text_ Zuna Kozánková_2020

Už niekoľko rokov zapájame čchi-kung do svojej pedagogickej, ale aj interpretačnej práce. Tento fakt je výsledkom nášho prirodzeného vývoja a vývoja potrieb našich tiel. Prečo?

Čchi-kung je jednou zo starobylých čínskych praktík harmonizácie tela a mysle. Opiera sa o teóriu čínskej medicíny, ktorej jedným z hlavných princípov je fakt, že človek je zdravý vtedy, keď jeho energia (čchi) cirkuluje telom bez blokád, rovnomerne a pravidelne. Čchi-kung doslovne znamená „práca s energiou čchi“. Čchi znamená energiu, životnú silu, vitálnu energiu, vďaka ktorej žijeme. Jeden jej zdroj sme získali od rodičov, počas života ju doplňujeme druhým zdrojom – z potravy, tekutín, vzduchu.  V našom tele cirkuluje v energetických dráhach – meridiánoch, prepája sa s orgánmi, ktoré vyživuje. Kung označuje činnosť, prácu, schopnosť, ale aj čas a pozornosť vynaložené na narábanie s čchi. Čchi-kung je teda umenie a miera kultivácie a ovládania energie, životnej sily čchi. Je cestou zabezpečenia jej cirkulácie v tele.

Cvičenia čchi kungu sú obyčajne jednoduché, prevádzané pomalým tempom; zlepšujú náš cit pre čchi a jej obeh v tele. Zároveň tvoria základ pre bojové umenie a aj pre umenie liečiť. Ide o zostavy jednoduchých cvikov, inšpirovaných starodávnymi cvičeniami taoistov, postupne upravených do podoby prístupnej pre širokú verejnosť. Cvičeniami dochádza k harmonizácii čchi v tele, čo sa prejaví zvýšením imunity, hormonálnou stabilitou, stabilitou lymfatického systému, rovnováhou a spoluprácou medzi orgánmi. Čchi-kung pomáha aj pri problémoch ako napríklad bolesti chrbtice, únava, stres, nesústredenosť, zlý spánok… Rozvíja duševnú pohodu, emocionálnu stabilitu, pokoj. Na zdravých jedincov pôsobí hlavne preventívne v tom zmysle, že harmonizuje ľudský organizmus skôr, než sa nejaká choroba prejaví na fyzickej úrovni. Kľúčom cvičení čchi-kung je sústredenie, vedomá práca. Množstvo čchi je totiž závislé na našom vedomí, na sústredení.

Prečo je čchi-kung súčasťou našich workshopov a akou formou s ním pracujeme?

Nepoužívame formy čchi-kungu, teda zložitejšie zostavy, ktoré by sa študenti museli naučiť. Naopak, využívame základné esenciálne cvičenia s čchi, pri ktorých sa študenti nemusia sústrediť na postup, ale na prevedenie a pociťovanie čchi vo vlastnom tele. Sú to teda veľmi jednoduché, no nadmieru účinné cvičenia, zamerané na určitú časť, centrum, či štruktúru tela, s ktorými následne pracujeme v tanci. Väčšinou čchi-kung naše hodiny otvára. Je úvodom hodín, prebúdza tanečníkom energiu v meridiánoch, aktivuje ich a pripravuje na nasledujúcu prácu počas tréningu alebo počas improvizácie. Čchi-kung však vo svojej podstate môže byť s tancom paralelne prepojený, môže sa stať podvedomou súčasťou pohybového či tanečného vyjadrovania, či už na tréningu, v improvizácii alebo aj počas predstavenia na javisku.

Spoločne s Milanom sme vytvorili otvorenú platformu našej systematickej a koncentrovanej práce v oblasti prepájania tanca s princípmi čchi-kungu, po názvom „Dancing Qigong“ (Čchi-kung v tanci). Je to intenzívna práca prostredníctvom otvorených seminárov, v ktorej sa tanec stáva prostriedkom kultivácie energie čchi a čchi sa prostredníctvom pohybu zhmotňuje do kultivovaného tanca.

Cieľov máme niekoľko, no jedným z najhlavnejších je prinášať našim študentom praktické informácie o vhodnej príprave na tanečný výkon, o skvalitnení ich techniky a ich interpretačnej skúsenosti v roli performerov, ale aj o upevňovaní poznania v oblasti zdravého používania svojho tela pre zabezpečenie dlhšej umeleckej kariéry. Semináre „Dancing Qigong“ sú však vyhľadávané aj amatérmi, hercami, obyčajnými ľuďmi, ktorí majú radi pohyb a chcú sa o svojom tele dozvedieť informácie ohľadne zdravého a energetického fungovania.

