English Slovensky

Workshopy 

TS Artyci je v poslednom období aktívna najmä v pegagogickej oblasti. Vedieme semináre pre tanečné školy, workshopy pre profesionálnych tanečníkov a workshopy pre hercov so zameraním na fyzické divadlo. Rovnako aj tanečné semináre, ktoré sú určené pre amatérov a začiatočníkov. Rozsah seminárov je široký - od zamerania sa na súčasné pohybové trendy: new dance, kontaktná improvizácia, improvizácia;  po semináre zamerané na tvorivosť: kompozícia, úvod do choreografie, tvorivý proces choreografie, pohybový výskum. Rovnako vedieme semináre venované uvedomelej práci s telom pre harmonický rozvoj práce s telom: pohybová anatómia, opening meridians, shiatsu v pohybe.

 


Zuna a Milan pravidelne pôsobia ako taneční pedagógovia v týchto inštitúciách: Salzburg – Salzburg Experimental Academy of Dance (Rakúsko) / TanzQuartier Wien (Rakúsko) / Northern School of Contemporary Dance Leeds (Anglicko) / Konservatorium Wien Privatuniversität (Rakúsko) / TIP School for Dance - Improvisation and Performance Freiburg (Nemecko), The Grotowski Institut Wroclaw (Theater ZAR, Studio Matejka) (Poľsko), Duncan Dentre Praha,  Artama – celoročné vzdelávanie Praha, celoročné vzdelávanie Ústí nad Orlicí (Česka republika), celoročné vzdelávanie Vroclav (Poľsko) a v Novom Priestore - Medzinárodnom inštitúte pre tanec a pohybové divadlo v Bratislave.

pedagogické možnosti Zuna       

pedagogické možnosti Milan


aktuálne termíny workshopov
videoukážky z workshopov
fotografie z workshopov

tanec na horách       

architektúra tela
liquid joints
akadémia vo Vroclavi
k zdrojom
living dancing spine