iné diela

Ako choreografi spolupracujeme aj s inými tanečnými zoskupeniami, divadelnými súbormi a inštitúciami: 2018 Within /The Nine Theatre, Peking (Čína) – choreografia_Milan Kozánek – hudba_Alexandra Timpau – scenografia, projekcia_Wang Di 2018 Eu.genus_Dobrý rod / Med a prach, Bratislava (SK) – asistent réžie a dramaturgia_Milan Kozánek

staršie diela

Cocoon invisible – 2005 Žena vynárajúca sa zo ženy. Aj napriek tomu, že každá žena stelesňuje ženský princíp, skutočná žena je stále vzácnejšia. Žena v nás je veľmi potlačená a návrat k nej je často dlhý, bolestivý, možno i nedosiahnuteľný. V každej z nás drieme množstvo

Sui generis

Sebaskúmavý intímny rituál o hľadaní vlastného tela. To, že naša schopnosť nazerania nie je vôbec uzrozumená s tým, aby si predstavila fyzickú a metafyzickú komunikáciu ako možnú komunikáciu medzi bytosťami, v konečnom dôsledku nedokazuje, že takáto forma sama osebe nie

Couch Corner

Improvizované „dance-talk show“. Couch Corner vznikol spontánne, počas Milanovho pobytu na University of Calgary v Kanade v roku 2008, kde sa s ním niekoľko domácich tanečníkov chcelo stretnúť a spolu si zatancovať na javisku. Z tejto túžby vzniklo predstavenie založené

Satsang

Improvizované hudobno-tanečné predstavenie na živú hudbu Maoka, pod koncepčným vedením Zuny Vesan. Satsang bol po prvý krát bolo uvedený na podnet Zuzany Hájkovej Ďuricovej, riaditeľky Divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici, so samotnými tanečníkmi divadla, v máji 2015. Od roku

Pre Gaiu

Tanečno-hudobný koncert pre našu Zem. Najbližšie predstavenia: 2.12. 2018 o 19,00_ Bratislava, divadlo Ifjú Szivek, Mostová ulica 4.12. 2018 o 18,30_L. Mikuláš, koncertná sála súkromnej ZUŠ, Tranovského ulica Klinkni na predpredaj vstupeniek pre Bratislavu Predstavenie dvoch skúsených improvizátorov – tanečnice

Pure

Tanečné predstavenie bez príbehu, zamerané na silu fyzikality. Dvaja tanečníci ponúkajú svoje telá a vlastnú prítomnosť na skúmanie čistoty prejavu a prítomnosti na javisku. Telo netlmočí priamočiary príbeh, či ideu. Samo osebe je silným a dostatočným médiom. Čistota pohybu je

As It Is

Predstavenie „As It Is“ je pokračovaním štúdie hľadania čistoty výrazovosti tela bez využívania vopred definovanej „príbehovosti“. Telo tu pohybom hľadá a určuje svoje miesto vo svete a vystupuje ako sprostredkovateľ, ktorý ponúka stále nové zmeny významov, ktoré výrazne prekračujú hranice