Choreografické laboratórium Transformation vedené Zunou a Milanom, založené na princípoch I ťingu, Knihy premien, Peking 2016

Share Button
Choreo_LAB Transformation, Peking