English Slovensky

Zuna Kozánková

je absolventkou Tanečného Konzervatória a Katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave. Počas štúdia spolupracovala s choreografkou Zuzanou Hájkovou v Skupine súčasného tanca v Bratislave a v Štátnej Opere v Banskej Bystrici – kde pôsobila ako tanečnica, tanečná pedagogička a asistentka choreografky. Od roku 1995 sa venuje vlastnej choreografickej tvorbe, s čím je spojené založenie Tanečnej spoločnosti Artyci. V spolupráci s Milanom Kozánkom v nej vytvorili niekoľko kratších i celovečerných diel za účasti domácich i zahraničných umelcov.
Venuje sa aj pedagogickej činnosti. Za 15 rokov svojej pedagogickej praxe vyvinula Zuna jedinečný štýl založený na vlastných skúsenostiach so súčasným tancom, body awareness, kontaktnou improvizáciou, anatómiou, špirálnou dynamikou a shiatsu, aby svojim študentom prinášala nové skúsenosti o pohybovej a kinetickej inteligencii. Je vyhľadávanou učiteľkou pracujúcou v profesionálnych skupinách v Bratislave, Prahe, Salzburgu a Bangkoku, rovnako ako na tanečných školách SEAD (Salzburg), AMU (Praha) a Northern School of Contemporary Dance (Leeds - UK). Je zakladateľkou a učiteľkou známeho letného tanečného tábora “Tanec na horách” v Orlických horách, existujúceho od roku 2000.
Kvality Zuninho učenia zahŕňajú pokojný, citlivý a kvalifikovaný prístup k pohybu a telu. Tento prístup je obohatený aj o jej štúdium tradičnej japonskej pohybovej terapie Shiatsu a Tradičnej čínskej medicíny a taoizmu. Zuna hľadá možnosti ich prepojenia s tancom, na úrovni fyzickej, rovnako aj mentálnej. Jej činnosť je rozšírená aj o publicistiku. Články o tanci a zdraví pravidelne publikuje v tanečných a divadelných časopisoch, ako aj v časopisoch o alternatívnej medicíne.

„Častokrát sa zamýšľam nad tým prečo ľudia tancujú a čo je to tanec. Kdekoľvek na svete sa stretávame s jeho tisícorakými podobami, stretávame sa s ním ako s pradávnou súčasťou života. Kde berú ľudia v sebe tú potrebu vyjadrovať sa práve takýmto spôsobom? Odpoveď nemožno nájsť jednoducho. Myslím, že ju nemožno hľadať na Zemi. Odpoveď sa skrýva kdesi vyššie, na ceste hľadania harmónie života, na ceste objavovania zmyslu existencie človeka. Tanec je pohybom, rečou ľudskej duše. I pre tých, pre ktorých sa stal v živote doménou, ostáva mnohokrát nepochopiteľný. A to je v poriadku, pretože práve v tejto mentálnej nedosiahnuteľnosti tkvie jeho podstata, jeho substancia, pretože tanec je pojítkom medzi snom a skutočnosťou.“

podrobný životopis

Milan Kozánek

je absolventom Katedry tanečnej tvorby VŠMU. Po mnohých skúsenostiach v slovenských súboroch moderného tanca, nasledovalo niekoľko spoluprác v zahraničí - Švajčiarsko (chor. Roberto Galvan) 1994, Rakúsko (chor. Willi Dorner) 1991, s výsledkami ktorých sa ako tanečník prezentoval v zahraničí. Zúčastnil sa aj na tvorbe niekoľkých projektov choreografky Zuzany Hájkovej, medzi poslednú spoluprácu patrí tanečné predstavenie vytvorené v Štátnej Opere v Banskej Bystrici (1995). Od roku 1993 sa venuje vlastnej choreografickej tvorbe, v roku 1995 roku získal ocenenie na Choreografickej súťaži Bratislava ´95. O rok neskôr založil spoločne so Zunou Kozánkovou Tanečnú spoločnosť Artyci, v ktorej sa venujú rovnako choreografickej ako aj pedagogickej činnosti. V roku 1999 intenzívne pôsobil vo švajčiarskom Zurichu, v skupine Denise Lampart, v skupine Molteni Philippa Egliho a v Zurišskej Štátnej Opere. V rokoch 2001 a 2003 spolupracoval so Štúdiom tanca v Banskej Bystrici, profesionálnym tanečným divadlom, pre ktoré vytvoril choreografie „Hra s časom“ a „AINA pre 5 singlov“. Už viac ako sedem rokov pravidelne vyučuje sučasnú techniku a kontaktnú improvizáciu v Poľsku. Posledných šesť rokov aktívne spolupracuje so súkromnou tanečnou školou Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), kde v školskom roku 2005/2006 pracoval ako asistent riaditeľky a interný pedagóg. V roku 2008 bol pozvaný ako pedagóg a choreograf na tanečné oddelenie Univerzity v Calgary (Kanada) . Od roku 2008 pravidelne spolupracuje aj s tanečnou školou Northern School of Contemporary Dance v Leeds (Veľká Británia) a od roku 2009 s tanečným centrom TanzQuartier Wien a Konservatorium Wien University.

 

„Tanec ma zaujíma nielen ako umelecké médium, ale taktiež ako forma komunikácie medzi ľuďmi, rovnako ako človeka so samým sebou. Je to neverbálna komunikácia, ktorej prostredníkom je ľudské telo. Pre mňa je ľudské telo živý organizmus, pomocou ktorého spoznávam sám seba a to nielen v zmysle fyzických možností a schopností, ale spoznávam i svoj emotívny a duševný svet. Telo a tanec sú pre mňa prostriedkami komunikácie s Univerzom. Keďže naše telo je súčasťou prírody, môžeme cez tento najužší vzťah spoznávať prírodný poriadok. Verím, že tanec môže byť cestou ako opäť nájsť stratený kontakt s prírodou a s chodom celého vesmírneho poriadku, ktorého by sme mali byť súčasťou. Myslím, že tanec má schopnosť aspoň trochu pribrzdiť túto uponáhľanú dobu a pretechnizovaný svet.“

 

podrobný životopis


ako s nami môžete spolupracovať

o nás

napísali o nás