárajú prostredníctvom improvizácie tanečný dialóg. Pomocou zrakového, fyzického či energetického kontaktu spoločne prichádzajú k zručnostiam ako: odľahčenie váhy tela, hľadanie rovnováhy, používanie pohybov cez špirálu a rolovanie, prijímanie a odovzdávanie váhy, využívanie všetkých plôch tela na oporu vlastnej váhy, ale aj váhy partnera, práca s ťažiskom tela, plynulé premiestnenie cez kontakt s partnerom.
Počas kontaktnej improvizácie partneri nevedia kam a ako ich daná situácia odnesie, telo pracuje v improvizácii s rôznymi nepredpokladanými situáciami, a preto tanečník reaguje inštinktívne. Improvizácia tak učí tanečníka cítiť telo ako jeden celok, s ktorým musí byť pripravený pohybovať sa ktorýmkoľvek smerom okamžite.

Tanec štyroch živlov

Metóda, ktorá pomocou štyroch základných prvkov (oheň, voda, zem, vzduch) a tanečnej improvizácie rozvíja v študentovi 4 najzákladnejšie kvality tanečného pohybu.
Pomocou predstáv a precítenia živlov vzniká pohyb, a pomocou pohybu môže každý rozvinúť a spoznať 4 živly v sebe. Táto metóda obohacuje tak osobné – emocionálne možnosti, ako aj tanečné vyjadrovacie možnosti.

Improvizácie

Improvizácia je proces, pri ktorom sa práve v danom okamihu tvorí pohyb. Pohyb, ktorý je obrazom danej situácie, nálady, otvorenosti či vzdelania tanečníka.
Improvizácia učí tanečníka lepšiemu vnímaniu seba samého, lepšiemu vnímaniu okolitého sveta, situácie, atmosféry..., učí ho schopnostiam ako cit pre priestor, čas, kontrast, spoluprácu, učí ho pohotovosti, a tým v neposlednej rade rozvíja aj jeho intelekt.
Improvizácia je určitým spôsobom hrou s pôvodnými inštinktami a taktiež možnosťou objavovania a rozvíjania vlastného pohybového potenciálu.
Rozvoj improvizačných schopností tanečníka je rovnako dôležitý ako rozvoj technický či výrazový. Aj improvizácii sa však treba učiť a ja na svojich hodinách chcem ponúknuť tanečníkom ako do 'sveta' improvizácií preniknúť a pocítiť jeho príjemnú stránku.

Pedagogické skúsenosti

2009 - trvá

2009

2008 - trvá

2008

2007 - trvá

2003 - trvá

2003 - trvá

2003 - trvá

2003 - trvá

2003 

2002 

2001 

2001 - trvá 

2001 - 2006

2000 - 2006

2000 - trvá

2000  

1999 - trvá

1998 - 2000

1998 - 1999

1997 - 2002

1997 - 2001

1996 - 1997

1996 - 1998 

1990 - 1994 

 


pedagogické možnosti Zuna