Meridiány – dráhy života

Meridiány – dráhy života

V októbri 2020 vyšla Zune druhá kniha MERIDIÁNY – dráhy života, v ktorej približuje ľudské telo okom taoistickej filozofie cez sieť energetických dráh. Kniha približuje logický a zároveň magický svet energie čchi a jej prúdenia v energetických tokoch – meridiánoch. Cez univerzálne informácie v

TAO pohybu

TAO pohybu

TAO POHYBU je jedinečná kniha o aplikovaní princípov čínskej medicíny do profesie movera. Moveri, či už sú to tanečníci, jogíni, športovci, herci fyzického divadla, divadelní performeri, performeri novho cirkusu, aerial danceri, alebo iní bodyworkeri, kladú na svoje zdravie väčšie nároky ako bežní

TAO cesta ku zdraviu

TAO cesta ku zdraviu

V máji 2018 vyšla Zunina prvá kniha TAO cesta ku zdraviu. Je to teoretický i praktický manuál pre aktívneho človeka, ktorý chce žiť zdravý a zmysluplný život. Kniha predstavuje myšlienky taoistickej filozofie a čínskej medicíny, ktoré sa už tisícky rokov riadia prírodnými zákonitosťami. Otvára