Pre obšírnosť obsahu a komplexnosť témy semináre rozdeľujeme na rôzne tematické okruhy. Nie je nutné sa zúčastňovať všetkých. Sú to napríklad tieto témy:
Stelesnený jin-jang (Embodied Yin-Yang) – Jin-jang, kozmické princípy jedinej energie čchi, umožňujú svojim striedaním a vzájomným pôsobením vznik a vývoj sveta a všetkého v ňom. Tento princíp zohráva dôležitú úlohu aj v tanci. Je súčasťou pohybovej, priestorovej či hudobnej dynamiky, ale aj rešpektovania prirodzených dispozícií tela a možností pohybu.
Meridiánový tok (Meridian Flow) je zameraný na vedomú prácu s kostrovou štruktúrou, obohatenú o logiku toku energie čchi v meridiánoch. Zaktivizovanie energie v určitej meridiánovej dráhe môže byť impulzom na objavovanie nových pohybových možností a fyzických prepojení, ale aj nových kvalít pre pohyb, či tanec.
Tok piatich prvkov (The Flow of 5 elements) je zameraný na prácu s premenami jin-jangu a následne s tokom piatich premien energie (5 elementov) okolo nás, ale hlavne v pohybe vlastného tela. Každá fáza (element) zároveň vyzýva k inému spôsobu ako telo používať v zdokonaľovaní techniky, ale aj v improvizácii či tvorbe.
Bdelosť tela (Body Awakeness) je priestorom, v ktorom pohyb vnímame, pozorujeme a vykonávame vedomou, bdelou mysľou. Taká myseľ má dostatok času na načúvanie energii tela, na rozpoznávanie jeho pocitov a využívanie prirodzených podnetov do slobodného pohybu. Bdelosť tela je miestom, kde spoznávame prepojenie klasickej západnej anatómie s energetickou anatómiou.
Živá chrbtica (Living Spine) je intenzívne tanečné ponorenie sa do hĺbky jednej z najdôležitejších častí tela – chrbtice/páteř, cez kostrovú, ale aj energetickú štruktúru. Chrbticou prechádza jeden z najdôležitejších energetických kanálov tela a ten sa učíme v tanci používať.

Aké sú ďalšie atribúty čchi-kungu, ktoré nás obohacujú po tanečnej, ale aj osobnej stránke?
Cieľom pôvodného čchi-kungu nebolo len rozvíjanie telesného zdravia a sily, ale v prvom rade išlo o poznanie seba samého, svojho tela, jeho zákonitostí a o dosiahnutie prirodzeného stavu, harmonického prepojenia tela a mysle. Takýto čchi-kung vedie k rozvoju mentálnej sily a označuje sa ako vnútorný čchi-kung, tzv. „nej-kung“. Je dôležitou súčasťou našej práce. Ďalším dôvodom prečo zaraďujem čchi-kung do svojej tanečnej praxe je jeho schopnosť rozvíjať trpezlivosť a vytrvalosť. Pri čchi-kungu nie je možné očakávať okamžité výsledky; už vôbec nie také, ktoré by boli ihneď viditeľné na pohľad. To študenta učí pokore, ale aj dôvere vo vlastné telo, jeho procesy, vo vlastnú pozornosť a schopnosť koncentrácie.

Ďalším fascinujúcim aspektom čchi-kungu, ktorý využívame a ponúkame študentom, je „princíp nekonania“, tzv. „wu-wej“. V zjednodušenom pohľade ide o to, aby sme dokázali nechať všetkému voľný priebeh. Vybudovať si taký stav pokojnej mysle, kedy sa počas týchto cvičení nesnažíme o úspech, dokonalosť, nesnažíme sa byť v nich lepší, než druhí a podobne. Tieto stavy často krát blokujú tanečníka v prirodzenom prevedení pohybu a môžu mu aj spôsobiť zranenie. Zároveň nás „wu-wej“ učí nenechať sa miasť rôznymi fyzickými či psychickými stavmi, ktoré môžu cvičenie sprevádzať. Napríklad nepohodlie, bolesť, alebo naopak extrémne príjemný pocit. Učíme sa nelipnúť na akýchkoľvek pocitoch, a nechať voľne plynúť prítomný okamih so všetkým, čo prináša. Mnohé naše pocity sú totiž ilúziou a čchi-kung nás v tomto smere môže naučiť odpútať sa od týchto ilúzií. Je to dlhodobý proces, budujúci v nás vytrvalosť a skromnosť.

V neposlednom rade môže byť čchi-kung úžasný spôsob ako pomôcť telu v jeho posilnení pre samotný tanec. Touto prácou si môžeme posilniť kosti, kĺby, šľachy, svaly a aj samotné orgány, ktoré podľa čínskej medicíny tieto štruktúry vyživujú blahodárnou čchi. Za týmto účelom využívame rôzne cvičenia, ako napríklad „dýchanie kosťami“, „dýchanie obličkami“, „trenie šliach“, atď. Tieto cvičenia v zásade prebúdzajú v daných telesných štruktúrach nový život, dodávajú im výživu cestou cirkulácie čchi. Absorbcia a recyklácia čchi navyše posilňuje celý imunitný systém a čchi-kung je aj výborným prostriedkom urýchľovania liečby zranenia.

Čchi-kung rozvíja aj schopnosť sústredenia sa na svoje vnútro. Sústredenie, vedomá práca s čchi je základom čchi-kungu. Táto schopnosť môže byť použitá na vnútorné upokojenie, naladenie sa na danú situáciu, či stav, ale aj ako cesta sústredenia sa na svoj výkon pred predstavením, či pred náročnou skúškou. Sila pokojnej mysle, prepájajúca sa v koncentrácii s fyzickými štruktúrami, dokáže niekedy pripraviť telo na výkon dôkladnejšie ako samotná fyzická rozcvička. Sama toto umenie pred predstaveniami praktizujem.

Z pripravovanej Zuninej knihy „Kompendium MEDICÍNA V POHYBE“.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Prečo čchi-kung v profesii movera?