Stelesnený Jin-Jang

Stelesnený Jin-Jang

Stelesnený Jin-Jang 1.- 5. 5. 2019_Priestor Špirála, Bratislava Intenzívny seminár pre tanečníkov, hercov pohybového divadla a moverov. Keď performer spozná princípy JIN a JANG na svojom tele, dokáže lepšie pracovať s energiou a mysľou, a aj lepšie fyzicky pochopiť správne usporiadanie tela